Giáo án Giáo dục quốc phòng và an ninh Lớp 12 - Bài 8: Công tác phòng không nhân dân - Trần Thị Yến

Giáo án Giáo dục quốc phòng và an ninh Lớp 12 - Bài 8: Công tác phòng không nhân dân - Trần Thị Yến

. MỤC TIÊU BÀI HỌC

1. Về kiến thức:

 Hiểu được những nội dung cơ bản ban đầu về công tác phòng không nhân dân, sự phá hoại của kẻ thù bằng đường không.

2. Về kĩ năng:

Biết cách phòng tránh đơn giản khi kẻ thù tiến công bằng đường không.

3. Về thái độ:

-Xây dựng ý thức trách nhiệm đối với công tác phòng không nhân dân.

-Tham gia tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện công tác phòng không nhân dân.

. NỘI DUNG VÀ TRỌNG TÂM

1. Nội dung

-Phần 1: Sự hình thành và phát triển công tác phòng không nhân dân.

-Phần 2: Những vấn đề cơ bản về công tác phòng không nhân dân.

 2. Nội dung trọng tâm

 -Phần 2: Những vấn đề cơ bản về công tác phòng không nhân dân.

. THỜI GIAN

 -Tống số: 04

 +Tiết 1: Giới thiệu sự hình thành và phát triển công tác phòng không nhân dân.

 +Tiết 2-4: Giới thiệu những vấn đề cơ bản về công tác phòng không nhân dân.

. TỔ CHỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP

 1.Tổ chức:

 -Lấy đội hình lớp để lên lớp.

 2.Phương pháp:

 -Đối với giáo viên: Phân tích, thuyết trình, lấy ví dụ minh họa.

 -Đối với học sinh: Chú ý lắng nghe, ghi chép, tích cực phát biểu xây dựng bài.

 

