Đề và đáp án thi thử đại học, cao đẳng môn thi: Toán (số 180)

Đề và đáp án thi thử đại học, cao đẳng môn thi: Toán (số 180)

Môn thi : TOÁN (ĐỀ 180 )

Phần chung cho tất cả các thí sinh (7 điểm )

Câu I: (2 điểm) Cho hàm số y = 2x - 3/x - 2

1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.

2. Cho M là điểm bất kì trên (C). Tiếp tuyến của (C) tại M cắt các đường tiệm cận của (C) tại A và B. Gọi I là giao điểm của các đường tiệm cận. Tìm toạ độ điểm M sao cho đường tròn ngoại tiếp tam giác IAB có diện tích nhỏ nhất.

 

doc 6 trang Người đăng trường đạt Lượt xem 1463Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề và đáp án thi thử đại học, cao đẳng môn thi: Toán (số 180)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 2012	 Mụn thi : TOÁN (ĐỀ 180 )
Phần chung cho tất cả các thí sinh (7 điểm )
Câu I: (2 điểm) Cho hàm số 
1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.
2. Cho M là điểm bất kì trên (C). Tiếp tuyến của (C) tại M cắt các đường tiệm cận của (C) tại A và B. Gọi I là giao điểm của các đường tiệm cận. Tìm toạ độ điểm M sao cho đường tròn ngoại tiếp tam giác IAB có diện tích nhỏ nhất. 
Câu II (2 điểm) 
1. Giải phương trình 
2. Giải bất phương trình 
Câu III (1 điểm) Tính tích phân 
Câu IV (1 điểm) Cho hình chóp S.ABC có AB = AC = a. BC = . , . Tính thể tích khối chóp S.ABC. 
Câu V (1 điểm) Cho a, b, c là ba số dương thoả mãn : a + b + c = . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 
Phần riêng (3 điểm) Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần: Phần 1 hoặc phần 2
Phần 1:(Theo chương trình Chuẩn)
Câu VIa (2 điểm) 
1. Trong mặt phẳng với hệ trục toạ độ Oxy cho cho hai đường thẳng . d2: 3x +6y – 7 = 0. Lập phương trình đường thẳng đi qua điểm P( 2; -1) sao cho đường thẳng đó cắt hai đường thẳng d1 và d2 tạo ra một tam giác cân có đỉnh là giao điểm của hai đường thẳng d1, d2.
2. Trong không gian với hệ trục toạ độ Oxyz cho 4 điểm A( 1; -1; 2), B( 1; 3; 2), C( 4; 3; 2), D( 4; -1; 2) và mặt phẳng (P) có phương trình:. Gọi A’là hình chiêú của A lên mặt phẳng Oxy. Gọi ( S) là mặt cầu đi qua 4 điểm A’, B, C, D. Xác định toạ độ tâm và bán kính của đường tròn (C) là giao của (P) và (S). 
Câu VIIa (1 điểm) Tìm số nguyên dương n biết: 
Phần 2: (Theo chương trình Nâng cao) 
 Câu VIb (2 điểm) 	1.Trong mặt phẳng với hệ trục toạ độ Oxy cho Hypebol (H) có phương trình: . Viết phương trình chính tắc của elip (E) có tiêu điểm trùng với tiêu điểm của (H) và ngoại tiếp hình chữ nhật cơ sở của (H).
2. Trong không gian với hệ trục toạ độ Oxyz cho và đường thẳng , điểm A( -2; 3; 4). Gọi D là đường thẳng nằm trên (P) đi qua giao điểm của ( d) và (P) đồng thời vuông góc với d. Tìm trên D điểm M sao cho khoảng cách AM ngắn nhất.
Câu VIIb (1 điểm): 
Giải hệ phương trình 
-------------- Hết--------------
 Dáp án ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 2012	 Mụn thi : TOÁN (ĐỀ 180 ) 
Câu
Nội dung
Điểm
I. 2
Tìm M để đường tròn có diện tích nhỏ nhất ..........................
1,00
Ta có: , 
Phương trình tiếp tuyến với ( C) tại M có dạng: 
0,25
Toạ độ giao điểm A, B của và hai tiệm cận là: 
Ta thấy , suy ra M là trung điểm của AB.
0,25
Mặt khác I = (2; 2) và tam giác IAB vuông tại I nên đường tròn ngoại tiếp tam giác IAB có diện tích 
S = 
0,25
Dấu “=” xảy ra khi 
Do đó có hai điểm M cần tìm là M(1; 1) và M(3; 3)
0,25
II. 1
 Giải phương trình lượng giác ......
1 điểm
0,25
0,25
0,25
