Giáo án Giáo dục quốc phòng và an ninh Khối 11 - Bài 5: Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK và súng trường CKC - Nguyễn Thị Mai

Giáo án Giáo dục quốc phòng và an ninh Khối 11 - Bài 5: Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK và súng trường CKC - Nguyễn Thị Mai

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Hiểu được một số nội dung cơ bản về lý thuyết bắn

- Biết cách tập bắn các mục tiêu cố định bằng súng tiểu lieenAK và súng trường CKC

2.Về kỹ năng

- Thực hiện thành thạo động tác bắn tại chỗ bằng súng tiểu liên AK và súng trường CKC

- Lấy được đường ngắm nhanh, chính xác, đáp ứng được yêu cầu của bài bắn.

- Rèn luyện tâm lý vững vàng, tự tin khi thực hành bắn súng

3. Về thái độ

- Xây dựng niềm tin vào vũ khí trang bị

- Tích cực, tự giác học tập và rèn luyện không ngừng nâng cao kết quả học tập.

II. NỘI DUNG VÀ TRỌNG TÂM

1. Cấu trúc nội dung

- Bài học gồm 4 phần:

+ Một số nội dung cơ bản về lý thuyết bắn

+ Động tác bắn tại chỗ của súng tieur liên Ak và súng trường CKC

+ Tập ngắm chụm và ngắm trúng, chụm

+ Tập bắn mục tiêu cố định bằng súng tiểu liên Ak (hoặc súng trường CKC)

2. Nội dung trọng tâm

- Một số nội dung cơ bản về lý thuyết bắn

- Tập bắn mục tiêu cố định bằng súng tiểu liên AK hoặc súng trường CKC

III. THỜI GIAN

- Tổng số: 8 tiết

Tiết 1: Một số nội dung cơ bản về lý thuyết bắn

Tiết 2:

+ Lên lớp: Động tác bắn tại chỗ của súng tiểu liên AK và súng trường CKC

+ Luyện tập: Động tác bắn tại chỗ của súng tiểu liên AK và súng trường CKC

Tiết 3:

+ Lên lớp: Tập ngắm chụm và ngắm trúng, chụm

+ Luyện tập xoay vòng hai nội dung

 Ngắm chụm

 Động tác bắn tại chỗ của súng tiểu liên AK và súng trường CKC

 Tiết 4: Luyện tập các nội dung

 + Tập ngắm chụm

 + Tập ngắm trúng, chụm

 Tiết 5:

+ Lên lớp: Tập bắn mục tiêu cố định

+ Luyện tập: Tập lấy đường ngắm (Đường ngắm chết)

 Tiết 6: Tập băn mục tiêu cố định theo điều kiện bãi tập

 Tiết 7: Tập băn mục tiêu cố định theo điều kiện bãi tập

 Tiết 8: Tập băn mục tiêu cố định theo điều kiện bãi tập

 