docx 42 trang Người đăng phuochung261 Lượt xem 1503Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Giáo dục quốc phòng và an ninh Lớp 12 - Bài 8: Công tác phòng không nhân dân - Trần Thị Yến", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2
TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG HÀ NỘI 2
Môn học: Giáo dục quốc phòng – an ninh
BÀI GIẢNG
CÔNG TÁC PHÒNG KHÔNG NHÂN DÂN
Đối tượng : Học sinh lớp 12 THPT
 Người soạn: Trần Thị Yến
 Đơn vị: Lớp K39 GDQPAN
Hà Nội - 2015
Bài 8: CÔNG TÁC PHÒNG KHÔNG NHÂN DÂN
(4 tiết)
PHẦN Ⅰ: Ý ĐỊNH GIẢNG DẠY
Ⅰ. MỤC TIÊU BÀI HỌC
 Về kiến thức:
 Hiểu được những nội dung cơ bản ban đầu về công tác phòng không nhân dân, sự phá hoại của kẻ thù bằng đường không.
Về kĩ năng:
Biết cách phòng tránh đơn giản khi kẻ thù tiến công bằng đường không.
Về thái độ:
-Xây dựng ý thức trách nhiệm đối với công tác phòng không nhân dân.
-Tham gia tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện công tác phòng không nhân dân.
Ⅱ. NỘI DUNG VÀ TRỌNG TÂM
Nội dung
-Phần 1: Sự hình thành và phát triển công tác phòng không nhân dân.
-Phần 2: Những vấn đề cơ bản về công tác phòng không nhân dân.
 2. Nội dung trọng tâm
 -Phần 2: Những vấn đề cơ bản về công tác phòng không nhân dân.
Ⅲ. THỜI GIAN
 -Tống số: 04
 +Tiết 1: Giới thiệu sự hình thành và phát triển công tác phòng không nhân dân.
 +Tiết 2-4: Giới thiệu những vấn đề cơ bản về công tác phòng không nhân dân.
Ⅳ. TỔ CHỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP
 1.Tổ chức:
 -Lấy đội hình lớp để lên lớp.
 2.Phương pháp:
 -Đối với giáo viên: Phân tích, thuyết trình, lấy ví dụ minh họa.
 -Đối với học sinh: Chú ý lắng nghe, ghi chép, tích cực phát biểu xây dựng bài.
Ⅴ. ĐỊA ĐIỂM 
 -Sân trường.
Ⅵ. CHUẨN BỊ
 1.Giáo viên:
 -Chuẩn bị nội dung: Giáo án, tài liệu lien quan.
 -Chuẩn bị phương tiện dạy học: Xem tài liệu tranh, ảnh về các cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân.
 2.Học sinh:
 -Sưu tầm các tranh, ảnh về các hoạt dộng sản xuất và chiến đấu trong thời kì này
 -Đọc trước bài.
PHẦN Ⅱ: KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
STT
Nội dung
Số tiết lên lớp
Số tiết ôn tập
Mục đích, yêu cầu
Phương pháp
Giáo viên
Học sinh
I
1
2
II
1
2
3
4
5
Sự hình thành và phát triển công tác phòng không nhân dân.
Khái niệm chung về công tác phòng không nhân dân.
Sự hình thành và phát triển của công tác phòng không nhân dân.
Âm mưu của địch tiến hành cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân ra miền Bắc (1964-1972)
Những chủ chương, biện pháp tiến hành công tác phòng không nhân dân của ta trong thời kì chống chiến tranh phá hoại đế quốc Mĩ
Yêu cầu, nhiệm vụ công tác phòng không nhân dân trong tình hình mới
Một số vấn đề cơ bản về công tác phòng không nhân dân trong tình hình mới.
Xu hướng phát triển của tiến công hỏa lực
Phát triển về vũ khí trang bị
Phát triển về lực lượng
Phát triển về nghệ thuật tác chiến
Phương thức phổ biến tiến hành tiến công hỏa lực của địch
Tiến công từ xa
Đánh đêm bay thấp, sử dụng phương tiện tàng hình, tác chiến điện tử mạnh, đánh từng đợt lớn kết hợp đánh nhỏ lẻ liên tục ngày đêm
Sử dụng vũ khí chính xác, công nghệ cao đánh vào các mục tiêu trọng yếu
Đặc điểm, yêu cầu công tác phòng không nhân dân
