Giáo án Địa lí 10 - Bài 31: Vai trò và đặc điểm của công nghiệp các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố công nghiệp

Giáo án Địa lí 10 - Bài 31: Vai trò và đặc điểm của công nghiệp các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố công nghiệp

BÀI 31: VAI TRÒ VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG NGHIỆP

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CÔNG NGHIỆP

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:

Sau bài học, HS cần:

1. Kíến thức

- Biết được vai trò và đặc điểm của sản xuất công nghiệp .

- Hiểu được ảnh hưởng các nhân tố tự nhiên và kinh te - xã hội tới sự phân bố công nghiệp

2. Kỹ năng:

Biết phân tích và nhận xét sơ đồ về đặc điểm phát triển và ảnh hưởng của các điều kiện tự nhiên và KT-XH đối với sự phát triển và phân bố công nghiệp.

3. Thái độ:

Nhận thức được công nghiệp nước ta chưa phát triển mạnh, trình độ khoa học và công nghệ còn thua kém nhiều so với các nước trên thế giới và khu vực đòi hỏi sự cố gắn của thế hệ trẻ.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC:

- Sơ đồ hệ thống hóa kiến thức.

III. HỌAT ĐỘNG DẠY HỌC:

1. Kiểm tra bài củ: không có

* Đặt vấn đề vào bài mới: (1 phút) Ta đã biết Nhật là nước có nền kinh tế phát triển hơn ta nhiều lần, mặc dù Nhật tài nguyên khoáng sản của Nhật rất nghèo nàn. Nền công nghiệp nước ta chưa phát triển, trình độ khoa học và công nghệ còn thua kém nhiều nước, đã khiến nước ta thua kém nhiều nước về kinh tế. Vậy công nghiệp có vai trò và đặc điểm gì khiến một nước có thể dựa vào nó để phát triển?

 

