Giáo án Địa lý Lớp 10 - Bài 30: Thực hành Vẽ và phân tích biểu đồ sản lượng lương thực, dân số của thế giới và một số quốc gia - Năm học 2019-2020

Giáo án Địa lý Lớp 10 - Bài 30: Thực hành Vẽ và phân tích biểu đồ sản lượng lương thực, dân số của thế giới và một số quốc gia - Năm học 2019-2020

 I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:

 1. Kiến thức:

- Trình bày được vai trò, đặc điểm sinh thái, tình hình phát triển và phân bố cây lương thực

 2. Kĩ năng:

- Biết cách tính bình quân lương thực theo đầu người và nhận xét các số liệu.

- Rèn luyện kỹ năng vẽ biểu đồ cột.

 3. Thái độ:

- Tham gia, ủng hộ tích cực vào việc thực hiện các chính sách phát triển nông nghiệp cụ thể ở địa phương

- Hạn chế gia tăng dân số để ổn định vấn đề lương thực

 4. Định hướng phát triển năng lực:

Giải quyết vấn đề, sử dụng bản đồ, tư duy tổng hợp theo lãnh thổ

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH:

 1. Chuẩn bị của giáo viên:

 Biểu đồ vẽ thể hiện sản lượng lương thực và dân số

 2. Chuẩn bị của học sinh:

- SGK, nội dung thảo luận và trả lời các câu hỏi

- Máy tính cá nhân, thước kẻ, bút chì, bút màu.

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC

1. Đặt vấn đề/xuất phát/khởi động

1.1 Mục tiêu:

- Trình bày vai trò và đặc điểm của ngành chăn nuôi.

- Tại sao ngành nuôi trồng thủy sản thế giới ngày càng phát triển?

1.2. Phương thức: cá nhân

1.3. Tiến trình hoạt động

Bước 1: Phát vấn

Bước 2: HS nhận câu hỏi

Bước 3: HS trình bày

Bước 4: GV chuẩn kiến thức, giới thiệu bài mới

2. Bài mới

Hoạt động 1: Xác định yêu cầu

Mục tiêu: hiểu yêu cầu bài thực hành và thực hiện theo yêu cầu của bài. Rèn thêm kỹ năng vẽ biểu đồ, tính toán và nhận xét.

Phương thức:

 - Đàm thoại gợi mở, giải quyết vấn đề

 - Cả lớp

Các bước của hoạt động

 Bước 1: HS đọc qua đề bài

Bước 2: GV yêu cầu HS xác định yêu cầu bài thực hành

Bước 3: HS trình bày

Bước 4: chuẩn kiến thức

Hoạt động 2. Vẽ biểu đồ

Mục tiêu: Rèn luyện kỹ năng vẽ biểu đồ cột.

Phương thức:

 - Đàm thoại gợi mở, giải quyết vấn đề

 - Cả lớp

 