docx 35 trang Người đăng phuochung261 Lượt xem 877Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Giáo dục quốc phòng và an ninh Khối 11 - Bài 5: Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK và súng trường CKC - Nguyễn Thị Mai", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2
TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG HÀ NỘI 2
Môn học: GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG – AN NINH
BÀI GIẢNG
BÀI 5: KĨ THUẬT BẮN SÚNG TIỂU LIÊN AK
VÀ SÚNG TRƯỜNG CKC
Đối tượng: Học sinh THPT- Khối 11
 Người biên soạn : NGUYỄN THỊ MAI
 Chức vụ : SINH VIÊN
 Đơn vị : LỚP K39 GDQP-AN
HÀ NỘI-2015
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2
TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG HÀ NỘI 2
 PHÊ CHUẨN
Ngày tháng năm 2015
 GV hướng dẫn
Môn học: GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG – AN NINH
BÀI GIẢNG
BÀI 5: KĨ THUẬT BẮN SÚNG TIỂU LIÊN AK
VÀ SÚNG TRƯỜNG CKC
Đối tượng: Học sinh THPT- Khối 11
 Người biên soạn : NGUYỄN THỊ MAI
 Chức vụ : SINH VIÊN
 Đơn vị : LỚP K39 GDQP-AN
HÀ NỘI-2015
BÀI 5: KỸ THUẬT BẮN SÚNG TIỂU LIÊN AK 
VÀ SÚNG TRƯỜNG CKC (8 tiết)
PHẦN 1: Ý ĐỊNH GIẢNG DẠY
I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Hiểu được một số nội dung cơ bản về lý thuyết bắn
- Biết cách tập bắn các mục tiêu cố định bằng súng tiểu lieenAK và súng trường CKC
2.Về kỹ năng
- Thực hiện thành thạo động tác bắn tại chỗ bằng súng tiểu liên AK và súng trường CKC
- Lấy được đường ngắm nhanh, chính xác, đáp ứng được yêu cầu của bài bắn.
- Rèn luyện tâm lý vững vàng, tự tin khi thực hành bắn súng
3. Về thái độ
- Xây dựng niềm tin vào vũ khí trang bị
- Tích cực, tự giác học tập và rèn luyện không ngừng nâng cao kết quả học tập.
II. NỘI DUNG VÀ TRỌNG TÂM
Cấu trúc nội dung
Bài học gồm 4 phần:
+ Một số nội dung cơ bản về lý thuyết bắn
+ Động tác bắn tại chỗ của súng tieur liên Ak và súng trường CKC
+ Tập ngắm chụm và ngắm trúng, chụm
+ Tập bắn mục tiêu cố định bằng súng tiểu liên Ak (hoặc súng trường CKC)
Nội dung trọng tâm
Một số nội dung cơ bản về lý thuyết bắn
Tập bắn mục tiêu cố định bằng súng tiểu liên AK hoặc súng trường CKC
III. THỜI GIAN
Tổng số: 8 tiết
Tiết 1: Một số nội dung cơ bản về lý thuyết bắn
Tiết 2: 
+ Lên lớp: Động tác bắn tại chỗ của súng tiểu liên AK và súng trường CKC
+ Luyện tập: Động tác bắn tại chỗ của súng tiểu liên AK và súng trường CKC
Tiết 3:
+ Lên lớp: Tập ngắm chụm và ngắm trúng, chụm
+ Luyện tập xoay vòng hai nội dung
Ngắm chụm
Động tác bắn tại chỗ của súng tiểu liên AK và súng trường CKC
 Tiết 4: Luyện tập các nội dung
	+ Tập ngắm chụm
	+ Tập ngắm trúng, chụm
 Tiết 5: 
+ Lên lớp: Tập bắn mục tiêu cố định
+ Luyện tập: Tập lấy đường ngắm (Đường ngắm chết)
 Tiết 6: Tập băn mục tiêu cố định theo điều kiện bãi tập
 Tiết 7: Tập băn mục tiêu cố định theo điều kiện bãi tập
 Tiết 8: Tập băn mục tiêu cố định theo điều kiện bãi tập
IV. PHƯƠNG PHÁP
1. Giáo viên
- Giáo viên giới thiệu bài mới, phổ biến ý định giảng dạy, phổ biến quy định của buổi học
- Giới thiệu nội dung lý thuyết bằng phương pháp giảng giải, thuyết trình kết hợp sử dụng tranh ảnh giới thiệu cho học sinh hiểu rõ nội dung của bài
