Chương trình giáo dục nhà trường môn Địa lí THPT

Chương trình giáo dục nhà trường môn Địa lí THPT

A. CƠ SỞ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH

 I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

 - Chuẩn kiến thức, kĩ năng, yêu cầu về thái độ đối với học sinh của chương trình môn Địa lí ban hành theo quyết định 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006.

 - Khung phân phối chương trình (KPPCT) hiện hành của Bộ GDĐT.

 - Phân phối chương trình môn Địa lí hiện hành của Sở Giáo dục và Đào tạo (Tài liệu chỉ đạo chuyên môn, thực hiện từ năm học 2011- 2012).

II. CƠ SỞ THỰC TIỄN

1. MÔN: Địa lí - lớp 10 - Chương trình Chuẩn

Cả năm : 37 tuần (54 tiết)

Học kì I : 19 tuần (37 tiết)

Học kì II : 18 tuần (17 tiết).

Học kì I kết thúc ở Bài 30: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về sản lượng lương thực,

dân số của thế giới và một số quốc gia.

 Kết thúc năm học: Học hết chương trình SGK .

 

doc 26 trang Người đăng phamhung97 Lượt xem 2989Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Chương trình giáo dục nhà trường môn Địa lí THPT", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỞ GD &ĐT THANH HÓA
TÊN TRƯỜNG: THPT NÔNG CỐNG 2
CHƯƠNG TRÌNH 
GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG
MÔN ĐỊA LÍ
(Lưu hành nội bộ)
......, tháng 8 năm 2016
A. CƠ SỞ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH
 I. CƠ SỞ PHÁP LÝ
	- Chuẩn kiến thức, kĩ năng, yêu cầu về thái độ đối với học sinh của chương trình môn Địa lí ban hành theo quyết định 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006.
	- Khung phân phối chương trình (KPPCT) hiện hành của Bộ GDĐT.
	- Phân phối chương trình môn Địa lí hiện hành của Sở Giáo dục và Đào tạo (Tài liệu chỉ đạo chuyên môn, thực hiện từ năm học 2011- 2012).
II. CƠ SỞ THỰC TIỄN 
1. MÔN: Địa lí - lớp 10 - Chương trình Chuẩn
Cả năm : 37 tuần (54 tiết)
Học kì I : 19 tuần (37 tiết)
Học kì II : 18 tuần (17 tiết).
Học kì I kết thúc ở Bài 30: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về sản lượng lương thực, 
dân số của thế giới và một số quốc gia.
 Kết thúc năm học: Học hết chương trình SGK .
TT
Tên bài
Số tiết
Lý giải
Cách thức 
tổ chức
 hoạt động
Hiện hành
Mới
HỌC KÌ I
PHẦN 1: ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN
CHƯƠNG I: BẢN ĐỒ
1
Tiết 1; Bài 2: Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ
1
1
Lượng kiến thức và thời gian phù hợp
Trên lớp
2
Tiết 2; Bài 3:Sử dụng bản đồ trong học tập và đời sống
1
1
Lượng kiến thức và thời gian phù hợp
Trên lớp
3
Tiết 3; Bài 4: Thực hành: Xác định một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ.
1
1
Lượng kiến thức và thời gian phù hợp
Trên lớp
CHƯƠNG 2:
VŨ TRỤ, HỆ QUẢ CÁC CHUYỂN ĐỘNG CỦA TRÁI ĐẤT
4
Tiết 4 + Tiết 5
Bài 5: Vũ Trụ. Hệ Mặt Trời và Trái Đất. Hệ quả chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất.
1
1
Lượng kiến thức và thời gian phù hợp
