Ðề thi máy tính bỏ túi tuyển học sinh giỏi bậc lớp 11

Ðề thi máy tính bỏ túi tuyển học sinh giỏi bậc lớp 11

1/ Tìm ba nghiệm gần đúng với 5 chữ số thập phân ( tính bằng radian) thuộc khoảng ( 0; 6) của phương trình :

2/ Tìm tất cả các nghiệm gần đúng với 5 chữ số thập phân ( tính bằng radian) thuộc khoảng ( 0; 8) của phương trình :

 

doc 2 trang Người đăng trường đạt Lượt xem 1094Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Ðề thi máy tính bỏ túi tuyển học sinh giỏi bậc lớp 11", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỞ GIÁO DỤC - ÐÀO TẠO
 TP.HỒ CHÍ MINH	
	 ÐỀ THI MÁY TÍNH BỎ TÚI 
	 TUYỂN HỌC SINH GIỎI BẬC LỚP 11
 năm học 2008-2009 ( 11/ 01/2009)
	 Thời gian : 60 phút
1/ Tìm ba nghiệm gần đúng với 5 chữ số thập phân ( tính bằng radian) thuộc khoảng ( 0; 6) của phương trình : 
2/ Tìm tất cả các nghiệm gần đúng với 5 chữ số thập phân ( tính bằng radian) thuộc khoảng ( 0; 8) của phương trình :	
3/ Cho và . Tính gần đúng với năm chữ số thập phân:
 a) b) 
4/ Cho tam giác đều ABC, M là một điểm nằm trong tam giác ABC sao cho: MA = 4 và MB = 5
Biết AB = 7. Tính độ dài MC gần đúng với 5 chữ số.
Biết MC = 6. Tính độ dài AB gần đúng với 5 chữ số.
5/ Tìm số tự nhiên x biết có 4 chữ số tận cùng là 2009 và 4 chữ số đầu tiên cũng là 2009. Khi đó hãy viết với đầy đủ các chữ số.
6/ Đa thức bậc ba P(x) có và . Tính .
HẾT
 SỞ GIÁO DỤC - ÐÀO TẠO
 TP.HỒ CHÍ MINH	
	 ÐỀ THI MÁY TÍNH BỎ TÚI 
	 TUYỂN HỌC SINH GIỎI BẬC LỚP 12
 năm học 2008-2009 ( 11/ 01/2009)
	 Thời gian : 60 phút
1/ Tìm ba nghiệm gần đúng với 5 chữ số thập phân ( tính bằng radian) thuộc khoảng ( 0; 6) của phương trình : 
2/ Cho tứ diện S.ABC có , , diện tích tam giác ABC bằng 40. Tính AB và SA gần đúng với 5 chữ số thập phân.
3/ Tìm tất cả các nghiệm gần đúng với 5 chữ số thập phân ( tính bằng radian) thuộc khoảng ( 0; 8) của phương trình :	
4/ Cho và . Tính gần đúng với năm chữ số thập phân:
 a) b) 
5/ Cho tam giác đều ABC, M là một điểm nằm trong tam giác ABC sao cho: MA = 4 và MB = 5
Biết AB = 7. Tính độ dài MC gần đúng với 5 chữ số.
Biết MC = 6. Tính độ dài AB gần đúng với 5 chữ số.
6/ Tìm số tự nhiên x biết có 4 chữ số tận cùng là 2009 và 4 chữ số đầu tiên cũng là 2009. Khi đó hãy viết với đầy đủ các chữ số.
7/ Cho hàm số . Tính tổng ( ở đây S là tổng các giá trị của hàm số đối với các biến số lẻ từ 1 đến 100) ( chính xác đến 3 chữ số thập phân) 	
 HẾT

Tài liệu đính kèm:

  • docDe HSG Casio lop 1112 cua TP.doc