Đặc điểm
Yêu cầu công tác phòng không nhân dân
Nội dung công tác phòng không nhân dân
Tuyên truyền giáo dục về công tác phòng không nhân dân
Tổ chức trinh sát, thông báo, báo động phòng không nhân dân, quan sát diễn biến các đợt đánh phá của địch, đánh dấu vị trí bom, đạn chưa nổ
Tổ chức ngụy trang, sơ tán và phòng tránh
Tổ chức đánh trả và phục vụ chiến đấu
Tổ chức khắc phục hậu quả
Tổ chức chỉ đạo công tác phòng không nhân dân ở các cấp
1
1
1
1
0
0
0
0
 Hiểu được những nội dung cơ bản ban đầu về công tác phòng không nhân dân, sự phá hoại của kẻ thù bằng đường không
Biết cách phòng tránh đơn giản khi kẻ thù tiến công bằng đường không.
Xây dựng ý thức trách nhiệm đối với công tác phòng không nhân dân.
Tham gia tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện công tác phòng không nhân dân.
Phân tích, thuyết trình, lấy ví dụ minh họa.
Phân tích, thuyết trình, lấy ví dụ minh họa.
Phân tích, thuyết trình, lấy ví dụ minh họa.
Phân tích, thuyết trình, lấy ví dụ minh họa.
Chú ý lắng nghe, ghi chép, tích cực phát biểu xây dựng bài.
Chú ý lắng nghe, ghi chép, tích cực phát biểu xây dựng bài.
Chú ý lắng nghe, ghi chép, tích cực phát biểu xây dựng bài.
Chú ý lắng nghe, ghi chép, tích cực phát biểu xây dựng bài.
PHẦN Ⅲ: NỘI DUNG BÀI GIẢNG
STT
Nội dung
Thời gian
Phương pháp
Vật chất
Giáo viên
Học sinh
Tiết 1
I.
1
2
Sự hình thành và phát triển công tác phòng không nhân dân.
Khái niệm chung về công tác phòng không nhân dân.
-Công tác phòng không nhân dân là tổng hợp các biện pháp và hoạt động của quần chúng nhân dân nhằm đối phó với các cuộc tiến công hỏa lực bằng đường không ( máy bay, tên lửa hành trình, bom đạn công nghệ cao và bom đạn thông thường) của địch. Phòng không nhân dân chủ yếu do đông đảo quần chúng nhân dân tiến hành bao gồm toàn bộ các cấp, các nghành, cơ quan, nhà nước, các tổ chức kinh tế, các tổ chức xã hội tham gia, được đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng và điều hành thống nhất tập trung của nhà nước từ trung ương đến địa phương. Phòng không nhân dân được tổ chức, chuẩn bị chu đáo, luyện tập, diễn tập thuần thục trong thời bình và sẵn sang chuẩn bị đối phó với chiến tranh có thể bất ngờ xảy ra.
-Công tác phòng không nhân dân coi các hoạt động sơ tán,phòng tránh khắc phục hậu quả để giảm bớt tổn thất đến mức thấp nhất là chính,đồng thời phát động toàn dân đánh máy bay địch, bắt giặc lái cùng với các lực lượng phòng không hình thành 1 hệ thống hỏa lực phòng không rộng khắp, vững chắc đánh thắng tiến công hỏa lực bằng đường không của địch. Phòng không nhân dân nhằm mục đích bảo đảm an toàn cho nhân dân, bảo đảm lực lượng chiến đấu, bảo vệ các mục tiêu quan trọng của đất nước, giảm thiệt hại về người và tài sản do tiến công bằng đường không của địch gây ra, giữ vững sản xuất đời sống, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Sự hình thành và phát triển của công tác phòng không nhân dân.
a.Âm mưu của địch tiến hành cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quan và hải quân ra miềm Bắc (1964-1972)