doc 2 trang Người đăng phamhung97 Lượt xem 13897Lượt tải 4 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Địa lí 10 - Bài 31: Vai trò và đặc điểm của công nghiệp các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố công nghiệp", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHƯƠNG VIII: ĐỊA LÍ CÔNG NGHIỆP
BÀI 31: VAI TRÒ VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG NGHIỆP
CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CÔNG NGHIỆP
Ngày dạy:..lớp. Ngày dạy:..lớp.
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
Sau bài học, HS cần:
1. Kíến thức
- Biết được vai trò và đặc điểm của sản xuất công nghiệp .
- Hiểu được ảnh hưởng các nhân tố tự nhiên và kinh te - xã hội tới sự phân bố công nghiệp 
2. Kỹ năng: 
Biết phân tích và nhận xét sơ đồ về đặc điểm phát triển và ảnh hưởng của các điều kiện tự nhiên và KT-XH đối với sự phát triển và phân bố công nghiệp.
3. Thái độ: 
Nhận thức được công nghiệp nước ta chưa phát triển mạnh, trình độ khoa học và công nghệ còn thua kém nhiều so với các nước trên thế giới và khu vực đòi hỏi sự cố gắn của thế hệ trẻ.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC:
- Sơ đồ hệ thống hóa kiến thức.
III. HỌAT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Kiểm tra bài củ: không có
* Đặt vấn đề vào bài mới: (1 phút) Ta đã biết Nhật là nước có nền kinh tế phát triển hơn ta nhiều lần, mặc dù Nhật tài nguyên khoáng sản của Nhật rất nghèo nàn. Nền công nghiệp nước ta chưa phát triển, trình độ khoa học và công nghệ còn thua kém nhiều nước, đã khiến nước ta thua kém nhiều nước về kinh tế. Vậy công nghiệp có vai trò và đặc điểm gì khiến một nước có thể dựa vào nó để phát triển?
2. Nội dung mới: (40 phút)
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung
HĐ 1: Tìm hiểu vai trò và đặ điểm của Công nghiệp
Hình thức: Cá nhân
- Ngành công nghiệp có vai trò quan trọng như thế nào? Lấy VD chứng minh?
Ví dụ: công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng, công nghiệp chế biến LTTP,
GV chuẩn kiến thức
Chính do công nghiệp có vai trò quan trọng như vậy nên tỉ trọng của ngành công nghiệp trong cơ cấu GDP là một trong nhưng tiêu chí quan trọng để đánh giá trình độ phát triển kinh tế.
- Sản xuất công nghiệp có đặc điểm gì?
GV hướng dẫn HS tìm hiểu 2 giai đoạn trong sơ đồ trang 119
GV lưu ý, trong cả 2 giai đoạn sản xuất công nghiệp đều sử dụng máy móc (trừ công nghiệp khai thác khoáng sản và khai thác gỗ)
GV: Vì vậy các hình thức chuyên môn hóa, hợp tác hóa, liên hợp hóa có vai trò đặc biệt
Em hãy nêu cách phân loại ngành công nghiệp.
GV chuẩn
HS dựa vào nội dung SGK trang 118 và sự hiểu biết của mình để trả lời.
HS lấy ví dụ cụ thể để chứng minh 
HS dựa vào nội dung SGK trang 119 và sự hiểu biết của mình để trả lời.
HS nêu được đặc điểm này thể hiện ở việc tập trung tư liệu sản xuất, nhân công và sản phẩm.
- Dựa vào tính chất tác động vào đối tượng lao động có CN khai thác và CN chế biến
- Dựa vào công dụng kinh tế của sản phẩm:
+ CN nặng (A): sản xuất ra tư liệu sản xuất.
+ CN nhẹ (B): sản xuất sản phẩm phục vụ trực tiếp cho con người.
I. Vai trò và đặc điểm của công nghiệp: 
1. Vai trò: Đóng vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân vì:
- Là ngành sản xuất ra khối lượng của cải vật chất rất lớn cho xã hội, có vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân.
- Thúc đẩy sự phát triển của các ngành kinh tế khác. - Củng cố an ninh quốc phòng.
- Tạo điều kiện khai thác có hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên
- Sản xuất ra các sản phẩm mới, tạo khả năng mở rộng sản xuất, mở rộng thị trường lao động và tăng thu nhập.
2 Đặc điểm:
 - Sản xuất CN gồm 2 giai đoạn: 
 + Giai đoạn tác động vào đối tượng lao động để tạo ra nguyên liệu.
 + Giai đoạn chế biến nguyên liệu thành sản phẩm và tư liệu sản xuất
- Sản xuất công nghiệp có tính tập trung cao.
- Sản xuất công nghiệp gồm nhiều ngành phức tạp, phân công tỉ mỉ, phối hợp chặt chẽ.
HĐ 2: Tìm hiểu các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp (10 phút)
Hình thức: Cặp nhóm
GV tiến hành chia nhóm:
Nhóm chẵn thảo luận tìm hiểu về các nhân tố tự nhiên. Cho ví dụ cụ thể.
Nhóm lẻ thảo luận tìm hiểu về các nhân tố KT-XH. Cho ví dụ cụ thể.
GV chuẩn
Các nhóm thảo luận, dựa vào sơ đồ trong SGK và hiểu biết của mình để trình bày.
Sau khi thảo luận, đại diện nhóm lên trình bày kết quả thảo luận của nhóm mình.
II. Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố công nghiệp: 
 1/ Vị trí địa lý: Có tác động rất lớn trong việc lựa chọn để xây dựng các nhà máy, các khu công nghiệp, khu chế xuất. 
 2/ Nhân tố tự nhiên: Tạo điều kiện thuận lợi hoặc gây trở ngại cho phát triển CN
 3/ Nhân tố kinh tế - xã hội: 
- Dân cư vào lao động: số lượng và chất lượng lao động có ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố các ngành công nghiệp.
- Tiến bộ KH-KT: làm cho việc khai thác, sử dụng tài nguyên và phân bố hợp lí các ngành công nghiệp
- Thị trường có tác động mạnh mẽ tới việc lựa chọn vị trí xây dựng xí nghiệp, hướng chuyên môn hóa sản xuất.
3. Củng cố: (3 phút)
- Hãy chứng minh vai trò chủ đạo của công nghiệp trong nền kinh tế quốc dân.
- Hãy trình bày đặc điểm của sản công nghiệp
4. Hướng dẫn HS tự học ở nhà (1 phút)
	HS xem trước nội dung bài 32
	--------------------------------------------------------- 
 Cần giáo án học kì 2 hoặc cả năm liên hệ: 0995.071658

Tài liệu đính kèm:

  • docBai_31_Vai_tro_va_dac_diem_cong_nghiep_Cac_nhan_to_anh_huong_toi_phat_trien_va_phan_bo_cong_nghiep.doc