Trên lớp
5
Tiết 6; Bài 6: Hệ quả chuyển động 
Quay xung quanh Mặt Trời của Trái Đất.
(tiết 1: dạy phần I và phần II;
tiết 2: dạy phần còn lại).
1
2
Lượng kiến thức nhiều, 
thời gian chưa đảm bảo.
Trên lớp
CHƯƠNG 3:
CẤU TRÚC TRÁI ĐẤT. CÁC QUYỂN CỦA LỚP VỎ ĐỊA LÍ
6
Tiết 7; Bài 7: Cấu trúc của Trái Đất. Thạch quyển. Thuyết kiến tạo mảng
1
1
Lượng kiến thức và thời gian phù hợp
Trên lớp
7
Tiết 8; Bài 8: Tác động của nội lực đến địa hình bề mặt Trái Đất
1
1
Lượng kiến thức và thời gian phù hợp
Trên lớp
8
Tiết 9; Bài 9: Tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt Trái Đất
1
1
Lượng kiến thức và thời gian phù hợp
Trên lớp
9
Tiết 10; Bài 9: Tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt Trái Đất (tt)
1
1
Lượng kiến thức và thời gian phù hợp
Trên lớp
10 
Tiết 11; Bài 10: Thực hành: 
Nhận xét về sự phân bố các vành đai động đất, núi lửa và các vùng núi trẻ trên bản đồ.
1
1
Lượng kiến thức vàthời gian phù hợp
Trên lớp
11
Tiết 12; Bài 11: Khí quyển. Sự phân bố nhiệt độ không khí trên Trái Đất.
( Mục I. 1 – Không dạy – HS tham khảo)
1
1
Lượng kiến thức và thời gian phù hợp
Trên lớp
12
Tiết 13; Bài 12: Sự phân bố khí áp. Một số loại gió chính.
1
1
Lượng kiến thức và thời gian phù hợp
Trên lớp
13
Tiết 14; Bài 13: Ngưng đọng hơi nước trong khí quyển. Mưa.
(Mục I – không dạy – HS tham khảo)
1
1
Lượng kiến thức và thời gian phù hợp
Trên lớp
14
Tiết 15; Bài 14: Thực hành:
Đọc bản đồ sự phân hóa các đới và các kiểu khí hậu trên Trái Đất
(Mục II.2.b – HS tham khảo)
1
1
Lượng kiến thức và thời gian phù hợp
Trên lớp
15
Tiết 16: Ôn tập
1
1
Trên lớp
16
Tiết 17: Kiểm tra viết
1
1
Trên lớp
17
Tiết 18; Bài 15: Thủy quyển. Một số nhân tố ảnh hưởng đến chế độ nước sông. Một số sông lớn trên Trái Đất.
1
1
Lượng kiến thức và thời gian phù hợp
Trên lớp
18
Tiết 19; Bài 16: Sóng. Thủy triều. Dòng biển
1
1
Lượng kiến thức và thời gian phù hợp
Trên lớp
19
Tiết 20; Bài 17: Thổ nhưỡng quyển. Các nhân tố hình thành thổ nhưỡng
1
1
Lượng kiến thức và thời gian phù hợp
Trên lớp
20
Tiết 21; Bài 18: Sinh quyển. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố của sinh vật.
1
1
Lượng kiến thức và thời gian phù hợp
Trên lớp
21
Tiết 22; Bài 19: Sự phân bố sinh vật và đất trên Trái Đất.
1
1
Lượng kiến thức và thời gian phù hợp
Trên lớp
CHƯƠNG IV: MỘT SỐ QUY LUẬT CỦA LỚP VỎ ĐỊA LÍ
22
Tiết 23; Bài 20: Lớp vỏ địa lí. 
Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí.
1
1
Lượng kiến thức và thời gian phù hợp
Trên lớp
23
Tiết 24; Bài 21: Quy luật địa đới và quy luật phi địa đới.
1
1
Lượng kiến thức và thời gian phù hợp
Trên lớp
PHẦN II: ĐỊA LÍ KINH TẾ - XÃ HỘI
CHƯƠNG V: ĐỊA LÍ DÂN CƯ
24
Tiết 25; bài 22: Dân số và sự gia tăng dân số
( tiết 1: dạy mục I, mục II chỉ dạy hết phần a,b của mục 1)
1
1
Lượng kiến thức và thời gian phù hợp
Trên lớp
25
Tiết 26; Bài 22: Dân số và sự 
gia tăng dân số
(tiết 2: dạy phần còn lại của bài 22)
1
1
Lượng kiến thức và thời gian phù hợp