- Với thực hành: giáo viên giới thiệu động tác, làm mẫu động tác qua 3 bước: Làm nhanh, làm chậm có phân tích, làm tổng hợp.
2. Học sinh
- Đọc tài liệu, chuẩn bị đúng đủ, trang phục trước khi lên lớp
- Trong giờ học chú ý nghe giảng, chép bài lý thuyết. Với giờ thực hành, tuân thủ đúng quy định giáo viên đề ra, chú ý quan sát động tác của giáo viên.
V. VẬT CHẤT BẢO ĐẢM
1. Giáo viên
- Một số nội dung cơ bản về lý thuyết bắn: Súng tiểu liên AK (CKC); mô hình bộ phận ngắm (01 bộ); bia số 4A thu nhỏ (01 chiếc); tranh vẽ đường ngắm (nếu có điều kiện, giáo viên chuẩn bị máy tính, máy chiếu đồng bộ). 	
- Động tác bắn tại chỗ của súng tiểu liên AK: Súng tiểu liên AK (CKC): 06 khẩu; còi: 01 chiếc; bia số 6: 03 chiếc; bia số 7: 03 chiếc.
- Tập ngắm chụm và ngắm trúng, chụm: Súng tiểu liên AK (CKC): 06 khẩu; còi: 01 chiếc; bảng ngắm trúng chụm: 06 chiếc; đồng tiền di động: 06 chiếc, bút chì: 06 chiếc; thước kẻ: 06 chiếc, giấy trắng: mỗi học sinh 01 tờ.
- Tập bắn mục tiêu cố định: Súng tiểu liên AK (CKC): 06 khẩu; bia số 4A: 03 chiếc; còi: 01 chiếc; mô hình bộ phận ngắm: 01 bộ; bảng độ cao đường đạn; kính kiểm tra: 01 chiếc
2. Học sinh
- Đọc tài liệu, chuẩn bị đúng đủ trang phục, vật chất theo quy định trước khi lên lớp. 	
- Thực hiện đúng theo yêu cầu công tác chuẩn bị của giáo viên, nhất là đội mẫu.
PHẦN 2 : THỰC HÀNH GIẢNG DẠY
STT
NỘI DUNG
THỜI GIAN
PHƯƠNG PHÁP
VẬT CHẤT
GIÁO VIÊN
HỌC SINH
Tiết 1
Tiết2
Tiết 3:
Tiết 4:
Tiết 5: 
Tiết 6,7,8
I. NGẮM BẮN
1. Khái niệm
Ngắm bắn là xác định góc bắn và hướng bắn cho súng để đưa quỹ đạo đường đạn đi qua điểm định bắn trên mục tiêu
2. Định nghĩa về ngắm bắn
a) Đường ngắm cơ bản: Đường ngắm cơ bản là đường thẳng từ mắt người ngắm qua chính giữa mép trên khe ngắm (hoặc tâm lỗ ngắm) đến điểm chính giữa mép trên đầu ngắm.
b) Điểm ngắm đúng: là điểm ngắm được xác định từ trước sao cho khi ngắm vào đó để bắn thì quỹ đạo đường đạn đi qua điểm định bắn trúng trên mục tiêu.
c) Đường ngắm đúng: là đường ngắm cơ bản được gióng vào điểm đã được xác định với điều kiện mặt súng phải thăng bằng.
3. Ảnh hưởng của ngắm sai đến kết quả bắn
Muốn bắn trúng mục tiêu, người bắn phải thực hiện tốt ba yếu tố sau: Có thước ngắm đúng; có điểm ngắm đúng; có đường ngắm đúng. Nếu thiếu hoặc thực hiện sai lệch một trong ba yếu tố trên thì khả năng bắn trúng sẽ thấp, thậm chí không trúng mục tiêu. Sai lệch đó được biểu hiện cụ thể như sau:
a) Đường ngắm cơ bản sai lệch: Đường ngắm cơ bản sai lệch thực chất là sai về góc bắn (tăng hoặc giảm) và hướng bắn. Sai lệch này ảnh hưởng rất lớn đến trúng đích của phát bắn.
b) Điểm ngắm sai: khi đường ngắm cơ bản đã chính xác, mặt súng thăng bằng, nếu điểm ngắm sai lệch so với điểm ngắm đúng bao nhiêu thì điểm chạm trên mục tiêu sẽ sai lệch so với điểm định bắn trúng bấy nhiêu.
c) Mặt súng không thăng bằng:
Mặt súng nghiêng làm cho trục nòng súng lệch khỏi mặt phẳng bắn và làm cho góc bắn nhỏ lại, dẫn tới tầm bắn giảm, đồng thời làm cho đường đạn lệch sang phía mặt súng bị nghiêng.
Tóm lại: Nếu có đường ngắm cơ bản đúng, có điểm ngắm đúng nhưng mặt súng bị nghiêng về bên nào thì điểm chạm trên mục tiêu sẽ bị lệch và thấp về bên ấy.
II. ĐỘNG TÁC BẮN TẠI CHỖ CỦA SÚNG TIỂU LIÊN AK VÀ SÚNG TRƯỜNG CKC