-Đế quốc Mĩ đã tiến hành cuộc chiến tranh phá hoại trên miền Bắc (1964-1972) đó là cuộc tiến công hỏa lực liên tục dài ngày bằng bom đạn của máy bay, pháo hạm. Trong cuộc chiến tranh đó, hỏa lực chủ yếu là bom đạn của không quân, mục đích là phá hoại tiềm lực kinh tế, quốc phòng, làm lung lay quyết tâm đánh Mĩ của nhân dân ta, ngăn chặn sự chi viện của hậu phương lớn (miền Bắc) cho tiền tuyến lớn (miền Nam)
b. Những chủ trương, biện pháp tiến hành công tác phòng không nhân dân của ta trong thời kì chống chiến tranh phá hoại đế quốc Mĩ
-Nhận rõ âm mưu của địch, với nghệ thuật chiến tranh nhân dân, Đảng và nhà nước ta đã tổ chức vận dụng kết hợp cả 2 hình thức:
 +Chủ động sơ tán, phòng tránh bảo toàn và giữ vững, phát triển tiềm lực đất nước
 +Kiên quyết đánh trả tiêu diệt lực lượng tiến công đường không của địch.
-Sơ tán, phòng tránh và đánh trả đều mang tính chủ động tích cực và kiên quyết được liên kết chặt chẽ với nhau nhằm đạt mục đích chung đánh thắng chiến tranh phá hoại của không quân Mĩ. Nếu chỉ sơ tán, phòng tránh mà không tổ chức duy trì, ổn định phát triển kinh tế, chính trị, xã hội để bảo đảm cho chiến tranh thì hoạt động sơ tán phòng tránh trở nên hoàn toàn bị động, khó bảo toàn được tiềm lực. Nếu chỉ sơ tán phòng tránh mà không kiên quyết đánh trả để địch tự do đánh phá thì không thể nào bảo toàn được. Ngược lại nếu chỉ chú trọng đầu tư, tổ chức đánh trả địch tiến công bằng đường không mà không chủ động tổ chức phòng tránh thì dù lực lượng phòng không mạnh đến đâu cũng không thể ngăn chặn được hoàn toàn lực lượng tiến công đường không của địch để bảo toàn lực lượng ta.
-Ngày 20-5-1963, Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã ra chỉ thị đầu tiên về công tác phòng không nhân dân trên toàn miền Bắc.
-Ngày 25-7-1963, Chính phủ ra đề nghị số 112/CP về việc tổ chức công tác phòng không nhân dân.
-Tháng 01-1964, được sự ủy quyền của Chính phủ, bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức hội nghị phòng không nhân dân toàn miền Bắc lần thứ nhất. Hội nghĩ đã đề ra nhiệm vụ cụ thể của công tác phòng không nhân dân bao gồm cả đánh địch, sơ tán, phòng tránh và khắc phục hậu quả, bảo đảm giao thông, quy định rõ nhiệm vụ và tổ chức phòng không nhân dân ở các cấp, các ngành.
-Tháng 06-1964, Bộ chính trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng ra chỉ thị “ tăng cường sẵn sang chiến đấu chống lại mọi âm mưu khiêu khích, phá hoại miền Bắc”. Thực hiện chỉ thị trên, ngày 24-06-1964 Chính phủ ra Nghị quyết số 100/CP về công tác phòng không nhân dân. Sau đó ngày 23-12-1964 Chính phủ ra nghị quyết 184/CP thành lập Ủy ban phòng không nhân dân Trung ương do phó thủ tướng Nguyễn Duy Trinh làm chủ nhiệm, để điều hành công tác phòng không nhân dân trên toàn miền Bắc.
-Triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị của Bộ chính trị, nghị quyết của chính phủ về công tác phòng không nhân dân, chúng ta đã tạo nên một thế trận phòng không ba thứ quân vững chắc, có hỏa lực đánh địch ở mọi độ cao, trong đó chỉ tính riêng hỏa lực phòng không của lực lượng dân quân, tự vệ đã bắn rơi 424 chiếc máy bay các loại của Mĩ, chiếm 10% tổng số máy bay Mĩ bắn rơi trên miền Bắc, bắt sống hàng trăm giặc lái Mĩ.
