Kiểm tra 1 tiết môn: Hình học 11 nâng cao (thời gian 45 phút)

Kiểm tra 1 tiết môn: Hình học 11 nâng cao (thời gian 45 phút)

Họ và tên: KIỂM TRA 1 TIẾT

 Lớp: . Môn: HH 11 NC (Thời gian 45 phút)

 I. Trắc nghiệm( 6 Điểm): Hãy khoanh tròn đáp án đúng?

Câu 1: Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’ tâm O. Trong các đẳng thức sau đẳng thức nào sai

 

doc 2 trang Người đăng trường đạt Lượt xem 1224Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra 1 tiết môn: Hình học 11 nâng cao (thời gian 45 phút)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Họ và tên:  KIỂM TRA 1 TIẾT
 Lớp:.. Môn: HH 11 NC (Thời gian 45 phút)
 ........?&@.......
 I. Trắc nghiệm( 6 Điểm): Hãy khoanh tròn đáp án đúng? 
Câu 1: Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’ tâm O. Trong các đẳng thức sau đẳng thức nào sai 
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 2: Cho tứ diện ABCD. Gọi P, Q lần lượt là trung điểm của AD, BC. Trong các đẳng thức sau đẳng thức nào đúng 
A. 	B. 	
C. 	D. 
Câu 3: Cho tứ diện đều ABCD có cạnh bằng a. 
 a) 
A. 	B. 0	C. 	D. 
 b) Gọi I, J lần lần lượt là trung điểm của AD, BC. Khi đó 
A. 0	B. 	C. 	D. 
Câu 4: Cho hình chóp S.ABCD. Gọi , , . Đẳng thức nào sai trong các đẳng thúc 
 	sau
A. 	B. 	C. 	D. . 
Câu 5: Trong các khẳng định sau khẳng định nào sai
A. 	 	B. 	
C. 	 	D. 
Câu 6: Cho tứ diện đều ABCD có cạnh bằng a, điểm M trên cạnh AB sao cho AM = m ( 0 < m < a). Khi đó diện tích 
thiết diện của hình tứ diện khi cắt bỡi mặt phẳng qua M và song song với mp(ACD) là:
A. 	B. 	C. 	D. 
 II. Tự luận ( 4 Điểm):
Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, . Qua A dựng mặt phẳng vuông góc với SC, cắt SB, SC, SD lần lượt tại E, K, H.
Chứng minh rằng 
Chứng minh rằng , Từ đó nêu cách xác định thiết diện 
Tính diện tích của thiết diện khi .
Không sử dụng tài liệu

Tài liệu đính kèm:

  • dockthh11k2.doc