Trên lớp
26
Tiết 27 + tiết 28: Bài 23: 
Cơ cấu dân số
(tiết 1: dạy mục I; tiết 2: dạy mục II).
1
2
Lượng kiến thức nhiều
Trên lớp
27
Tiết 29; Bài 24: Sự phân bố dân cư. Các loại hình quần cư và đô thị hóa
(Mục II. Các loại hình quần cư - không dạy)
Câu hỏi 2 phần câu hỏi và bài tập - không yêu cầu HS làm)
1
1
Lượng kiến thức và thời gian phù hợp
Trên lớp
28
Tiết 30; Bài 25: Thực hành: 
Phân tích bản đồ phân bố dân cư 
thế giới
1
1
Lượng kiến thức và thời gian phù hợp
Trên lớp
CHƯƠNG VI: CƠ CẤU NỀN KINH TẾ
29
Tiết 31; Bài 26: Cơ cấu nền kinh tế
1
1
Lượng kiến thức và thời gian phù hợp
Trên lớp
CHƯƠNG VII: ĐỊA LÍ NÔNG NGHIỆP
30
Tiết 32; Bài 27: Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố nông nghiệp. Một số hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp.
(Mục III. Một số hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp, phần 2. Thể tổng hợp lãnh thổ nông nghiệp - không dạy.
Câu hỏi 3 phần câu hỏi và bài tập, điều chỉnh thành: Phân biệt những đặc điểm cơ bản của 2 hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp).
1
1
Lượng kiến thức và thời gian phù hợp
Trên lớp
31
Tiết 33; Bài 28: Địa lí ngành 
trồng trọt
1
1
Lượng kiến thức và thời gian phù hợp
Trên lớp
32
Tiết 34; Bài 29: Địa lí ngành 
chăn nuôi
(Mục II. Các ngành chăn nuôi (Không dạy vai trò và đặc điểm của từng vật nuôi - cột 2 bảng thống kê SGK)
1
1
Lượng kiến thức và thời gian phù hợp
Trên lớp
33
Tiết 35; Bài 30: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về sản lượng lương thực, dân số của thế giới và một số quốc gia
1
1
Lượng kiến thức và thời gian phù hợp
Trên lớp
34
Tiết 36: Ôn tập học kì I
1
1
Trên lớp
35
Tiết 37: Kiểm tra học kì I
1
1
Trên lớp
HỌC KÌ II
CHƯƠNG VIII: ĐỊA LÍ CÔNG NGHIỆP
36
Tiết 38; Bài 31: Vai trò và đặc điểm của công nghiệp. Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố 
công nghiệp
1
1
Lượng kiến thức và thời gian phù hợp
Trên lớp
37
Tiết 39; Bài 32: Địa lí các ngành công nghiệp
(Mục II. Công nghiệp luyện kim - không dạy; Câu hỏi 2 phần câu hỏi và bài tập - không yêu cầu HS trả lời)
1
1
Lượng kiến thức và thời gian phù hợp
Trên lớp
38
Tiết 40;Bài 32: Địa lí các ngành công nghiệp (tiếp theo)
(Mục III - không dạy;Mục V - không dạy; Câu hỏi 1 phần câu hỏi và bài tập - Bỏ phần công nghiệp cơ khí); Câu hỏi 2 phần câu hỏi và bài tập - không yêu cầu HS trả lời)
1
1
Lượng kiến thức và thời gian phù hợp
Trên lớp
39
Tiết 41; Bài 33: Một số hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ công nghiệp
1
1
Lượng kiến thức và thời gian phù hợp
Trên lớp
40
 Tiết 42; Bài 34: Thực hành: Vẽ biểu đồ tình hình sản xuất một số sản phẩm công nghiệp trên thế giới
1
1
Lượng kiến thức và thời gian phù hợp
Trên lớp
41
Tiết 43: Ôn tập
1
1
Trên lớp
42
Tiết 44: Kiểm tra 1 tiết
1
1
Trên lớp
CHƯƠNG IX: ĐỊA LÍ DỊCH VỤ
43
Tiết 45; Bài 35: Vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng phân bố các ngành dịch vụ