-Đồng thời với đánh trả, chúng ta đã chủ động triển khai nhanh chóng công tác sơ tán phòng tránh, công tác tu sửa, đào mới hầm hào, thực hành, thông báo, báo động phòng không kịp thời, thường xuyên, đảm bảo cho nhân dân xuống nơi ẩn nấp, nên đã hạn chế thiệt hại do địch gây nên. Về khắc phục hậu quả, các địa phương đều tổ chức lực lượng chuyên cứu hỏa, cứu sập, cứu thương, cơ động ứng cứu sửa chữa, khôi phục trận địa chiến đấu, cầu đường, đảm bảo giao thông vận chuyển.
 c. Yêu cầu, nhiệm vụ công tác phòng không nhân dân trong tình hình mới.
-Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc (nếu xảy ra) sẽ có nhiều đặc điểm mới và khác so với các cuộc chiến tranh nhân dân giải phóng trước đây. Đó là cuộc chiến tranh xảy ra với vũ khí công nghệ cao. Thời gian chiến tranh có thể diễn ra ngắn hơn, nhưng mức độ khốc liệt, tàn phá sẽ lớn hơn nhiều. Khái niệm “thời kì đầu”, chuyển tiếp từ thời bình sang thời chiến chỉ còn ý nghĩa tương đối. Nếu không chuẩn bị và luyện tập kĩ lưỡng, đất nước có thể bị bất ngờ, thế trận có thể bị phá vỡ, do khó khăn mất mát từ hậu phương, từ các cơ sơ kinh tế-chính trị-xã hội
-Để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ công tác phòng không nhân dân trong tình hình mới, ngày 01-7-2002 Thủ tướng chính phủ kí ban hình nghị định số 65/2002/NĐ-CP về công tác phòng không nhân dân. Đây là cơ sở pháp lí để chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện, đồng thời còn có ý nghĩa chiến lược lâu dài, nhằm tăng cường xây dựng thế trận quốc phòng về phòng không nhân dân trên phạm vi cả nước. Nghị định này thay thế Nghị định số 112/CP ngày 25-7-1963 của hội đồng Chính phủ về tổ chức công tác phòng không nhân dân trong thời kì chiến tranh chống Mĩ.
-Nghị định xác định rõ vị trí, vai trò và mục đích công tác phòng không nhân dân là một nội dung quan trọng trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, là một bộ phận của thế trận chiến tra ... ộng- kết hợp giữa thời bình và thời chiến”.
-Công tác phòng không nhân dân là đảm nhiệm phần “phòng” trong nhân dân, đó là công tác quân sự phổ thông của quần chúng, kết hợp với công tác chuyên môn của nhiều ngành nghiệp vụ, của Nhà nước để chống tiến công phòng không của địch. Thể hiện chất nhân dân, tính chất quần chúng trong chiến tranh.
 Địch có ưu thế mạnh về vũ khí phương tiện nên tiến công đường không mang tính bất ngờ, khi ta chưa có khả năng ngăn chặn loại trừ, do đó công tác phòng không nhân dân phải được chuẩn bị từ thời bình, để chủ động đề phòng và xử lí khi có tình huống xảy ra.
-Công tác phòng không nhân dân yêu cầu lấy “Phòng” và “tránh” là chính đồng thời phải chuẩn bị đầy đủ mọi mặt để sẵn sang xử lí mọi tình huống.
 +Phòng tránh gồm: bí mật sơ tán,phân tán, phòng tránh tại chỗ bằng công sự hầm hào, ngụy trang nghi binh.
 +Chuẩn bị từ trước để xử lí như: kế hoạch sơ tán, phòng tránh, công tác tổ chức chỉ đạo đến các tổ đội khắc phục hậu quả.
-Kết hợp chặt chẽ giữa lực lượng chuyên môn và bán chuyên môn của quần chúng, giữa hiện đại và thô sơ, kế thừa và phát huy vận dụng sáng tạo kinh nghiệm trong chiến tranh và giải phóng trước đây.
-Hiệp đồng chặt chẽ giữa lực lượng phòng không ba thứ quân để cung cấp tin tức và giúp đỡ kĩ thuật, huấn luyện chuyên môn cho phòng không nhân dân. Hiệp đồng giữa các ngành chặt chẽ thống nhất theo kế hoạch chung.
Nội dung công tác phòng không nhân dân
 a.Tuyên truyền giáo dục về công tác phòng không không nhân dân
