Giáo án Đại số 7 - Tiết 48: Luyện tập

Giáo án Đại số 7 - Tiết 48: Luyện tập

LUYỆN TẬP

I./Mục đích yêu cầu:

1.Kiến thức cơ bản:

 Nắm được cách tính và ý nghĩa của số trung bình cộng, cách tìm mốt

 2.Kĩ năng, kĩ xảo:

Tính nhanh số trung bình cộng và tìm mốt

 3. Thái độ nhận thức:

Thấy được số đại diện là số trung bình cộng hay mốt

II./Chuẩn bị của GV và HS:

 1.GV: Sgk, giáo án, phấn, thước, bảng phụ, phiếu học tập

 2. HS: Ôn lại kiến thức về số trung bình cộng, bài tập luyện tập.

III./Các hoạt động trên lớp:

1./Ổn định lớp:

 2./Kiểm tra bài cũ:

 - Viết công thức tính số trung bình cộng của dấu hiệu ?

- Làm bài 14 trang 20

 3./Giảng bài mới:

 

doc 3 trang Người đăng thuyan12 Lượt xem 982Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Đại số 7 - Tiết 48: Luyện tập", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 22	Ngày soạn :________
Tiết 48	Ngày dạy :________
LUYỆN TẬP
I./Mục đích yêu cầu:
1.Kiến thức cơ bản:
	Nắm được cách tính và ý nghĩa của số trung bình cộng, cách tìm mốt
	2.Kĩ năng, kĩ xảo:
Tính nhanh số trung bình cộng và tìm mốt
	3. Thái độ nhận thức:
Thấy được số đại diện là số trung bình cộng hay mốt
II./Chuẩn bị của GV và HS:
	1.GV: Sgk, giáo án, phấn, thước, bảng phụ, phiếu học tập
	2. HS: Ôn lại kiến thức về số trung bình cộng, bài tập luyện tập.
III./Các hoạt động trên lớp:
1./Ổn định lớp:
	2./Kiểm tra bài cũ:
	- Viết công thức tính số trung bình cộng của dấu hiệu ?
- Làm bài 14 trang 20
	3./Giảng bài mới:
TG
Hoạt động Giáo viên
Hoạt động Học sinh
Nội dung
Hoạt động 1: Luyện tập
Điều cần lưu tâm là gì và có bao nhiêu giá trị ?
Cách tìm số trung bình cộng của dấu hiệu ?
Ta phải tìm giá trị nào ?
GV cho HS đứng tại chỗ trả lời.
Cách tìm số trung bình cộng của dấu hiệu ?
Ta phải tìm giá trị nào ?
Dấu hiệu là tuổi thọ của một loại bóng đèn và số các giá trị là 50
Giá trị có tần số lớn nhất
HS trả lời.
Giá trị có tần số lớn nhất
Tính số trung bình cộng của từng khoảng
Nhân các số trung bình cộng vừa tìm được với các tần số tương ứng
Cộng các kết quả rồi chia choN
Bài tập 15 trang 20 SGK 
a. Dấu hiệu là tuổi thọ của một loại bóng đèn và số các giá trị là 50
b. 15c. Mo=1180
Bài 16 trang 20 SGK 
	Không nên dùng số trung bình cộng làm đại diện vì các giá trị chênh lệch nhau quá lớn
Bài 17 trang 20 SGK 
a. 
b. Mo=8
Bài 18 trang 21 SGK 
b. 
Hoạt động 2: Củng cố
	-Cách tính số trung bình cộng của một dấu hiệu?
	Ý nghĩa của số trung bình cộng?
	Mốt của dấu hiệu?
HS trả lời
HS trả lời
HS trả lời
Cách tính số trung bình cộng của một dấu hiệu:
-Nhân từng giá trị với tần số tương ứng.
-Cộng tất cả các tích vừa tìm được.
-Chia tổng đó cho số các giá trị.
Ý nghĩa của số trung bình cộng:
	Số trung bình cộng thường được dùng làm đại diện cho dấu hiệu, đặc biệt là khi muốn so sánh các dấu hiệu cùng loại
Mốt của dấu hiệu:
	Mốt của dấu hiệu là giá trị có tần số lớn nhất trong bảng tần số. Kí hiệu là Mo 
Hướng dẫn về nhà:
Ôn lại kiến thức về số trung bình cộng.
Làm bài tập 19 trang 22 (có thể sử dụng máy tính bỏ túi).
Soạn trước câu trả lời cho các câu hỏi ôn tập chương III.
Chẩn bị các bài tập ôn tập.
Tiết sau ôn tập.
Mang theo máy tính bỏ túi.
BỔ SUNG

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 48.doc_tuan22.doc