Giáo án Đại số 7 - Tiết 62: Nghiệm của đa thức một biến

Giáo án Đại số 7 - Tiết 62: Nghiệm của đa thức một biến

§ 9. NGHIỆM CỦA ĐA THỨC MỘT BIẾN

I./Mục đích yêu cầu:

1.Kiến thức cơ bản:

 Hiểu khái niệm nghiệm của đa thức

 2.Kĩ năng, kĩ xảo:

Biết tìm nghiệm của đa thức một biến và kiểm tra một số a có phải là nghiệm hay không (chỉ cần kiểm tra xem P(a) có bằng không hay không?)

 3. Thái độ nhận thức:

Thấy được mối liên quan giữa số nghiệm và số bậc

II./Chuẩn bị của GV và HS:

 1.GV: Sgk, giáo án, phấn, thước, bảng phụ, phiếu học tập

 2. HS: Chuẩn trước nội dung của bài học.

III./Các hoạt động trên lớp:

1./Ổn định lớp:

 2./Kiểm tra bài cũ:

3./Giảng bài mới:

 

doc 2 trang Người đăng thuyan12 Lượt xem 813Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Đại số 7 - Tiết 62: Nghiệm của đa thức một biến", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 29	Ngày soạn :________
Tiết 62	Ngày dạy :________
§ 9. NGHIỆM CỦA ĐA THỨC MỘT BIẾN
I./Mục đích yêu cầu:
1.Kiến thức cơ bản:
	Hiểu khái niệm nghiệm của đa thức
	2.Kĩ năng, kĩ xảo:
Biết tìm nghiệm của đa thức một biến và kiểm tra một số a có phải là nghiệm hay không (chỉ cần kiểm tra xem P(a) có bằng không hay không?)
	3. Thái độ nhận thức:
Thấy được mối liên quan giữa số nghiệm và số bậc
II./Chuẩn bị của GV và HS:
	1.GV: Sgk, giáo án, phấn, thước, bảng phụ, phiếu học tập
	2. HS: Chuẩn trước nội dung của bài học.
III./Các hoạt động trên lớp:
1./Ổn định lớp:
	2./Kiểm tra bài cũ:	
3./Giảng bài mới:
TG
Hoạt động Giáo viên
Hoạt động Học sinh
Nội dung
Hoạt động 1: Nghiệm của đa thức một biến
Có giá trị nào của biến làm cho đa thức nhận giá trị bằng 0 không ?
Xét bài toán : Cho biết công thức đổi từ độ F sang độ C là C = 5/9 (F-32). Hỏi nước đóng băng ở bao nhiêu độ F ?
Nước đóng băng ở bao nhiêu độ C?
Thay C = 0 để tìm F ?
Vậy nước đóng băng ở bao nhiêu độ F?
Xét đa thức P(x)=x-
Hỏi giá trị của x là bao nhiêu thì P(x) = 0?
Ta có : P(32) = 0. Ta nói :
 x = 32 là một nghiệm của đa thức P(x)
Vậy một số a như thế nào được gọi là một nghiệm của đa thức P(x) ?
Nước đóng băng ở 0 độ C
5/9(F-32)=0F-32=0F=32
Nước đóng băng ở 32 độ F
HS: x = 32
Nếu tại x = a, đa thức P(x) có giá trị bằng 0 thì ta nói a (hoặc x = a) là một nghiệm của đa thức đó.
Nếu tại x = a, đa thức P(x) có giá trị bằng 0 thì ta nói a (hoặc x = a) là một nghiệm của đa thức đó
Hoạt động 2: Ví dụ
Kiểm tra x = - 1/2 có phải là nghiệm của đa thức P(x) = 2x + 1 hay không ?
Kiểm tra x = -1 và x = 1 có phải là nghiệm của đa thức Q(x) =x2 - 1 hay không ?
Nhận xét nghiệm đa thức G(x)=x2+1 ? ( giá trị của đa thức có thể bằng 0 hay không)
Qua trên các em có nhận xét gì về nghiệm của đa thức ?
Hãy làm bài ?1 
Hãy làm bài ?2 
Cho hs chơi trò chơi toán học
P(-1/2) = 2.(-1/2) + 1 = -1+1 =0
Q(-1) = (-1)2 - 1 = 1 – 1 = 0
Q(1) = (1)2 – 1 = 1 – 1 = 0
 Đa thức G(x) = x2 + 1 không có nghiệm vì tại x = a bất kì ta luôn có G(a)= a2 + 1 > 0
Một đa thức (khác đa thức 0) có thể có 1 nghiệm, 2 nghiệm,  hoặc không có nghiệm
Số nghiệm của một đa thức (khác đa thức 0) không vượt quá bậc của nó
x = - 2 : (-2)3-4.(-2) = - 8+8 = 0 
x = 2 : 23 - 4.2 = 8 – 8 = 0
x = 0 : 03 - 4.0 = 0 – 0 = 0
a) x = - 1/4
b) x = -1 và x = 3
a) x = -1/2 là nghiệm của đa thức P(x) = 2x+1 vì P(-1/2) = 0
b) x = - 1 và x = 1 là nghiệm của đa thức Q(x) = x2 - 1 vì Q(-1) = 0 và Q(1) = 0
c) Đa thức G(x) = x2 + 1 không có nghiệm vì tại x = a bất kì ta luôn có G(a) = a2+1 > 0
Chú ý :
Một đa thức (khác đa thức 0) có thể có 1 nghiệm, 2 nghiệm,  hoặc không có nghiệm
Số nghiệm của một đa thức (khác đa thức 0) không vượt quá bậc của nó
Hoạt động 3: Luyện tập & củng cố
Mời 2 HS lên bảng kiểm tra
Thế nào là nghiệm của đa thức?
Nhắc lại chú ý
a) P(1/10)=5.1/10+1/2=1 (kp)
b) Q(1)=12-4.1+3=0 (phải)
 Q(3)=32-4.3+3=0 (phải)
HS nêu khái niệm nghiệm của đa thức.
HS nhắc lại chú ý
Bài tập 54 trang 48 SGK 
Khái niệm nghiệm của đa thức ở trang 47 SGK 
Chú ý trang 47 SGK 
Hướng dẫn về nhà:
Xem lại nội dung bài học.
Về nhà làm các bài tập 55, 56 trang 48 SGK 
Tiết sau ta sửa bài tập.
BỔ SUNG

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 62.doc_tuan29.doc