docx 11 trang Người đăng phuochung261 Lượt xem 975Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Địa lý Lớp 10 - Bài 30: Thực hành Vẽ và phân tích biểu đồ sản lượng lương thực, dân số của thế giới và một số quốc gia - Năm học 2019-2020", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 21/11/2019
Tuần: 17
Tiết: 33 
Bài 30. THỰC HÀNH: VẼ VÀ PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ
 SẢN LƯỢNG LƯƠNG THỰC, DÂN SỐ CỦA
 THẾ GIỚI VÀ MỘT SỐ QUỐC GIA
 I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 
 1. Kiến thức:
- Trình bày được vai trò, đặc điểm sinh thái, tình hình phát triển và phân bố cây lương thực
 2. Kĩ năng:
- Biết cách tính bình quân lương thực theo đầu người và nhận xét các số liệu.
- Rèn luyện kỹ năng vẽ biểu đồ cột.
 3. Thái độ: 
- Tham gia, ủng hộ tích cực vào việc thực hiện các chính sách phát triển nông nghiệp cụ thể ở địa phương
- Hạn chế gia tăng dân số để ổn định vấn đề lương thực
 4. Định hướng phát triển năng lực:
Giải quyết vấn đề, sử dụng bản đồ, tư duy tổng hợp theo lãnh thổ
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH:
 1. Chuẩn bị của giáo viên: 
 Biểu đồ vẽ thể hiện sản lượng lương thực và dân số
 2. Chuẩn bị của học sinh: 
- SGK, nội dung thảo luận và trả lời các câu hỏi 
- Máy tính cá nhân, thước kẻ, bút chì, bút màu.
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC
1. Đặt vấn đề/xuất phát/khởi động
1.1 Mục tiêu:
- Trình bày vai trò và đặc điểm của ngành chăn nuôi.
- Tại sao ngành nuôi trồng thủy sản thế giới ngày càng phát triển? 
1.2. Phương thức: cá nhân
1.3. Tiến trình hoạt động
Bước 1: Phát vấn
Bước 2: HS nhận câu hỏi
Bước 3: HS trình bày
Bước 4: GV chuẩn kiến thức, giới thiệu bài mới
2. Bài mới
Hoạt động 1: Xác định yêu cầu 
öMục tiêu: hiểu yêu cầu bài thực hành và thực hiện theo yêu cầu của bài. Rèn thêm kỹ năng vẽ biểu đồ, tính toán và nhận xét.
öPhương thức:
 - Đàm thoại gợi mở, giải quyết vấn đề
 - Cả lớp
öCác bước của hoạt động
	Bước 1: HS đọc qua đề bài	
Bước 2: GV yêu cầu HS xác định yêu cầu bài thực hành
Bước 3: HS trình bày
Bước 4: chuẩn kiến thức
Hoạt động 2. Vẽ biểu đồ
öMục tiêu: Rèn luyện kỹ năng vẽ biểu đồ cột.
öPhương thức:
 - Đàm thoại gợi mở, giải quyết vấn đề
 - Cả lớp
öCác bước của hoạt động
Bước 1: GV nêu nhiệm vụ của bài học: Vẽ biểu đồ cột thể hiện sản lượng lương thực và dân số
Bước 2: HS nêu cách vẽ biểu đồ. GV hướng dẫn cách vẽ:
- Vẽ một hệ tọa độ gồm:
+ Hai trục tung:
Một trục thể hiện số dân (triệu người).
Một trục thể hiện sản lượng lương thực (triệu tấn).
+ Trục hoành thể hiện tên quốc gia.
- Mỗi một quốc gia vẽ hai cột: một cột dân số, một cột thể hiện sản lượng lương thực
- Ghi: Tên biểu đồ, chú giải và đặt tên cho biểu đồ.
Bước 3: HS tự vẽ biểu đồ
Bước 4: chuẩn kiến thức
Hoạt động 3. Tính bình quân lương thực theo đầu người và nêu nhận xét 
öMục tiêu: Biết cách tính bình quân lương thực theo đầu người và nhận xét các số liệu. 
öPhương thức:
 - Đàm thoại gợi mở, giải quyết vấn đề
 - Nhóm
öCác bước của hoạt động
Bước 1: HS nêu cách tính bình quân lương thực theo đầu người
Bước 2: GV hướng dẫn và nêu công thức tính:
 Sản lượng lương thực cả năm 
Bình quân lương thực theo đầu người = 