-Nâng cao nhận thức về nghĩa vụ công tác phòng không nhân dân của mọi công dân trong toàn thể cán bộ, công nhân viên chức, học sinh, sinh viên.
-Học tập các kiến thức phòng không phổ thông (hiểu biết về địch trên không, về các phương tiện tiến công đường không, máy bay, tên lửa hành trình,bom, đạn) về tổ chức sử dụng các phương tiện vũ khí bộ binh đánh địch; về tổ chức thông báo, báo động; về tổ chức sơ tán phòng tránh; về tổ chức khắc phục hậu quả, cứu thương, cứu sập, phòng cháy, chữa cháy, đảm bảo thông tin liên lạc, đảm bảo giao thông vận chuyển,
-Huấn luyện kĩ thuật, chuyên môn nghiệp vụ cho các tổ, đội chuyên trách.
 b.Tổ chức trinh sát, thông báo, báo động phòng không nhân dân,quan sát diễn biến các đợt đánh phá của địch, đánh dấu vị trí bom, đạn chưa nổ.
*Yêu cầu:
 -Hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng phòng không quốc gia với các nguồn tình báo, mạng trinh sát của lực lượng phòng không ba thứ quân, để xây dựng hệ thống trinh sát, thông báo, báo động hoàn chỉnh, thống nhất trên từng khu vực phòng thủ, đảm bảo phát hiện, thông báo tình hình địch kịp thời trong mọi tình huống.
-Triệt để tận dụng các yếu tố địa hình có lợi như điểm cao đột xuất, cửa sông, cửa biển, các đảo gần bờ để bố trí các đài quan sát phòng không.
-Kết hợp chặt chẽ giữa hiện đại và thô sơ, tận dụng mạng thông tin liên lạc dân sự, hệ thống phát thanh, truyền thanh, truyền hình để thông báo, báo động phòng không.
*Nội dung:
-Tổ chức các đài quan sát bằng mắt để trinh sát phát hiện địch,thông báo cho lực lượng phòng tránh và đánh trả.
-Tổ chức thu tin tức tình báo trên không từ sở chỉ huy cấp trên, sở chỉ huy các đơn vị hiệp đồng, từ các trạm ra đa ở gần (bao gồm cả ra đa phòng không – không quân và ra đa hải quân) và từ các đài quan sát bằng mắt của các đơn vị bạn trên địa bàn tác chiến.
-Tổ chức mạng thông tin thông báo, báo động trong nhân dân và định kì tổ chức luyện tập.
-Xác định các quy chế, quyền hạn, thứ tự ưu tiên thông tin, thông báo, báo động phòng không trên từng địa bàn và quyền ra lệnh tình trạng khẩn cấp và thông báo tin tức theo quy định của Bộ quốc phòng. Thông báo tin tức về phòng không là chủ nhiệm phòng không các cấp.
-Các đài quan sát phòng không được trang bị khí tài quang học như kính chỉ huy TZK, ống nhòm, phương tiện thông tin liên lạc bằng vô tuyến, hữu tuyến điện,kể cả các phương tiện thô sơ như: còi, kẻng, ánh sang, tiếng súng,
 Việc truyền các tin tức tình báo từ các đài quan sát phòng không đến các đơn vị phòng không và các địa phương để phục vụ công tác phòng không nhân dân phải được tiến hành cả trên hai mạng thông tin quân sự và dân sự bằng tất cả các phương tiện, hình thức thông tin có trên địa bàn như vô tuyến điện, hữu tuyến điện, thông tin vận động, thông tin tín hiệu, phát thanh, truyền thanh, truyền hình
 c.Tổ chức ngụy trang, sơ tán và phòng tránh
-Yêu cầu chung
 +Đảm bảo an toàn ở nơi sơ tán, phân tán;
 +Đảm bảo ổn định sản xuất và đời sống nhân dân;
 +Không tạo ra mục tiêu mới ở khu vực sơ tán;
 +Không gây hoang mang, rối loạn xã hội ở nơi sơ tán (công tác tổ chức sơ tán phải chặt chẽ quản lí được dân số ở nơi sơ tán);
 +Phải có kế hoạch từ thời bình và bổ sung, điều chỉnh kịp thời khi tình hình thay đổi.
