Bài giảng Địa lí 10 - Chương IV - Bài 20: Lớp vỏ địa lí. Quy luật Thống Nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí

Bài giảng Địa lí 10 - Chương IV - Bài 20: Lớp vỏ địa lí. Quy luật Thống Nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí

Việc phá rừng đầu nguồn sẽ gây những hậu quả gì đối với đời sống và môi trường tự nhiên?

- Đất bị xói mòn mạnh, khí hậu bị biến đổi. Từ đó kéo theo sự biến đổi đất, tác động xấu đến sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là trồng trọt.

- Rừng được xem là "lá phổi" của môi trường sống. Rừng bị tàn phá, môi trường sinh thái sẽ bị biến đổi, tác động tiêu cực trực tiếp đến đời sống con người.

 

pptx 18 trang Người đăng Văn Đô Ngày đăng 26/06/2023 Lượt xem 173Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Địa lí 10 - Chương IV - Bài 20: Lớp vỏ địa lí. Quy luật Thống Nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chương iv: một số quy luật của lớp vỏ địa líBài 20: lớp vỏ địa lí. Q uy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí 
2 
NỘI DUNG BÀI HỌC 
LỚP VỎ ĐỊA LÍ 
QUY LUẬT THỐNG NHẤT VÀ HOÀN CHỈNH CỦA LỚP VỎ ĐỊA LÍ 
KHÁI NIỆM 
BIỂU HIỆN 
Ý NGHĨA 
3 
I. Lớp vỏ địa lí 
Quan sát hình 20.1 và phần bài viết trong SGK để: 
- Nêu khái niệm và đặc điểm của lớp vỏ địa lí. 
- Nhận xét về bề dày của lớp vỏ địa lí và lớp vỏ Trái Đất (ở lục địa và đại dương) 
4 
+ Là lớp vỏ của Trái Đất, ở đó có sự xâm nhập và tác động lẫn nhau giữa các quyển. 
+ Dày khoảng 30 – 50 km 
+ Những hiện tượng và quá trình xảy ra trong lớp vỏ địa lí đều do các quy luật tự nhiên chi phối. 
5 
II. Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí 
Đọc SGK nêu khái niệm quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí và nguyên nhân tạo nên quy luật. 
Khái niệm: Là quy luật về mối quan hệ lẫn nhau giữa các thành phần và của mỗi bộ phận lãnh thổ nhỏ trên lớp vỏ địa lý. 
Nguyên nhân: 
- Mỗi thành phần của lớp vỏ địa lí đều đồng thời chịu tác động trực tiếp hay gián tiếp của nội lực và ngoại lực. 
- Các thành phần tự nhiên luôn có sự tác động qua lại và gắn bó mật thiết với nhau. 
6 
2. Biểu hiện của quy luật 
Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lý được thể hiện như thế nào? 
Chỉ cần một thành phần thay đổi sẽ kéo theo các thành phần khác thay đổi theo 
7 
Ví dụ 1: Sự thay đổi lượng nước của sông ngòi vào mùa lũ do lượng mưa tăng lên. Kết quả làm cho lưu lượng nước sông, lượng phù sa, tốc độ chảy, mức độ xói lỡ đều bị biến đổi theo hướng tăng cường. Khi mùa mưa qua đi, sông ngòi lại trở lại bình thường. 
8 
Ví dụ 2: Sự biến đổi của khí hậu từ khô hạn sang ẩm ướt sẽ làm cho chế độ dọng chảy thay đổi, làm tăng quá trình xói mòn, mặt khác làm thực vật phát triển mạnh, quá trình phá hủy đá và hình thành đất nhanh hơn. 
9 
10 
Ví dụ 3: Trong trường hợp thảm thực vật rừng bị phá hủy, đất sẽ bị xói mòn mạnh, khí hậu sẽ bị biến đổi. Từ đó kéo theo sự biến đổi của đất. Ví dụ từ đất feralit trở thành đất xói mòn trơ sỏi đá 
11 
12 
3. Ý nghĩa thực tiễn 
Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí có ý nghĩa như thế nào? 
Cần phải nghiên cứu kỹ càng, toàn diện điều kiện địa lý của bất kỳ lãnh thổ nào khi đưa chúng vào sử dụng. 
13 
Việc phá rừng đầu nguồn sẽ gây những hậu quả gì đối với đời sống và môi trường tự nhiên? 
- Đất bị xói mòn mạnh, khí hậu bị biến đổi. Từ đó kéo theo sự biến đổi đất, tác động xấu đến sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là trồng trọt. 
- Rừng được xem là "lá phổi" của môi trường sống. Rừng bị tàn phá, môi trường sinh thái sẽ bị biến đổi, tác động tiêu cực trực tiếp đến đời sống con người. 
14 
15 
Bài tập vận dụng 
Câu 1: Lớp vỏ địa lí (lớp vỏ cảnh quan) bao gồm: 
Toàn bộ vỏ trái đất 
Vỏ trái đất và khí quyển bên trên 
Toàn bộ các địa quyển 
Các lớp vỏ bộ phận xâm nhập và tác động lẫn nhau 
16 
Câu 2: giới hạn phía trên của lớp vỏ địa lí trùng với giới hạn phía trên của: 
Khí quyển 
Thủy quyển 
Sinh quyển 
Thổ nhưỡng quyển 
17 
Câu 3: quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí diễn ra trong: 
Phạm vi của tất cả địa quyển 
Toàn bộ vỏ trái đất 
Toàn bộ vỏ trái đất và vỏ địa lí 
Toàn bộ cũng như mỗi bộ phận lãnh thổ trong lớp vỏ địa lí 
18 
Câu 4: nguyên nhân tạo nên sự thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí là: 
lớp vỏ địa lí được hình thành với sự góp mặt từ thành phần của tất cả địa quyển 
Lớp vỏ địa lí là một thể liên tục, không cắt rời trên bề mặt trái đất 
Các thành phần của lớp vỏ địa lí luôn xâm nhập vào nhau, trao đổi vật chất và năng lượng với nhau 
Các thành phần và toàn bộ lớp vỏ địa lí không ngừng biến đổi 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_dia_li_10_chuong_iv_bai_20_lop_vo_dia_li_quy_luat.pptx