1. Trường hợp vận dụng
Trong chiến đấu, tình hình địch, địa hình không cho phép người bắn thực hiện động tác quỳ bắn và đứng bắn.
Trong học tập, được lệnh của người chỉ huy, người bắn làm động tác nằm bắn.
2. Động tác nằm bắn
Động tác nằm bắn gồm động tác nằm chuẩn bị bắn, động tác bắn và động tác thôi bắn.
a. Động tác nằm chuẩn bị bắn
Trong chiến đấu, người bắn đang vận động, quan sát phát hiện thấy mục tiêu, nhanh chóng làm động tác nằm chuẩn bị bắn
Trong học tập, người bắn thực hiện động tác bắn theo khẩu lệnh của người chỉ huy.
Khẩu lệnh: “Nằm chuẩn bị bắn”
Động tác
Chuẩn bị tư thế: Khi đang vân động hoặc đứng tại chổ mang (đeo, treo) súng, nghe dứt khẩu lệnh “Nằm chuẩn bị bắn”, người bắn nhanh chóng quay người về hướng mục tiêu, đồng thời chuyển thành tư thế xách súng và làm động tác nằm chuẩn bị bắn theo thứ tự.
+ Cử động 1: Chân phải bước lên một bước dài theo hướng bàn chân phải, chân trái dùng mũi bàn chân làm trụ xoay gót sang trái để người hướng theo bàn chân phải.
+ Cử động 2: Bàn tay trái khép kín chống xuống đất trước mũi bàn chân phải, cách khoảng 20cm, mũi bàn tay chếch sang phải, về sau. Thứ tự đặt cẳng tay trái, đùi trái và mông trái xuống đất.
+ Cử động 3: Tay phải lao súng về phía trước, đồng thời tay trái ngữa ra đỡ ốp lót tay dưới thước ngắm (tay kéo bệ khóa nòng hướng lên trên), duỗi chân phải về sau, người nằm sấp hợp với hướng bắn một góc khoảng 300. Hai chân mở rộng bằng vai, hai mũi bàn chân hướng sang hai bên.
Động tác chuẩn bị đạn: Tay phải rời ốp lót tay về tháo hộp tiếp đạn không có đạn trong súng ra đưa sang tay trái. Tay trái dùng ngón giữa và ngón đeo nhẫn kẹp hộp tiếp đạn bên má phải ốp lót tay, cửa hộp tiếp đạn quay vào người, sống  hộp tiếp đạn quay xuống đất.
 Người hơi nghiêng sang trái, tay phải mở túi đựng hộp tiếp đạn, lấy hộp tiếp đạn có đạn lắp vào súng, cất hộp tiếp đạn không có đạn vào túi đựng. Dùng ngón tay phải gạt cần định cách bắn và khóa an toàn về vị trí “bắn”. Sau đó nắm tay kéo bệ khóa nòng về sau hết cỡ rồi thả ra để bệ khóa nòng và khóa nòng đẩy viên đạn thứ nhất vào buồng đạn, đóng khóa an toàn.
 Tay phải chuyển về nắm tay cầm, ngón trỏ đặt ngoài vành cò, mặt súng hướng lên trên. Mắt luôn quan sát mục tiêu, chờ lệnh.
 Đối với súng CKC, tay phải rời báng sung, nắm tay kéo bệ khóa nòng về sau, mở bao kẹp đạn vào khuyết lắp đạn của bệ khóa nòng. Ngón cái của tay phải đặt sát cuối vỏ đạn, ấn đạn xuống hết hộp tiếp đạn, rút kẹp đạn ra cất vào túi đựng, hơi kéo bệ khóa nòng  về sau rồi thả ra cho bệ khóa nòng và khóa nòng tiến hết về trước.
b, Động tác bắn
Gồm các động tác gương súng, ngắm và bóp cò.
Trước khi gương súng phải lấy thước ngắm. Tay trái nắm ốp lót tay dưới giữ cho mặt súng hướng lên trên. Tay phải dùng ngón cái và ngón trỏ bóp then hãm cỡ thước ngắm, xê dịch cho mép trước cỡ thước ngắm khớp với vạch khấc thước ngắm định lấy. Tay phải dùng ngón cái gạt cần định cách bắn và khóa an toàn về vị trí bắn “liên thanh” hoặc “phát một”, tùy theo nhiệm vụ bắn
- Động tác gương súng
+ Trường hợp không có tì
Tay trái nắm ốp lót tay dưới hoặc hộp tiếp đạn (tùy theo tay dài và ngắn của từng người bắn)