 (Mục III. Đặc điểm phân bố các ngành dịch vụ trên thế giới: ý 3, 4, 5 từ "Ở mỗi nước lại có các thành phố..." đến hết mục - không dạy).
1
1
Lượng kiến thức và thời gian phù hợp
Trên lớp
44
Tiết 46; Bài 36: Vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển và phân bố ngành giao thông vận tải
1
1
Lượng kiến thức và thời gian phù hợp
Trên lớp
45
Tiết 47; Bài 37: Địa lý các ngành giao thông vận tải ( dạy mục I, II, III)
Điều chỉnh: thêm mục III
1
1
Lượng kiến thức ít
Trên lớp
46
Tiết 48; Bài 37: Địa lý các ngành giao thông vận tải (tiếp theo)
( Dạy mục IV, V, VI)
Điều chỉnh: chuyển mục III sang tiết 1
1
1
Lượng kiến thức nhiều, 
ít thời gian.
Trên lớp
47
Tiết 49; Bài 38: Thực hành: 
Viết báo cáo ngắn về kênh đào Xuyê và kênh đào Panama
1
1
Lượng kiến thức và thời gian phù hợp
Trên lớp
48
Tiết 50; Bài 40: Địa lý ngành 
thương mại
(Mục IV. Các tổ chức thương mại
 thế giới - không dạy)
1
1
Lượng kiến thức và thời gian phù hợp
Trên lớp
CHƯƠNG X: MÔI TRƯỜNG VÀ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
49
Tiết 51; Bài 41: Môi trường và tài nguyên thiên nhiên
1
1
Lượng kiến thức và thời gian phù hợp
Trên lớp
50
Tiết 52; Bài 4: Môi trường và sự phát triển bền vững
1
1
Lượng kiến thức và thời gian phù hợp
Trên lớp
51
Tiết 53: Ôn tập học kỳ II
1
1
Trên lớp
52
Tiết 54: Kiểm tra học kỳ II
1
1
Trên lớp
2. Môn: Địa lí - lớp 11 - Chương trình Chuẩn
Cả năm : 37 tuần ( 36 tiết)
Học kì I : 19 tuần (18 tiết) 
Học kì II : 18 tuần (18 tiết) 
 Học kì I kết thúc ở Bài 8:  Liên bang Nga (Tiết 1: Tự nhiên, dân cư và xã hội)
 Kết thúc năm học: Học hết chương trình SGK
TT
Tên bài
Số tiết
Lý giải
Cách thức 
tổ chức
 hoạt động
Hiện hành
Mới
HỌC KÌ I
A – KHÁI QUÁT NỀN KINH TẾ - XÃ HỘI THẾ GIỚI
1
Tiết 1; Bài 1: Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các nhóm nước. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại
1
1
Lượng kiến thức và thời gian phù hợp
Trên lớp
2
Tiết 2; Bài2 : Xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa nền kinh tế
1
1
Lượng kiến thức và thời gian phù hợp
Trên lớp
3
Tiết 3; Bài 3: Một số vấn đề mang tính toàn cầu
1
1
Lượng kiến thức và thời gian phù hợp
Trên lớp
4
Tiết 4; Bài 4: Thực hành: Tìm hiểu những cơ hội và thách thức của toàn cầu hóa đối với các nước đang phát triển
1
1
Lượng kiến thức và thời gian phù hợp
Trên lớp
5
Tiết 5;6;7 Bài 5: Một số vấn đề của châu lục và khu vực
1
1
Lượng kiến thức và thời gian phù hợp
Trên lớp
6
Tiết 8: Ôn tập
0
1
Cần ôn tập cho học sinh trước khi làm bài kiểm tra
Trên lớp
7
Tiết 9: Kiểm tra một tiết
1
1
Trên lớp
B – ĐỊA LÝ KHU VỰC VÀ QUỐC GIA
8
Tiết 10;11;12; Bài 6: Hợp chủng quốc Hoa Kì
3
3
Lượng kiến thức và thời gian phù hợp
Trên lớp
9
Tiết 13;14;15; Bài 7: Liên minh 
châu Âu
(Tiết 4 - Cộng hoà Liên Bang Đức - Không dạy)
3
3
Lượng kiến thức vàthời gian phù hợp
Trên lớp
10
Tiết 16; Bài 8: Liên bang Nga
(Điều chỉnh: dạy tiết 1 trước khi ôn tập học kì 1)
1
1