 Dân số trung bình năm
Bước 3: GV yêu cầu mỗi nhóm tính bình quân lương thực của một nước sau đó điền kết quả vào bảng:
Nước
Bình quân lương thực đầu người năm 2002 (kg/người)
Trung Quốc
Hoa Kì
Ấn Độ
Pháp
Inđônêxia
Việt Nam
Toàn thế giới
312,1
1040,7
212,3
1161,3
266,8
460,5
327
HS căn cứ vào kết quả đã tính, nêu nhận xét. HS trình bày,
Bước 4: GV chuẩn kiến thức.
 Nhận xét:
- Những nước đông dân: Trung Quốc, Ấn Độ, Hoa Kì, Inđônêxia.
- Những nước có sản lượng lương thực lớn là: Trung Quốc, Hoa Kì, Ấn Độ.
- Những nước có bình quân lương thực đầu người cao nhất so với bình quân lương thực đầu người của toàn thế giới là Hoa Kì gấp 3,2 lần và Pháp 3,6 lần.
- Trung Quốc và Ấn Độ tuy có sản lượng lương thực cao nhưng vì dân số nhiều nhất thế giới nên bình quân lương thực đầu người thấp hơn mức bình quân toàn thế giới. - Inđônêxia có sản lượng lương thực ở mức cao nhưng do dân đông nên bình quân lương thực đầu người ở mức thấp.
- Việt Nam tuy là một quốc gia đông dân song nhờ có sản lượng lương thực ngày càng tăng nên bình quân lương thực đầu người vào loại khá.
3. Hoạt động luyện tập : 
 3.1. Mục tiêu: 
Củng cố lại nội dung đã học, nhằm nắm bắt tình hình học tập của các em học sinh để có phương pháp giảng dạy hợp lý hơn.
3.2. Phương thức: Cá nhân.
 GV gọi 1 hoặc 2 HS mang tập lên cho GV kiểm tra và đánh giá kết quả bài thực hành đồng thời cho điểm HS. 
 3.3. Vận dụng: 
- HS về nhà hoàn thành bài thực hành nếu chưa hoàn thành xong.	
- Chuẩn bị nội dung ôn tập học kì 1
Trà Cú, ngày.tháng .năm 2019
 Duyệt của TP
 Kim Ngọc Thái
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày soạn: 22/11/2019
Tuần: 17
Tiết: 34 
ÔN TẬP THI HỌC KỲ I
 I. MỤC TIÊU: 
 1. Kiến thức: 
- Học sinh nắm được các kiến thức cơ bản quan trọng của từng chương từng bài
- Hiểu được vai trò của từng nhan tố trong tự nhiên để vận dụng đúng ngoài thực tiển
 2. Kĩ năng: 
- Phân tích, tổng hợp kiến thức qua các hiện tượng tự nhiên và kinh tế xã hội
- Rèn luyện kĩ năng đọc các bản đồ tự nhiên, kinh tế –xã hội, các bảng số liệu
 3. Thái độ: 
- Chủ động ôn lại những kiến thức đã học
- Biết vận dụng những kiến thức để giải thích những hiện tượng tự nhiên xảy ra trong cuộc sống. 
1.4. Định hướng phát triển năng lực:
Giải quyết vấn đề, sử dụng bản đồ, tự học, tư duy tổng hợp theo lãnh thổ
2. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH:
2.1. Chuẩn bị của giáo viên: 
- Bản đồ nông nghiệp thế giới. Biểu đồ thể hiện số lượng gia súc, gia cầm.
- Các sơ đồ về đặc điểm và địa lí các ngành chăn nuôi.
2.2. Chuẩn bị của học sinh: SGK, nội dung thảo luận và trả lời các câu hỏi
2. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH:
 2.1. Chuẩn bị của giáo viên: hệ thống câu hỏi và bài tập
 2.2. Chuẩn bị của học sinh: SGK, nội dung thảo luận và trả lời các câu hỏi
3. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: 
 3.1. Ổn định: KTSS
 3.2. Kiểm tra bài cũ: gọi 1 hoặc 2 HS mang tập lên cho GV kiểm tra bài thực hành và cho điểm HS. 
 3.3. Nội dung bài ôn tập:
Hoạt động 1. 
Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học trong HKI, chốt lại kiến thức cần thiết để học sinh dễ nắm nhằm đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp đến.