Khi nắm ốp lót tay dưới, bàn tay ngửa nắm ốp lót tay dưới, ngón cái duỗi thẳng hoặc cong tự nhiên, bốn ngón con khép kín cùng với ngón cái nắm chắc ốp lót tay (với súng AK cải tiến, các ngón bám vào gờ nổi bên phải ốp lót tay)
Khi nắm hộp tiếp đạn, các ngón con và ngòn cái nắm chắc hộp tiếp đạn, hộ khẩu tay đặt phía sau hộp tiếp đạn
Tay phải nắm tay cầm, hộ khẩu tay đặt phía sau tay cầm, ngón trỏ đặt ngoài vành cò, các ngón còn lại nắm chắc tay cầm (Súng CKC nắm cổ tròn báng súng). Hai tay kết hợp nâng súng lên giữ cho súng không bị nghiêng, tì đế báng súng vào hõm vai phải, giữ và gì súng chắc vào vai, cánh tay dưới tay trái khép sát hộp tiếp đạn, cánh tay phải mở tự nhiên.
Động tác giương súng phải đạt đợc 4 yêu cầu: Bằng, chắc, đều, bền.
- Động tác ngắm: Áp má phải vào báng súng với sức vừa phải. Mắt trái nheo tự nhiên, mắt phải ngắm qua khe ngắm đến đầu ngắm, hai tay điều chỉnh súng để lấy đờng ngắm cơ bản sau đó gióng đường ngắm cơ bản vào điểm định ngắm trên mục tiêu
- Động tác bóp cò: Dùng phần cuối đốt thứ nhất và đốt thứ hai của ngón trỏ tay phải để bóp cò. Bóp cò êm, đều, thẳng trục nòng súng về sau cho tới khi đạn nổ
c, Động tác thôi bắn
- Trường hợp 1: Thôi bắn tạm thời
+ Khẩu lệnh: “Ngừng bắn”
Khi đang bắn, nghe dứt khẩu lệnh “Ngừng bắn”, ngón trỏ tay phải thả tay cò súng ra, gạt cần định cách bắn và khóa an toàn về vị trí an toàn, hay tay giữ súng như khi chuẩn bị bắn, chờ lệnh. Nếu súng hết đạn phải tháo hộp tiếp đạn đã hết ở súng ra, lắp hộp tiếp đạn có đạn vào súng. Trường hợp túi đựng hộp tiếp đạn chỉ còn đạn rời phải lắp đạn vào hộp tiếp đạn.
- Trường hợp 2: Thôi bắn hoàn toàn
Khẩu lệnh : “Thôi bắn, tháo đạn - đứng dậy”
+ Cử động 1: Tay phải nắm ốp lót tay, ngời hơi nghiêng sang trái, đùi trái co lên ng ...  xác.
c) Yêu cầu:
- Nắm chắc các yếu tố ngắm bắn, ảnh hướng của ngắm sai đến kết quả bắn.
- Rèn luyện tính cụ thể, tỉ mỉ và kiên nhẫn, phát huy tinh thần tích cực, tự giác trong luyện tập.
- Nâng cao dần trình độ ngắm bắn đảm bảo độ chính xác và nhanh chóng, đáp ứng yêu cầu của bài bắn.
2. Cách tiến hành tập ngắm chụm và ngắm trúng, chụm.
a. Công tác chuẩn bị
Vật chất phục vụ cho luyện tập: Súng AK, bao cát, giấy trắng, kẹp sắt, bút chì vót nhọn, thước kẻ và thước mm, đồng tiền di động, bẳng ngắm trúng, chụm.
b. Cách tiến hành
* Ngắm chụm
+ Người phục vụ: cắm bảng đó chuẩn bị, với cự ly 10 m tính từ bệ đặt súng đến bảng ngắm; làm xong ngồi sang phải hoặc trái, quay mặt vào bai bai phục vụ người tập ngắm, tay phải cầm đồng tiền di động thực hiện đặt vào vị trí nhất định trên bảng ngắm chụm
+ Người tập: làm động tác nằm chẩu bị bắn: Đặt súng trên bệ ở tư thế đó thỏo băng đạn, người ngắm thực hành điều chỉnh súng thẳng hướng bia & ngắm 1 tay chống cằm để đầu đỡ rung động, 1 tay điều chỉnh súng đưa đường ngắm cơ bản và chính giữa vũng đen của đồng tiền (chú ý không được tỳ súng vào vai và không chỉnh súng để ngắm); khi đó lấy được đường ngắm, người ngắm hô (được), khi lấy đường ngắm xong, người ngắm không động vào súng (hô chấm)
+ Người phục vụ: Giữ đồng tiền ở vị trí, dùng bút chỡ chấm vào chính giữa tâm bia đồng tiền đen, khi xong di đồng tiền ra chỗ khác, cách điểm vừa chấm 2 – 4 cm