Phù hợp với thời gian tiến hành kiểm tra học kì I
Trên lớp
11
Tiết 17: Ôn tập học kì I
1
1
Trên lớp
12
Tiết 18: Kiểm tra học kì I
1
1
Trên lớp
HỌC KÌ 2
13
Tiết 19; Bài 8: Liên bang Nga 
(tiếp theo)
1
1
Lượng kiến thức và thời gian phù hợp
Trên lớp
14
Tiết 20; Bài 8: Liên bang Nga 
(tiếp theo)
1
1
Lượng kiến thức và thời gian phù hợp
Trên lớp
15
Tiết 21;22; ... 
Chương trình Chuẩn
Cả năm : 37 tuần ( 36 tiết)
Học kì I : 19 tuần (18 tiết) 
Học kì II : 18 tuần (18 tiết) 
 Học kì I kết thúc ở Bài 8:  Liên bang Nga (Tiết 1: Tự nhiên, dân cư và xã hội)
 Kết thúc năm học: Học hết chương trình SGK.
HỌC KÌ I
A – KHÁI QUÁT NỀN KINH TẾ - XÃ HỘI THẾ GIỚI
Tiết
Bài
Nội dung
ND điều chỉnh
1
Bài 1
Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các nhóm nước. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại
2
Bài 2
Xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa nền kinh tế
3
Bài 3
Một số vấn đề mang tính toàn cầu
4
Bài 4
Thực hành: Tìm hiểu những cơ hội và thách thức của toàn cầu hóa đối với các nước đang phát triển
5, 6, 7
Bài 5
Một số vấn đề của châu lục và khu vực
8
Ôn tập
9
Kiểm tra một tiết
B – ĐỊA LÝ KHU VỰC VÀ QUỐC GIA
10, 11, 12
Bài 6
Hợp chủng quốc Hoa Kì
 13, 14,15
Bài 7
Liên minh châu Âu
 Tiết 4 - Cộng hoà Liên Bang Đức - Không dạy
16
Bài 8
Liên bang Nga
17
Ôn tập học kì I
18
Kiểm tra học kì I
HỌC KÌ II
19
Bài 8
Liên bang Nga (tiếp theo)
20
Liên bang Nga (tiếp theo)
21, 22, 23
Bài 9
Nhật Bản
24
Bài 10
Cộng hòa nhân dân Trung Hoa
25
Ôn tập
26
Kiểm tra 1 tiết
27
Bài 10
Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (tiếp)
28
Bài 10
Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (tiếp)
29 - 33
Bài 11
Khu vực Đông Nam Á
 Tiết 3: dạy mục I; tiết 4: dạy phần còn lại.
34
Bài 12
Thực hành: Tìm hiểu về dân cư Ôxtrâylia
 Tiết 1. Khái quát về Ô-xtrây-li-a :Không dạy. GV hướng dẫn HS dựa vào nội dung của tiết 1 để làm tư liệu viết báo cáo cho tiết 2
35
Ôn tập học kì II
36
Kiểm tra học kì II
MÔN: ĐỊA LÍ LỚP 12
Chương trình Chuẩn
Cả năm : 37 tuần (52 tiết)
Học kì I : 19 tuần (18 tiết)
Học kì II : 18 tuần (34 tiết).
 Học kì I kết thúc ở Bài 15: Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai.
 Kết thúc năm học: Học hết chương trình SGK.
HỌC KÌ I
Tiết
Bài
Nội dung
Nội dung điều chỉnh
1
Bài 1
Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập
2
Bài 2
Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ
3
Bài 3
Thực hành: Vẽ lược đồ Việt Nam
Bài 4
Lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ
Không dạy
Bài 5
Lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ
Không dạy
4
Bài 6
Đất nước nhiều đồi núi
5
Bài 7
Đất nước nhiều đồi núi (tiếp theo)
6
Bài 8
Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển
7
Bài 9
Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa
8
Bài 10
Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa (tiếp theo)
9
Ôn tập
10
Kiểm tra 1 tiết
11
Bài 11
Thiên nhiên phân hóa đa dạng (hết phần phân hóa Bắc-Nam và Đông-Tây)