Phương thức:
 Phương pháp dạy học thuyết trình, đàm thoại gợi mở, giải quyết vấn đề
Hình thức tổ chức hoạt động: Cả lớp
 Hoạt động của GV và HS
 Nội dung chính
- GV: Cấu trúc của Trái Đất gồm mấy lớp? Kể ra? Đặc điểm của từng lớp?
 Trình bày nội dung chính của thuyết kiến tạo mảng?
Gv gọi Hs trả lời
- GV: Nội lực là gì ? nguyên nhân sinh ra nội lực?
 Trình bày các vận động kiến tạo và tác động của chúng đến địa hình bề mặt Trái đất? GV gọi Hs trả lời
- GV: Ngoại lực là gì? Ví sao nói nguồn năng lượng chủ yếu sinh ra ngoại lực là nguồn năng lượng của bức xạ Mặt trời?
 Sự khác nhau giữa phong hoá lí học phong hoá hoá học và phong hoá sinh học?
 Hãy nêu một vài hoạt động kinh tế của con người có tác động phá huỷ đá?
- GV gọi Hs trả lời, GV chuẩn KT
- GV: Quá trình bóc mòn là gì? Kể tên một số dạng địa hình do quá trình bóc mòn tạo thành?
 Phân tích mối quan hệ giữa ba quá trình: phong hoá, vận chuyển và bồi tụ?
 Chương III. Cấu trúc của Trái đất. Các quyển của lớp vỏ địa lí
Bài 7. Cấu trúc của Trái đất. Thạch quyển. Thuyết kiến tạo mảng.
I. Cấu trúc của Trái đất:
 1. Lớp vỏ Trái đất
 2. Lớp Manti
 3. Nhân Trái đất
II. thuyết kiến tạo mảng
Bài 8. Tác động của nội lực đến địa hình bề mặt Trái đất
 I. Nội lực
 II. Tác động của nội lực
 1. Vận động theo phương thẳng đứng
 2. Vận động theo phương nằm ngang
Bài 9. Tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt Trái đất
 I. Ngoại lực
II. Tác động của ngoại lực:
 1. Quá trình phong hoá: phong hoá lí học, phong hoá hoá học, phong hoá sinh học.
Bài 9. Tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt Trái đất (tiếp theo)
2. Quá trình bóc mòn
3. Quá trình vận chuyển
4. Quá trình bồi tụ 
Bài 10. Thực hành. Nhận xét về sự phân bố các vành đai động đất. Núi lửa và các vùng núi trẻ trên bản đồ
Hoạt động 2. (20 phút)
Mục tiêu: 
- Chốt lại nội dung chính nội dung bài học từ bài 11, 12 và bài 13.
- Rèn luyện thêm kỹ năng vận dụng nhằm giải thích các hiện tượng địa lí trong đời sống hàng ngày.
Phương thức:
 Phương pháp dạy học thuyết trình, đàm thoại gợi mở, giải quyết vấn đề
Hình thức tổ chức hoạt động: Cả lớp
 Hoạt động của GV và HS
 Nội dung chính
- GV: Vai trò của khí quyển đối với đời sông trên Trái Đất? sự phân bố nhiệt độ không khí?
- GV: Nêu nguyên nhân làm thay đổi khí áp?
 Trình bày hoạt động của gió Tây ôn đới và gió Mậu dịch 
 Trình bày hoạt động của gió Mùa?
 Trình bày và giải thích hoạt động của gió biển và gió đất, gió fơn?
- GV gọi Hs trả lời, gv chuẩn kiến thức
- GV:? Trình bày những nhân tố ảnh hưởng đến lượng mưa?
 Trình bày giải thích lượng mưa phân bố không đều theo vĩ độ?
 Trình bày giải thích tình hình phân bố lượng mưa trên các lục địa theo vĩ tuyến 300B từ Đông sang Tây?
GV gọi hs lần lượt trả lời các câu hỏi
 Bài 11. Khí quyển. Sự phân bố nhiệt độ không khí trên Trái đất.
I. Khí quyển
II. Sự phân bố của nhiệt độ không khí trên Trái đất:
 1. Bức xạ và nhiệt độ không khí
 2. Sự phân bố nhiệt độ của không khí trên 
Bài 12. Sự phân bố khí áp. một số loại gió chính
I. Sự phân bố khí áp:
 1. Phân bố các vành đai khí áp trên Trái đất
 2. Nguyên nhân thay đổi của khí áp
II. Một số loại gió chính:
 1. Gió Tây ôn đới