+ Người tập: súng để nguyên không chạm vào súng, hai tay tiếp tục chống vào má cho khỏi rung, tiếp tục ngắm và điều khiển người phục vụ đưa đồng tiền về vị trí ngắm lần đầu; cách điều khiển dùng kí hiệu hoăc lời nói; khi vũng trũn đen của đồng tiền đó đúng điểm ngắm trước; hô (chấm); cứ như vậy ngắm tiếp lần 3.
+ Người phục vụ: Chú ý nghe và quan sát để phục vụ đúng ý định của người tập, sau mỗi lẫn người tập hô “Chấm”, người phục vụ “chấm” xong lại đưa đồng tiền rời khỏi vị trí ban đầu. Khi người tập đã ngắm xong 3 lần, nguời phục vụ dùng bút chì khoanh tròn 3 điểm vừa chấm, đánh số thứ tự lần tập ngắm, sau đó dùng lỗ kiểm tra kết quả trên đồng tiền di động để đo độ chụm và báo cáo cho người tập biết kết quả.
+ Đánh giá kết quả:
Giỏi: 3 điểm chấm chụm trong lỗ có đường kính 2mm
Khá: 3 điểm chấm chụm trong lỗ có đường kính 5mm
Đạt: 3 điểm chấm chụm trong lỗ có đường kính 10mm
* Chú ý: Trong quá trình ngắm không được xê dịch người. Ngắm từ lần thứ hai trở đi, nếu chạm vào súng, người tập phải ngắm lại từ đầu.
- Tập ngắm trúng, chụm
Cách tiến hành luyện tập cơ bản như tập ngắm chụm, chỉ khác: Trước khi người tập vào ngắm, giáo viên hoặc người ngắm giỏi được chỉ định lấy đường ngắm đầu tiên làm chuẩn, ngắm xong thì hô người phục vụ đánh dấu điểm ngắm
+ Người phục vụ: Dùng bút chì chấm thẳng góc qua lỗ ở tâm vòng tròn đen của đồng tiền vào bia, dùng thước kẻ kẻ trục dọc và ngang qua tâm điểm ngắm vừa chấm, giao điểm của 2 đường thẳng đó là điểm kiểm tra
+ Người tập: Nằm sau súng và không xê dịch vị trí súng, lấy đường ngắm vào điểm kiểm tra và điều khiển người phục vụ di chuyển đồng tiền di động vào đúng điểm kiểm tra, cách điều khiển người phục vụ như khi tập ngắm chụm, ngắm đủ 3 lần thì đổi tập cho người phục vụ
+ Người phục vụ: Ngoài việc kiểm tra, đánh giá độ chụm còn đánh giá cả độ trúng so với điểm kiểm tra. Cách đánh giá như sau:
- Xác định độ chụm (như khi tập ngắm chụm)
-  Xác định độ trúng:
+ Tìm điểm ngắm trung bình của 3 điểm vừa ngắm
+ So sánh điểm ngắm trung bình với điểm kiểm tra:
Giỏi:  Cách điểm kiểm tra   5mm trở lại
Khá:  Cách điểm kiểm tra  10mm trở lại
Đạt :  Cách điểm kiểm tra  15mm trở lại
+ Cách xác định điểm ngắm trung bình của 3 điểm ngắm:
Nối 2 điểm chấm gần nhất với nhau, chia đoạn thẳng vừa nối thành 2 phần bằng nhau, nối điểm giữa đoạn thẳng đó với điểm chấm thứ 3, chia đoạn thẳng đó làm 3 phần bằng nhau. Điểm ngắm trung bình của 3 điểm ngắm là điểm gần điểm giữa đoạn thẳng thứ nhất.
 LUYỆN TẬP
Tổ chức luyện tập
- Nội dung: Luyện tập ngắm chụm và ngắm trúng chụm.
- Tổ chức: Từng tổ thay phiên nhau lên thực hiện. Phân chia người lên tập và người phục vụ.
- Phương pháp: Tập ngắm chụm trước sau đó giáo viên lấy đường ngắm làm chuẩn để tiến hành ngắm trúng, chụm. Giáo viên sửa tập cho học sinh.
- Kí tín hiệu trong quá trình tập luyện: Theo khẩu lệnh của giáo viên.
Kết thúc luyện tập
- Tập hợp đội hình 4 hàng ngang.
- Củng cố nội dung tiết học.
- Dặn dò học sinh xem trước phần bắn mục tiêu cố định ban ngày bằng súng tiểu liên AK.
IV. TẬP BẮN MỤC TIÊU CỐ ĐỊNH BAN NGÀY BẰNG SÚNG TIỂU LIÊN AK
1. Ý nghĩa, đặc điểm, yêu cầu