12
Bài 12
Thiên nhiên phân hóa đa dạng (tiếp theo: hết phần phân hóa theo độ cao)
13
Bài 12
Thiên nhiên phân hóa đa dạng (tiếp theo: phần còn lại)
14
Bài 13
Thực hành: Đọc bản đồ địa hình, điền vào lược đồ trống một số dãy núi và đỉnh núi
15
Bài 14
Sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên
16
Bài 15
Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai
17
Ôn tập
18
Kiểm tra học kì I
HỌC KÌ II
19
Bài 16
Đặc điểm dân số và phân bố dân cư nước ta
20
Bài 17
Lao động và việc làm
21
Bài 18
Đô thị hóa
22
Bài 19
Thực hành: Vẽ biểu đồ và phân tích sự phân hóa về thu nhập bình quân theo đầu người giữa các vùng
23
Bài 20
Chuyển dịch cơ cấu kinh tế
24
Bài 21
Đặc điểm nền nông nghiệp nước ta
- Mục 3. Kinh tế nông thôn nước ta đang chuyển dịch rõ nét (không dạy)
- Câu hỏi 3 phần câu hỏi và bài tập -không yêu cầu HS trả lời
25
Bài 22
Vấn đề phát triển nông nghiệp
- Mục 1. Ngành trồng trọt; phần b. Sản xuất cây thực phẩm (không dạy)
- Mục 2. Ngành chăn nuôi; phần b. Ngành chăn nuôi gia súc ăn cỏ (không dạy ngành chăn nuôi dê, cừu)
26
Bài 23
Thực hành: Phân tích sự chuyển dịch cơ cấu ngành trồng trọt
- Bài tập 1, ý b (không yêu cầu HS làm )
27
Bài 24
Vấn đề phát triển ngành thủy sản và lâm nghiệp
- Mục 2. Lâm nghiệp; phần b. Tài nguyên rừng của nước ta vốn giàu có nhưng đã bị suy thoái nhiều (không dạy)
28
Bài 25
Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp
- Mục 1. Các nhân tố tác động tới tổ chức lãnh thổ nông nghiệp nước ta (không dạy)
- Câu hỏi 1 phần câu hỏi và bài tập: không yêu cầu học sinh trả lời
29
Bài 26
Cơ cấu ngành công nghiệp
30
Bài 27
Vấn đề phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm (hết phần CN năng lượng)
31
Bài 27
Vấn đề phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm (tiếp theo: CN chế biến lương thực- thực phẩm)
32
Bài 28
Vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp
- Mục 2. Các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng tới tổ chức lãnh thổ công nghiệp (không dạy)
33
Bài 29
Thực hành: Vẽ biểu đồ, nhận xét và giải thích sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp
34
Ôn tập
35
Kiểm tra 1 tiết
36
Bài 30
Vấn đề phát triển ngành giao thông vận tải và thông tin liên lạc
37
Bài 31
Vấn đề phát triển thương mại, dịch vụ
38
Bài 32
Vấn đề khai thác thế mạnh ở trung du và miền núi Bắc Bộ
- Mục 1. Khái quát chung (chỉ dạy về phạm vi lãnh thổ, tên các tỉnh, vị trí địa lí của vùng. Phần khái quát còn lại không dạy)
39
Bài 33
Vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở đồng bằng sông Hồng
40
Bài 35
Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở Bắc Trung Bộ
- Mục 1. Khái quát chung (chỉ dạy về phạm vi lãnh thổ, tên các tỉnh, vị trí địa lí của vùng. Phần khái quát còn lại không dạy)
- Câu hỏi 1 phần câu hỏi và bài tập: không yêu cầu HS trả lời
41
Bài 36
Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở duyên hải Nam Trung Bộ