-Nội dung sơ tán, phân tán
 +Sơ tán đến khi ổn định mới trở lại: người già, trẻ em, những người không tham gia chiến đấu. Các xí nghiệp, cơ quan, nhà máy rời đi nhưng vẫn đảm abor hoạt động bình thường đặc biệt là kho tang, tài liệu, chất cháy nổ.
 +Sơ tán tại chỗ trong tình huống khẩn cấp: được thực hiện đối với lực lượng phải ở lại bám trụ trên địa bàn, khi phát hiện địch có khả năng đánh lớn, để duy trì sản xuất đảm bảo cho nhu cầu quốc phòng và nhu cầu thiết yếu của đời sống nhân dân. Phải thực hiện phân tán, giãn dân tại chỗ để giảm mật độ người, tài sản, phương tiện ở các trọng điểm đánh phá.
 +Tổ chức phòng tránh tại chỗ.
 Yêu cầu
Tận dụng lợi thế địa hình tự nhiên để tổ chức phòng tránh kết hợp chặt chẽ giữa hệ thống hầm hào, công trình phòng tránh với công trình chiến đấu;
Kết hợp kinh tế với quốc phòng trong tổ chức xây dựng công trình phòng tránh;
Thực hiện nhà nước, nhân dân cùng làm, lấy lực lượng nhân dân tại chỗ, cơ sở địa phương là chính;
Kết hợp chặt chẽ giữa thô sơ và hiện đại trong tổ chức ngụy trang, xây dựng công trình phòng tránh;
Cần có giải pháp đồng bộ phòng chống tác chiến điện tử và vũ khí công nghệ cao của địch. Kết hợp chặt chẽ công tác tổ chức với các biện pháp kĩ thuật và chiến thuật, kết hợp thô sơ và hiện đại.
 Nội dung
Cải tạo hệ thống hang động để cất giấu tài sản, cơ sở vật chất kĩ thuật, kho tang;
Xây dựng các công trình ngầm để phòng tránh;
Xây dựng hệ thống hầm, hào trú ẩn ở các gia đình, cơ quan, xí nghiệp cơ sở kinh tế và ở các khu vực công cộng;
Ngụy trang các mục tiêu bảo vệ và ngụy trang chống trinh sát của địch. Có nhiều cách ngụy trang, từ giản đơn đến ngụy trang phức tạp như: làm biến dạng mục tiêu, che phủ giống như môi trường xung quanh, khó phân biệt mục tiêu, che phủ giống như môi trường xung quanh, khó phân biệt mục tiêu, chống phản xạ, tạo màn khói, làm mục tiêu giả;
Khống chế ánh sáng các mục tiêu và khu vực mục tiêu không thành quy luật.
Xây dựng công trình bảo vệ: như tường chắn, địa đạo, công trình ngầm giao thông hào, hầm trú ẩn cá nhân, hầm chữ A cho 5 – 7 người, loại đơn giản và kiên cố.
Phòng gian, giữ bí mật. thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp chống gián điệp, nội gián, các quy định về bảo mật phòng gian các công trình phòng thủ quân sự, dân sự
45 phút
Sử dụng phương pháp thuyết trình, giảng dạy cho học sinh
Nêu các tiêu đề, đặt các câu hỏi cho học sinh.
Giáo viên tổng hợp các câu trả lời. 
Giáo viên đưa ra nhận xét và kết luận
Chú ý lắng nghe, ghi chép đầy đủ các nội dung
? Nội dung phương pháp phòng không nhân dân? Nêu tổ chức ngụy trang, sơ tán, phòng tránh?
Học sinh ghi chép đầy đủ nội dung chính của bài.
SGK, giáo án GDQP-AN 12, bút,vở ghi chép, tài liệu chuẩn kiến thức giáo dục quốc phòng an ninh
Tiết 4
5
d.Tổ chức đánh trả và phục vụ chiến đấu
 Cách đánh: Dựa vào thế trận khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố và thế trận chiến tranh nhân dân, tạo thành thế trận phòng không vững mạnh, rộng khắp và có trọng điểm. Tập trung đánh địch bảo vệ các trung tâm chính trị, quân sự, kinh tế quan trọng đồng thời đánh địch rộng khắp, ngay trên đường bay của chúng.