a. Ý nghĩa: Bắn mục tiêu cố định ban ngày bằng súng tiểu liên AK là bài bắn cơ bản, đầu tiên nhằm rèn luyện cho học sinh nắm chắc và thực hiện tốt động tác bắn cơ bản, kĩ năng bắn trúng, chụm vào mục tiêu cố định ban ngày. Qua đó xây dựng được tâm lý vững vàng, tự tin trong thực hành bắn súng, làm cơ sở để học tập các nội dung tiếp theo.
b.Đặc điểm:
- Đặc điểm của bài bắn:
+ Là bài bắn cơ bản, đòi hỏi mức độ ngắm bắn chính xác và động tác thuần thục.
+ Bắn có bệ tì nên giữ súng được ổn định, thuận lợi cho việc ngắm bắn.
- Đặc điểm mục tiêu:
+ Mục tiêu được bố trí cố định trên địa hình bằng phẳng, người bắn dễ quan sát và ngắm bắn.
+ Mục tiêu có tính vòng điểm, vì vậy đòi hỏi độ chính xác cao của từng phát bắn.
- Đặc điểm người bắn:
+ Người bắn ở tư thế nằm bắn có bệ tì nên dễ chủ quan, chỉ chú trọng đến ngắm bắn mà không chú ý tư thế bắn, kĩ thuật bóp cò...
+ Là bài bắn đầu tiên nên ít nhiều cũng ảnh hưởng đến tâm lí như thiếu mạnh dạn, sợ tiếng nổ, lo lắng kết quả bắn.
c. Yêu cầu:
- Tích cực, tự giác tập luyện.
- Thực hiện đúng động tác, nâng cao kĩ năng ngắm bắn.
- Xây dựng tâm lí vững vàng ,tự tin, phấn đấu bắn đạt kết quả tốt 
2. Điều kiện bài bắn:
- Mục tiêu: Bia số 4a.
- Cự li bắn: 100m.
- Tư thế bắn: Nằm bắn có bệ tì.
- Phương pháp bắn: phát một.
- Thời gian bắn: 5phút.
- Thành tích:
Giỏi: Từ 25 – 30 điểm.
Khá: Từ 20 – 24 điểm.
Trung bình: Từ 15 – 19 điểm.
Yếu: Dưới 15 điểm.
3. Cách chọn thước ngắm, điểm ngắm.
- Căn cứ: Cự li bắn; tính chất mục tiêu; Độ cao đường đạn trung bình so với đường ngắm ở từng cự li bắn; điểm định bắn
trúng trên mục tiêu; điều kiện thời tiết, góc tà.
- Cách chọn: Tùy điều kiện có thể chọn thước ngắm, điểm ngắm cho phù hợp. 
Thông thường, khi chọn thước ngắm thường chọn thước ngắm tương ứng với cự ly rồi chọn điểm ngắm vào chính giữa mục tiêu.
Khi cần chọn điểm ngắm thấp hơn điểm định bắn  trúng phải chọn thước ngắm lớn hơn cự ly bắn, sao cho khi bắn độ cao của đường đạn trung bình trên đường ngắm ở cự ly đó bằng hoặc gần bằng chiều cao từ điểm ngắm đến điểm định bắn trúng
Để dễ ngắm bắn đồng thời vẫn đảm bảo bắn trúng mục tiêu, khi bắn vào các mục tiêu thấp (tên địch nằm bắn, đứng bắn trong công sự) thường chọn thước ngắm lớn hơn cự ly bắn rồi ngắm vào chính giữa mép dưới mục tiêu. Bắn vào các mục tiêu cao to (tên địch đứng, quỳ ngoài công sự) thường chọn thước ngắm tương ứng với cự ly bắn rồi ngắm vào chính giữa mục tiêu
Khi chọn thước ngắm, điểm ngắm vào mục tiêu bia số 4 theo điều kiện tập nếu
+ Chọn thước ngắm 1 (độ cao đường đạn so với đường ngắm bằng không) thì phải chọn điểm ngắm ở chính giữa mục tiêu.
+ Chọn thước ngắm 2 (độ cao đường đạn so với đường ngắm là 12cm) thì phải chọn điểm ngắm ở giữa vòng số 8
+ Chọn thước ngắm 3 (độ cao đường đạn so với đường ngắm là 28cm) thì phải chọn điểm ngắm ở chính giữa mép dưới của mục tiêu
4. Cách thực hành tập bắn
- Tại vị trí chờ đợi, người tập nghe thấy chỉ huy gọi tên mình thì hô “Có”. Khi có lệnh vào vị trí thì hô “Rõ”, sau đó đi đều vào vị trí tập bắn cách bệ tì khoảng 1,5m thì dừng lại.
- Nghe lệnh “Nằm bắn”, người tập vào làm động tác chuẩn bị bắn, sau đó thực hành ngắm bắn vào mục tiêu. Cứ như vậy, người tập làm động tác ngắm bắn vào mục tiêu 4 – 5 phát bắn hoặc hết thời gian quy định.