- Mục 1. Khái quát chung (chỉ dạy về phạm vi lãnh thổ, tên các tỉnh, vị trí địa lí của vùng. Phần khái quát còn lại không dạy).
- Câu hỏi 1 phần câu hỏi và bài tập: không yêu cầu HS trả lời
42
Bài 37
Vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây Nguyên
- Mục 1. Khái quát chung (chỉ dạy về phạm vi lãnh thổ, tên các tỉnh, vị trí địa lí của vùng. Phần khái quát còn lại không dạy)
- Câu hỏi 1 phần câu hỏi và bài tập: không yêu cầu HS trả lời
43
Bài 38
Thực hành: So sánh về cây công nghiệp lâu năm và chăn nuôi gia súc lớn giữa vùng Tây Nguyên với trung du và miền núi Bắc Bộ
44
Bài 39
Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ
- Mục 2. Các thế mạnh và hạn chế của vùng (không dạy)
- Câu hỏi 1 phần câu hỏi và bài tập: không yêu cầu HS trả lời
45
Bài 40
Thực hành: Phân tích tình hình phát triển công nghiệp ở Đông Nam Bộ
46
Bài 41
Vấn đề sử dụng hợp lý và cải tạo tự nhiên ở đồng bằng sông Cửu Long
- Mục 1. Các bộ phận hợp thành đồng bằng sông Cửu Long (chỉ dạy về phạm vi lãnh thổ, tên các tỉnh, vị trí địa lí của vùng. Phần khái quát còn lại không dạy)
47
Bài 42
Vấn đề phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng ở biển Đông và các đảo, quần đảo
48
Bài 43
Các vùng kinh tế trọng điểm
49
Ôn tập
50
Kiểm tra học kỳ II
51
Bài 44
Tìm hiểu địa lý tỉnh, thành phố
52
Bài 45
Tìm hiểu địa lý tỉnh, thành phố (tiếp)
C. LIỆT KÊ NHỮNG BÀI/ NỘI DUNG TRONG BÀI CÓ THỂ TỔ CHỨC 
"HOẠT ĐỘNG HỌC" CHO HỌC SINH DỰA TRÊN "NGHIÊN CỨU BÀI HỌC"
LỚP 10 
a) Chương trình Chuẩn
TT
Tiết theo ppct 
Bài/nội dung: Dạy học theo quy trình tổ chức hoạt động học
Cách thức tổ chức, PPDH tích cực
1
4
Bài 5: Vũ trụ. Hệ Mặt Trời và Trái Đất. Hệ quả chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất
- Trên lớp
- Thảo luận nhóm; sử dụng phương tiện dạy học trực quan; đàm thoại; tình huống; động não; giảng giải; thuyết trình.
2
5; 6
Bài 6: Hệ quả chuyển động xung quanh Mặt Trời của Trái Đất
- Trên lớp
- Thảo luận nhóm; sử dụng phương tiện dạy học trực quan; đàm thoại; tình huống; động não; giảng giải; thuyết trình.
3
25
Bài 22: Dân số và sự gia tăng dân số
-Dạy học dự án; thảo luận nhóm; sử dụng phương tiện dạy học trực quan.
4
26; 27
Bài 23: Cơ cấu dân số
-Dạy học dự án; thảo luận nhóm; sử dụng phương tiện dạy học trực quan.
5
28
Bài 24: Sự phân bố dân cư. Các loại hình quần cư và đô thị hóa
-Dạy học dự án; thảo luận nhóm; sử dụng phương tiện dạy học trực quan.
6
50
Bài 41: Môi trường và tài nguyên thiên nhiên
-Dạy học dự án; thảo luận nhóm; sử dụng phương tiện dạy học trực quan.
7
51
Bài 42: Môi trường và sự phát triển bền vững
-Dạy học dự án; thảo luận nhóm; sử dụng phương tiện dạy học trực quan.
LỚP 11 - Chương trình Chuẩn
TT
Tiết theo ppct
Bài/nội dung: Dạy học theo quy trình tổ chức hoạt động học
Cách thức tổ chức, PPDH tích cực
1
2
Bài 2: Xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa nền kinh tế
