Giáo án Đại số 7 - Tiết 49: Ôn tập chương 3

Giáo án Đại số 7 - Tiết 49: Ôn tập chương 3

ÔN TẬP CHƯƠNG 3

I./Mục đích yêu cầu:

1.Kiến thức cơ bản:

 Nắm được cách lập bảng tần số và vẽ biểu đồ, cách tính và ý nghĩa của số trung bình cộng,cách tìm mốt

 2.Kĩ năng, kĩ xảo:

Tính nhanh số trung bình cộng và tìm mốt

 3. Thái độ nhận thức:

Thấy được số đại diện là số trung bình cộng hay mốt

II./Chuẩn bị của GV và HS:

 1.GV: Sgk, giáo án, phấn, thước, bảng phụ, phiếu học tập.

 2. HS: Ôn tập và hệ thống lại kiến thức cũ.

III./Các hoạt động trên lớp:

1./Ổn định lớp:

 2./Kiểm tra bài cũ:

 3./Giảng bài mới:

 

doc 2 trang Người đăng thuyan12 Lượt xem 1091Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Đại số 7 - Tiết 49: Ôn tập chương 3", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 23	Ngày soạn :________
Tiết 49	Ngày dạy :________
ÔN TẬP CHƯƠNG 3
I./Mục đích yêu cầu:
1.Kiến thức cơ bản:
	Nắm được cách lập bảng tần số và vẽ biểu đồ, cách tính và ý nghĩa của số trung bình cộng,cách tìm mốt
	2.Kĩ năng, kĩ xảo:
Tính nhanh số trung bình cộng và tìm mốt
	3. Thái độ nhận thức:
Thấy được số đại diện là số trung bình cộng hay mốt
II./Chuẩn bị của GV và HS:
	1.GV: Sgk, giáo án, phấn, thước, bảng phụ, phiếu học tập.
	2. HS: Ôn tập và hệ thống lại kiến thức cũ.
III./Các hoạt động trên lớp:
1./Ổn định lớp:
	2./Kiểm tra bài cũ:
	3./Giảng bài mới:
TG
Hoạt động Giáo viên
Hoạt động Học sinh
Nội dung
Hoạt động 1: Ôn Tập
1. Muốn thu thập các số liệu về một vấn đề mà mình quan tâm chẳng hạn như ms mà mỗi bạn trong lớp ưa thích thì em phải làm những việc gì và trình bày kết quả thu được theo mẫu bảng nào ?
2. Tần số của một giá trị là gì ? Có nhận xét gì về tổng các tần số ?
3. Bảng tần số có thuận lợi gì hơn so với bảng số liệu thống kê ban đầu ?
4. Làm thế nào để tính số tbc của một dấu hiệu ? Nêu rõ các bước tính ? Ý nghĩa của số tbc ? Khi nào thì số tbc khó có thể là đại diện cho dấu hiệu đó ?
Để dễ tính số trung bình cộng ta phải làm sao ?
Tính số trung bình cộng ?
Lập bảng tần số ?
Tính số trung bình cộng ?
Stt
Họ tên
Ms ưa thích
Số lần xuất hiện của một giá trị trong dãy giá trị của dấu hiệu đgl tần số của giá trị đó. Tổng các tần số bằng số các giá trị
Bảng tần số gọn hơn so với bảng số liệu thống kê ban đầu 
Số trung bình cộng thường được dùng làm đại diện cho dấu hiệu, đặc biệt là khi muốn so sánh các dấu hiệu cùng loại
Khi các giá trị cuả dấu hiệu quá chênh lệch thì không nên lấy số trung bình cộng làm đại diện cho dấu hiệu đó 
Lập bảng tần số 
Lập bảng tần số 
Cộng các kết quả rồi chia choN
19. 
Sốcânnặng(x)
15
16
16,5
17
Tầnsố(n)
2
6
9
12
17,5
18
18,5
19
19,5
20
12
16
10
15
5
17
20,5
21
21,5
23,5
24
25
1
9
1
1
1
1
28
2
N=120
20a. 
Năng suất (x)
20
25
30
35
Tần số (n)
1
3
7
9
40
45
50
6
4
1
N=31
20b. 
20c. 
Hướng dẫn về nhà: 
Hệ thống lại kiến thứv đã học ở chương này.
Xem và làm lại các bài tập đã giải ở chương này.
Tiết sau kiểm tra một tiết.
Tiết sau mang theo máy tính bỏ túi để tính toán trong kiểm tra.
BỔ SUNG

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 49.doc_TUAN23.doc