Đề luyện tập Toán 12 - Đề 19

Đề luyện tập Toán 12 - Đề 19

Câu III. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz cho hai điểm A(1; - 1; 2), B(- 1; 1; 3) và mặt phẳng (P): 2x - y + 2z + 11 = 0.

1) Viết phương trình đường thẳng d là hình chiếu vuông góc của đường thẳng AB trên mặt phẳng (P).

2) Tìm toạ độ của điểm C trên mặt phẳng (P) sao cho tam giác ABC có chu vi nhỏ nhất.

 

doc 1 trang Người đăng trường đạt Lượt xem 1071Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề luyện tập Toán 12 - Đề 19", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
toán 13.19
Câu I. 1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số y = - x3 + 3x - 2. 
	2) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) biết rằng tiếp tuyến đó đi qua điểm A(- 2; 0). 
	3) Biện luận theo tham số dương m số nghiệm của phương trình
x3 - 3x + 2 + log2m = 0.
Câu II. 1) Giải bất phương trình .
2) Giải hệ phương trình 
	3) Giải phương trình .
Câu III. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz cho hai điểm A(1; - 1; 2), B(- 1; 1; 3) và mặt phẳng (P): 2x - y + 2z + 11 = 0.
1) Viết phương trình đường thẳng d là hình chiếu vuông góc của đường thẳng AB trên mặt phẳng (P).
2) Tìm toạ độ của điểm C trên mặt phẳng (P) sao cho tam giác ABC có chu vi nhỏ nhất. 
Câu IV. Tính tích phân I = . 
Câu V. Tìm nếu số hạng thứ tư trong khai triển nhị thức Niu-tơn của bằng 200. 

Tài liệu đính kèm:

  • docToan 13.19.doc