 2. Gió Mậu dịch
 3. Gió mùa
 4. Gió địa phương
Bài 13. Ngưng đọng hơi nước trong khí quyển.
I .Ngưng đọng hơi nước trong khí quyển
 1. Ngưng đọng hơi nước
 2. Sương mù
 3. Mây và mưa
II. những nhân tố ảnh hưởng đến lượng mưa: khí áp, frông, gió, dòng biển, địa hình
II. Sự phân bố lượng mưatrên Trái đất
 1. Lượng mưa trên Trái đất phân bố không đều theo vĩ độ
 2. Lượng mưa phân bố không đều do ảnh hưởng của đại dương.
4. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP: 
 4.1. Tổng kết: yêu cầu HS 
- Hệ quả chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất gây ra hiện tượng gì?
- Những điều cần lưu ý khi sử dụng bản đồ
 4.2. Hướng dẫn học tập: HS về học bài, chuẩn bị kiểm tra học kì I
Trà Cú, ngày.tháng .năm 2019
 Duyệt của TP
 Kim Ngọc Thái
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày soạn: 22/11/2019
Tuần: 18
Tiết: 35
ÔN TẬP 
1. MỤC TIÊU: 
 1.1. Kiến thức: 
- Học sinh nắm được các kiến thức cơ bản quan trọng của từng chương từng bài
- Hiểu được vai trò của từng nhan tố trong tự nhiên để vận dụng đúng ngoài thực tiển
 1.2. Kĩ năng: 
- Phân tích, tổng hợp kiến thức qua các hiện tượng tự nhiên và kinh tế xã hội
- Rèn luyện kĩ năng đọc các bản đồ tự nhiên, các bảng số liệu
 1.3. Thái độ: 
- Chủ động ôn lại những kiến thức đã học
- Biết vận dụng những kiến thức để giải thích những hiện tượng tự nhiên xảy ra trong cuộc sống.
 1.4. Định hướng phát triển năng lực:
Giải quyết vấn đề, sử dụng bản đồ, tự học, tư duy tổng hợp theo lãnh thổ
2. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH:
 2.1. Chuẩn bị của giáo viên: hệ thống câu hỏi và bài tập
 2.2. Chuẩn bị của học sinh: SGK, nội dung thảo luận và trả lời các câu hỏi
3. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: 
 3.1. Ổn định lớp: kiểm tra sĩ số, nhắc nhở
 3.2. Kiểm tra bài cũ: 
 - Ngoại lực là gì? Ví sao nói nguồn năng lượng chủ yếu sinh ra ngoại lực là nguồn năng lượng của bức xạ Mặt trời?
 - Hệ quả chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất gây ra hiện tượng gì?
 - Trình bày giải thích lượng mưa phân bố không đều theo vĩ độ?
 3.3. Nội dung bài ôn tập:
Hoạt động 1. 
Mục tiêu: 
- Củng cố lại nội dung các bài củ từ bài 15, 16, 17, 18.
- Rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức từ bài học vào cuộc sống.
- Thị học kỳ đạt kết quả cao.
Phương thức:
 Phương pháp dạy học thuyết trình, đàm thoại gợi mở, giải quyết vấn đề
Hình thức tổ chức hoạt động: Cả lớp
Hoạt động của GV và HS
 Nội dung
 Bài 15. Dựa vào hình 15 hãy chứng minh: nước trên Trái đất tham gia vào nhiều vòng tuần hoàn, cuối cùng trở thành một đường vòng khép kín?
 - Hãy trình bày những nhân tố ảnh hưởng tới chế độ nước của sông?
Bài 16. Hãy cho biết nguyên nhân tạo thành sóng biển, sóng thần. Kể một số tác hại của sóng thần mà em biết. 
- Thuỷ triều là gì? Khi nào thì dao động thuỷ triều lớn nhất, nhỏ nhất?
Bài 17. Đất là gì? Nêu đặc trưng cơ bản của đất?
- căn cứ vào đâu để phân biệt đất với các vật thể tự nhiên khác như: đá nước, sinh vật địa hình?
- Trình bày tóm tắt vai trò của từng nhân tố trong qua trình hình thành đất?
 Bài 18. Sinh quyển là gì? Sinh vật có phân bố đều trong toàn bộ chiều dày của sinh quyển không? Tại sao?