- Nghe lệnh “Thôi bắn, tháo đạn, khám súng – đứng dậy”, người tập làm động tác tháo đạn, khám súng, sau đó làm động tác đứng dậy.
- Nghe lệnh “về trị trí”, người tập làm động tác quay đằng sau, đi đều về vị trí quy định.
LUYỆN TẬP BẮN MỤC TIÊU CỐ ĐỊNH BAN NGÀY BẰNG SÚNG TIỂU LIÊN AK
Kế hoạch tập luyện:
- Nội dung: tập bắn mục tiêu cố định ban ngày bằng súng tiểu liên AK.
+ Tại vị trí chờ đợi, người tập nghe thấy chỉ huy gọi tên mình thì hô “Có”. Khi có lệnh vào vị trí thì hô “Rõ”, sau đó đi đều vào vị trí tập bắn cách bệ tì khoảng 1,5m thì dừng lại.
+ Nghe lệnh “Nằm bắn”, người tập vào làm động tác chuẩn bị bắn, sau đó thực hành ngắm bắn vào mục tiêu. Cứ như vậy, người tập làm động tác ngắm bắn vào mục tiêu 4 – 5 phát bắn hoặc hết thời gian quy định.
+ Nghe lệnh “Thôi bắn, tháo đạn, khám súng – đứng dậy”, người tập làm động tác tháo đạn, khám súng, sau đó làm động tác đứng dậy.
+ Nghe lệnh “về trị trí”, người tập làm động tác quay đằng sau, đi đều về vị trí quy định.
Kết thúc luyện tập
- Tập hợp đội hình 4 hàng ngang.
- Củng cố nội dung tiết học 
- Dặn dò thêm học sinh đọc thêm trong sách giáo khoa
5’
20’
5’
5’
5’
5’
5’
20’
20’
5’
5’
5’
20’
45’
5’
10’
5’
5’
10’
10’
45’
- Giáo viên vừa giảng vừa minh hoạ bằng hình ảnh và chỉ trên súng.
Giáo viên giảng giải và làm động tác mẫu theo ba bước.
+ Bước 1: Làm nhanh.
+ Bước 2: Làm chậm có phân tích.
+ Bước 3: Làm tổng hợp.
- GV hướng dẫn lại cụ thể các động tác cho HS nắm được động tác sau đó chia tổ tập luyện.
- Chia lớp thành các tổ do tổ trưởng phụ trách và duy trì luyện tập, GV theo dõi chung.
- Trong quá trình tập luyện, GV quan sát và sửa tập
- Khi sửa động tác cho học sinh nếu thấy sai nhiều thì phải tập trung lớp lại để thống nhất.
Giáo viên giảng giải, phân tích
Giáo viên hướng dẫn cách thực hiện cho người tập và người phục vụ.
Giáo viên phổ biến kế hoạch luyện tập.
-Hết thời gian luyện tập GV tập trung lớp.
- Kiểm tra, đánh giá kết quả luyện tập.
-GV giải đáp thắc mắc, củng cố nội dung trọng tâm.
- GV nhận xét buổi học.
Gv nêu ý nghĩa, đặc điểm, yêu cầu.
Giáo viên phổ biến kế hoạch tập luyện
HS lắng nghe, quan sát, ghi chép.
HS lắng nghe và quan sát động tác mẫu của giáo viên.
- HS chú ý quan sát động tác mẫu của giáo viên. Tập trung ghi nhớ các động tác của giáo viên.
- Các tổ tập theo nội dung đã phân công.
Học sinh lắng nghe, ghi chép.
Học sinh quan sát, lắng nghe giáo viên hướng dẫn.
Học sinh thực hiện tập luyện theo tổ đã phân công.
Lắng nghe, quan sát.
- Súng tiểu liên AK (CKC)
- Mô hình bộ phận ngắm 
- Bia số 4A thu nhỏ 
- Tranh vẽ đường ngắm
Giáo viên
- Chuẩn bị tranh,ảnh về động tác bắn súng tiểu liên AK và súng trường CKC.
Chuẩn bị súng, đạn luyện tập, trang phục của GV và HS theo đúng yêu cầu.
súng AK hoặc CKC, bao cát, bệ bắn
Giáo viên
Chuẩn bị súng, bao cát, giấy trắng, kẹp sắt, bút chì vót nhọn, thước kẻ và thước mm, đồng tiền di động, bảng ngắm trúng, chụm, trang phục của GV và HS theo đúng yêu cầu.
Giáo án đã thông qua và phê duyệt.
Học sinh
- Chuẩn bị bia bảng.
- Sách, vở ghi
đầy đủ.

Tài liệu đính kèm:

  • docxgiao_an_giao_duc_quoc_phong_va_an_ninh_khoi_11_bai_5_ky_thua.docx