 Lực lượng phòng không nhân dân nòng cốt là phòng không dân quân tự vệ, lấy đánh rộng khắp mọi nơi, mọi lúc, mọi điều kiện với trang bị có trong tay cả hiện đại, chưa hiện đại và thô sơ để đánh địch. Phát động toàn dân và huy động mọi lực lượng, phương tiện tham gia đánh địch, toàn dân bắn máy bay, toàn dân vây bắt giặc lái, tạo thế và lực cho lực lượng phòng không chủ lực có trang bị hiện đại, xác suất tiêu diệt lớn, phát huy hiệu quả, đánh thắng tiến công hỏa lực bằng đường không của địch
 e.Tổ chức khắc phục hậu quả
 Yêu cầu: 
-Sử dụng các tổ chức, lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất kĩ thuật tại chỗ có sẵn ở các cơ quan, xí nghiệp, cơ sở kinh tế, địa phương.
-Công tác tổ chức phải chặt chẽ, kết hợp giữa các lực lượng chuyên nghiệp và không chuyên trong đó có các tổ, đội chuyên trách làm lực lượng nòng cốt, chuẩn bị đầy đủ phương tiện chuyên dung được huấn luyện và luyện tập thường xuyên.
-Phải tích cực chủ động kịp thời để giảm bớt thiệt hại, nhanh chóng ổn định đời sống xã hội với phương châm: sử dụng lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất tại chỗ là chính.
 Nội dung khắc phục hậu quả
-Tổ chức cứu thương bao gồm: tự cứu ở từng gia đình, cá nhân và tổ chức các tuyến cấp cứu, các đội cấp cứu từ cơ sở trở lên.
-Tổ chức lực lượng cứu sập ở các cấp tỉnh, thành, quận, huyện, thị xã, xã, phường, cơ quan, xí nghiệp, cơ sở kinh tế.
-Tổ chức cứu hỏa; cứu hộ trên sông, biển.
-Tổ chức khôi phục đảm bảo giao thông, thông tin liên lạc
-Tổ chức lực lượng chôn cất nạn nhân chiến tranh, làm sạch môi trường, phòng chống dịch bệnh, ổn định đời sống xã hội.
Tổ chức, chỉ đạo công tác phòng không nhân dân ở các cấp
 Để thực hiện công tác phòng không nhân dân được hiệu quả, ngày 06-01-2003 Thủ tướng chính phủ đã quyết định thành lập Ban chỉ đạo công tác phòng không nhân dân Trung ương do đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ làm trưởng ban, các bộ, ngành, cơ quan ngang bộ cử một đồng chí Thứ trưởng làm ủy viên. Ban chỉ đạo công tác phòng không nhân dân địa phương do Phó chủ tịch ủy ban nhân dân cùng cấp làm trưởng ban, trưởng các ban ngành của địa phương là ủy viên. Hiện nay, hệ thống chỉ đạo công tác phòng không nhân dân từ trung ương đến cơ sở đã đi vào hoạt động, nhiều nơi đã tổ chức diễn tập nhằm cụ thể hóa các nội dung công tác phòng không nhân dân trong điều kiện mới.
45 phút
Sử dụng phương pháp thuyết trình, giảng dạy cho học sinh
Nêu các tiêu đề, đặt các câu hỏi cho học sinh.
Học sinh ghi chép đầy đủ nội dung chính của bài.
Học sinh ghi chép đầy đủ nội dung chính của bài.
SGK, giáo án GDQP-AN 12, bút,vở ghi chép, tài liệu chuẩn kiến thức giáo dục quốc phòng an ninh
Một số tài liệu tham khảo, tranh ảnh, mô hình
PHẦN IV: TỔ CHỨC VÀ HƯỚNG DẪN ÔN LUYỆN
-Giáo viên khái quát lại những vấn đề cơ bản về công tác phòng không nhân.
-Nhận xét thái độ của học tập của học sinh thong qua nghe giảng và trả lời câu hỏi gởi mở của giáo viên.
-Hướng dẫn nội dung về nhà học và yêu cầu học sịnh sưu tầm tranh ảnh , tư liệu về công tác phòng không nhân dân .
-Yêu cầu học sinh đọc trước bài 9 (SGK) Trách nhiệm của học sinh với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc 

Tài liệu đính kèm:

  • docxgiao_an_giao_duc_quoc_phong_va_an_ninh_lop_12_bai_8_cong_tac.docx