Kiểm tra 45 phút Môn: Đại số 11 CB chương 1

Kiểm tra 45 phút Môn: Đại số 11 CB chương 1

 Kiểm tra 45’

 Môn : Đại số 11 CB

Câu 1 ( 2 điểm): Tìm tập xác định của các hàm số sau :

Câu 2 ( 1 điểm) : Giải bất phương trình sau :

Câu 3 ( 7 điểm) : Giải các phương trình lượng giác sau :

 

doc 5 trang Người đăng trường đạt Lượt xem 1049Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra 45 phút Môn: Đại số 11 CB chương 1", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
	Kiểm tra 45’
	Môn : Đại số 11 CB
Câu 1 ( 2 điểm): Tìm tập xác định của các hàm số sau :
Câu 2 ( 1 điểm) : Giải bất phương trình sau : 
Câu 3 ( 7 điểm) : Giải các phương trình lượng giác sau :
câu
Điểm
Thang điểm
1
2
a.
điều kiện : 
vậy tập xác định : 
b.
điều kiện :
vậy tập xác định : 
0.5 + 0.25 
0.25
0.5 + 0.25 
0.25
2
1
1
3
7
a. 
Vậy nghiệm : 
b.
Vậy nghiệm :
c.
Vậy nghiệm :
d.
0.25
0.25 + 0.25
0.25
0.25
0.25 + 0.25
0.25
0.25
0.25
0.25 +0.5 + 0.5
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
	Kiểm tra 45’
	Môn : Đại số 11 NC
Câu 1 ( 2 điểm): Tìm tập xác định của các hàm số sau :
Câu 2 ( 1 điểm) : Giải bất phương trình sau : 
Câu 3 ( 7 điểm) : Giải các phương trình lượng giác sau :
câu
Điểm
Thang điểm
1
2
a. điều kiện:
Vậy tập xác định : 
b. điều kiện:
Vậy tập xác định : 
0.5 + 0.25 
0.25
0.5 + 0.25 
0.25
2
1
Tìm nghiệm : 
Bảng xét dấu đúng
Kl : 
0.25
0.5 
0.25
3
a.
Do k lẻ bị loại nên nghiệm có dạng : 
b.
Vậy nghiệm : 
Vậy nghiệm :
Vậy nghiệm : 
0.25+0.5 
0.25
0.5
0.5+0.25 
0.5
0.25
0.25
0.25
0.25
1
0.25
0.5
0.25
0.25
0.25
0.5
0.25

Tài liệu đính kèm:

  • docde kt chuong I DS 11Cb nam 20102011.doc