- Các nhân tố tự nhiên ảnh hưởng như thế nào tới sự phát triển và phân bố của sinh vật?
- Hãy tìm những nguyên nhân có thể dẫn đến sự tuyệt chủng của một số loài sinh vật ở địa phương em?
Bài 15. Thuỷ quyển. Một số nhân tố ảnh hưởng tới chế độ nước sông. Một số sông lớn trên Trái Đất 
 I. Thuỷ quyển:
- Nội dung mục2
II. Một số nhân tố ảnh hưởng tới chế độ nước sông:
- Nội dung mục 1,2. 
Bài 16. Sóng. Thuỷ triều. Dòng biển
I. Sóng biển
II. Thuỷ triều
 Bài 17. Thổ nhưỡng quyển. Các nhân tố hình thành thổ nhưỡng.
I. Thổ nhưỡng
II. Các nhân tố hình thành đất
Bài 18. Sinh quyển. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố của sinh vật.
I. Sinh quyển
II. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố của sinh vật.
 Hoạt động 2.
Mục tiêu : 
- Củng cố lại nội dung các bài củ từ bài 19, 20, 21.
- Rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức từ bài học vào cuộc sống.
- Có ý thức bảo vệ môi trường.
Phương thức:
 Phương pháp dạy học thuyết trình, đàm thoại gợi mở, giải quyết vấn đề
Hình thức tổ chức hoạt động: Cả lớp
Hoạt động của GV và HS
 Nội dung
 Bài 19. Nguyên nhân nào dẫn đến sự phân bố của các kiểu thảm thực vật và đất theo vĩ độ?
- Nguyên nhân gay ra sự phân bố các vành đai thực vật và đất theo độ cao là gì?
Bài 20. Nêu khái niệm về lớp vỏ địa lí, phân biệt lớp vỏ địa lí và lớp vỏ Trái đất?
- Trình bày khái niệm, sự biểu hiện và ý nghĩa thực tiển của ưuy luật về tinh thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí?
Bài 21. Trình bày khi niệm, nguyên nhân và các biểu hiện của quy luật địa đới, quy luật phi địa đới?
- Hãy lấy ví dụ chứng rằng địa đới là quy luật phổ biến của cc thnh phần địa đới?
Bài 19. Sự phân bố sinh vật và đất trên Trái đất
I. Sự phân bố sinh vật và đất theo vĩ độ
II. Sự phân bố sinh vật và đất theo độ cao
 Bài 20. Lớp vỏ địa lí. Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí
I. Lớp vỏ địa lí
II. Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí
Bài 21. Quy luật địa đới và quy luật phi địa đới
I. Quy luật địa đới
II. Quy luật phi địa đới
4. Hoạt động luyện tập: 
 4. 1. Mục tiêu:
- Nắm bắt học sinh có nắm được kiến thức đã ôn chưa, từ đó tìm ra nguyên nhân khắc phục để các em nắm bài thi đạt kết quả cao.
4.2. Phương thức: Cá nhân. 
- Nêu đặc trưng cơ bản của đất?
- căn cứ vào đâu để phân biệt đất với các vật thể tự nhiên khác như: đá nước, sinh vật địa hình?
- Trình bày khái niệm, sự biểu hiện và ý nghĩa thực tiển của ưuy luật về tinh thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí?
 4. 3. Vận dụng: Học sinh về ôn lại toàn bộ kiến thức đã học để chuẩn bị cho thi học kì I.
Trà Cú, ngày.tháng .năm 2019
 Duyệt của TP
 Kim Ngọc Thái
Ngày soạn: 23/12/2019
Tuần: 18
Tiết: 36
ÔN TẬP 
1. MỤC TIÊU: 
 1.1. Kiến thức: 
- Học sinh nắm được các kiến thức cơ bản quan trọng của từng chương từng bài
- Hiểu được vai trò của từng nhan tố trong tự nhiên để vận dụng đúng ngoài thực tiển
 1.2. Kĩ năng: 
- Phân tích, tổng hợp kiến thức qua các hiện tượng tự nhiên và kinh tế xã hội
- Rèn luyện kĩ năng đọc các bản đồ kinh tế –xã hội, các bảng số liệu
 1.3. Thái độ: 
- Chủ động ôn lại những kiến thức đã học