0,25
II. 2
Giải bất phương trình.........................
1 điểm
Kết hợp với điều kiện (*) ta có: hoặc x < 0.
0,25
III
Tính tích phân.............................
1 điểm
+) Tính . Đặt 
Đổi cận: 
0,25
0,25
+) Tính . Đặt 
0,25
0,25
0,25
IV
Tính thể tích hình chóp .........................
1 điểm
S
A
B
C
M
N
Theo định lí côsin ta có: 
Suy ra . Tương tự ta cũng có SC = a. 
0,25
Gọi M là trung điểm của SA , do hai tam giác SAB và SAC là hai tam giác cân nên MB ^ SA, MC ^ SA. Suy ra SA ^ (MBC).
Ta có 
0,25
Hai tam giác SAB và SAC có ba cặp cạnh tương ứng bằng nhau nên chúng bằng nhau. Do đó MB = MC hay tam giác MBC cân tại M. Gọi N là trung điểm của BC suy ra MN ^ BC. Tương tự ta cũng có MN ^ SA. 
. 
0,25
Do đó 
0,25
V
Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức ..................
1 điểm
áp dụng Bất đẳng thức Côsi cho ba số dương ta có 
 (*)
áp dụng (*) ta có 
0,25
áp dụng Bất đẳng thức Côsi cho ba số dương ta có 
0,25
Suy ra 
Do đó 
0,25
Dấu = xảy ra 
Vậy P đạt giá trị nhỏ nhất bằng 3 khi 
0,25
VIa.1
 Lập phương trình đường thẳng ......................
1 điểm
Cách 1: d1 có vectơ chỉ phương ; d2 có vectơ chỉ phương 
Ta có: nên và d1 cắt d2 tại một điểm I khác P. Gọi d là đường thẳng đi qua P( 2; -1) có phương trình: 
0,25
d cắt d1, d2 tạo ra một tam giác cân có đỉnh I khi và chỉ khi d tạo với d1 ( hoặc d2) một góc 450
0,25
* Nếu A = 3B ta có đường thẳng 
0,25
* Nếu B = -3A ta có đường thẳng 
Vậy qua P có hai đường thẳng thoả mãn yêu cầu bài toán. 
0,25
Cách 2: Gọi d là đường thẳng cần tìm, khi đó d song song với đường phân giác ngoài của đỉnh là giao điểm của d1, d2 của tam giác đã cho.
 Các đường phân giác của góc tạo bởi d1, d2 có phương trình 
0,25
+) Nếu d // D1 thì d có phương trình . 
Do Pd nên 
0,25
+) Nếu d // D2 thì d có phương trình . 
Do Pd nên 
0,25
Vậy qua P có hai đường thẳng thoả mãn yêu cầu bài toán. 
0,25
VIa. 2
Xác định tâm và bán kính của đường tròn........
1 điểm
Dễ thấy A’ ( 1; -1; 0)
* Giả sử phương trình mặt cầu ( S) đi qua A’, B, C, D là: 
0,25
Vì nên ta có hệ: 
Vậy mặt cầu ( S) có phương trình: 
0,25
(S) có tâm , bán kính 
+) Gọi H là hình chiếu của I lên (P). H là tâm của đường tròn ( C)
+) Gọi ( d) là đường thẳng đi qua I và vuông góc với (P). 
(d) có vectơ chỉ phương là: 
Suy ra phương trình của d:
Do nên: 
0,25
 , (C) có bán kính 
0,25
VII a.
Tìm số nguyên dương n biết.......
1 điểm
* Xét (1) 
* Lấy đạo hàm cả hai vế của (1) ta có: (2) 
0,25
 Lại lấy đạo hàm cả hai vế của (2) ta có: 
0,25
 Thay x = 2 vào đẳng thức trên ta có: 
0,25
 Phương trình đã cho 
0,25
VIb.1
Viết phương trình chính tắc của E líp 
1 điểm
(H) có các tiêu điểm . Hình chữ nhật cơ sở của (H) có một đỉnh là M( 4; 3), 
0,25
 Giả sử phương trình chính tắc của (E) có dạng: ( với a > b)
 (E) cũng có hai tiêu điểm 
0,25
Từ (1) và (2) ta có hệ:
0,25
Vậy phương trình chính tắc của (E) là: 
0,25
VIb. 2
Tìm điểm M thuộc để AM ngắn nhất 
1 điểm
 Chuyển phương trình d về dạng tham số ta được: 
Gọi I là giao điểm của (d) và (P) 
Do 
0,25
* (d) có vectơ chỉ phương là , mp( P) có vectơ pháp tuyến là 
. Gọi là vectơ chỉ phương của 
0,25
 . Vì , 
0,25
AM ngắn nhất 
 . Vậy 
0,25
VIIb
Giải hệ phương trình:...................
1 điểm
Phương trình (2) 
0,25
* Với x = 0 thay vào (1) 
0,25
* Với thay y = 1 – 3x vào (1) ta được: 
Đặt Vì nên 
0,25
Vậy hệ phương trình đã cho có nghiệm và
0,25

Tài liệu đính kèm:

  • docDe thi thu dai hoc SỐ 180.doc