Thảo luận nhóm; sử dụng phương tiện dạy học trực quan; đàm thoại; tình huống; động não; giảng giải; thuyết trình.
2
3
Bài 3: Một số vấn đề mang tính toàn cầu
Thảo luận nhóm; sử dụng phương tiện dạy học trực quan; đàm thoại; tình huống; động não; giảng giải; thuyết trình.
3
7
Bài 5: Một số vấn đề của châu lục và khu vực
Thảo luận nhóm; sử dụng phương tiện dạy học trực quan; đàm thoại; tình huống; động não; giảng giải; thuyết trình.
4
13, 14, 15
Bài 7: Liên minh châu Âu
- Dạy học dự án; thảo luận nhóm; sử dụng phương tiện dạy học trực quan.
5
21, 22, 23
Bài 9: Nhật Bản
- Dạy học dự án; thảo luận nhóm; sử dụng phương tiện dạy học trực quan.
6
29, 30, 31, 32
Bài 11: Khu vực Đông Nam Á
- Dạy học dự án; thảo luận nhóm; sử dụng phương tiện dạy học trực quan.
LỚP 12 - Chương trình Chuẩn
TT
Tiết theo ppct
Bài/nội dung: Dạy học theo quy trình tổ chức hoạt động học
Cách thức tổ chức, PPDH tích cực
1
6
Bài 8: Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển
Thảo luận nhóm; sử dụng phương tiện dạy học trực quan; đàm thoại gợi mở.
2
7, 8
Bài 9; bài 10: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa
Thảo luận nhóm; sử dụng phương tiện dạy học trực quan; đàm thoại gợi mở.
3
15
Bài 14: Sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên
Dạy học dự án
4
16
Bài 15: Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai
Dạy học dự án
5
19
Bài 16: Đặc điểm dân số và phân bố dân cư nước ta
Dạy học dự án
6
20
Bài 17: Lao động và việc làm
Thảo luận nhóm; sử dụng phương tiện dạy học trực quan; đàm thoại gợi mở.
7
21
Bài 18: Đô thị hóa
Dạy học dự án
8
38
Bài 32: Vấn đề khai thác thế mạnh ở trung du và miền núi Bắc Bộ
Thảo luận nhóm; sử dụng phương tiện dạy học trực quan.
9
39
Vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở đồng bằng sông Hồng
Thảo luận nhóm; sử dụng phương tiện dạy học trực quan.
10
40
Bài 35: Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở Bắc Trung Bộ
Thảo luận nhóm; sử dụng phương tiện dạy học trực quan.
11
41
Bài 36: Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở duyên hải Nam Trung Bộ
Thảo luận nhóm; sử dụng phương tiện dạy học trực quan.
12
42
Bài 37: Vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây Nguyên
Thảo luận nhóm; sử dụng phương tiện dạy học trực quan.
13
44
Bài 39: Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ
Thảo luận nhóm; sử dụng phương tiện dạy học trực quan.
14
46
Bài 41: Vấn đề sử dụng hợp lý và cải tạo tự nhiên ở đồng bằng sông Cửu Long
Thảo luận nhóm; sử dụng phương tiện dạy học trực quan.
15
47
Bài 42: Vấn đề phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng ở biển Đông và các đảo, quần đảo
Dạy học dự án
16
51, 52
Bài 44; bài 45: Tìm hiểu địa lý tỉnh, thành phố
Dạy học dự án
 ......,ngày tháng năm .....
Ý kiến chuyên viên bộ môn Sở GDĐT
HIỆU TRƯỞNG
(Ký tên, đóng dấu)
TỔ TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

Tài liệu đính kèm:

  • docphan_phoi_chuong_trinh_dia_li_thpt_moi.doc