- Biết vận dụng những kiến thức để giải thích những hiện tượng tự nhiên xảy ra trong cuộc sống.
 1.4. Định hướng phát triển năng lực:
Giải quyết vấn đề, sử dụng bản đồ, tự học, tư duy tổng hợp theo lãnh thổ
2. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH:
 2.1. Chuẩn bị của giáo viên: hệ thống câu hỏi và bài tập
 2.2. Chuẩn bị của học sinh: SGK, nội dung thảo luận và trả lời các câu hỏi
3. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: 
 3.1. Ổn định lớp: kiểm tra sĩ số, nhắc nhở
 3.2. Kiểm tra bài cũ: 
 - Nêu đặc trưng cơ bản của đất?
- căn cứ vào đâu để phân biệt đất với các vật thể tự nhiên khác như: đá nước, sinh vật địa hình?
- Trình bày khái niệm, sự biểu hiện và ý nghĩa thực tiển của ưuy luật về tinh thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí?
 3.3. Nội dung bài ôn tập:
Hoạt động 1. 
Mục tiêu: 
- Củng cố lại nội dung các bài củ từ bài 22 đến bài 24.
- Rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức từ bài học vào cuộc sống.
- Có ý thức bảo vệ môi trường. Trở thành tuyên truyền viên trong hoạt động về dân số tại địa phương.
 Phương thức: Phương pháp dạy học thuyết trình, đàm thoại gợi mở, giải quyết vấn đề
 Hình thức tổ chức hoạt động: Cả lớp
Hoạt động của GV và HS
 Nội dung
 Bài 22. Phân biệt gia tăng dân số tự nhiên và gia tăng cơ học?
- Lấy ví dụ cụ thể về gia tăng dân số ở địa phương đối với vấn đề phát triển kinh tế xã hội và tài nguyên môi trường
Bài 23. Hãy trình bày cơ cấu dân số theo giới và độ tuổi?
- Những kiểu tháp dân số cơ bản? Hãy mô tả các kiểu tháp dân số đó? 
Bài 24. Hãy nêu đặc điểm phân bố dân cư trên thế giới hiện nay. Những nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố đó?
Bài 22. Dân số và sự gia tăng dân số 
I. Dân số và tình hình phát triển dân số thế giới
II. Gia tăng dân số
Bài 23. Cơ cấu dân số
I. Cơ cấu sinh học
II. Cơ cấu xã hội
Bài 24. Phân bố dân cư. Các loại hình quần cư và đô thị hóa
I. Phân bố dân cư
II. Các loại hình quần cư
III. Đô thị hóa
Hoạt động 2.
Mục tiêu: 
 - Củng cố lại nội dung các bài củ từ bài 26 đến bài 30.
- Rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức từ bài học vào cuộc sống.
 Phương thức:
 Phương pháp dạy học thuyết trình, đàm thoại gợi mở, giải quyết vấn đề
 Hình thức tổ chức hoạt động: Cả lớp
Hoạt động của GV và HS
 Nội dung
 Bài 26. Phân biệt các loại nguồn lực và ý nghĩa của từng loại đối với phát triển kinh tế?
Bi 27. Hãy nêu vai trò của ngành nông nghiệp trong nền kinh tế và đời sống xã hội?
- Ngành sản xuất nông nghiệp có đặc điểm gì? Theo em, đặc điểm nào quan trọng nhất?
Bài 28. Nêu những đặc điểm chủ yếu của cây công nghiệp?
- Tại sao phải chú trọng đến việc trồng rừng?
Bài 29.Hãy nêu vai trò, đặc điểm của ngành chăn nuôi?
GV lần lượt gọi hs trả lời các câu hỏi trên và GV hướng dẫn hs cách trả lời nếu hs chưa hiểu.
Bài 26. Cơ cấu nền kinh tế
I. Các nguồn lực pht triển kinh tế
II. Cơ cấu nền kinh tế
Bài 27. Vai trò. Đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố nông nghiệp. Một số hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp
Bài 28. Địa lí ngành trồng trọt
I. Cây lương thực
II. Cây công nghiệp
III. Ngành trồng rừng
Bài 29. Địa lí ngành chăn nuôi
I. Vai trò, đặc điểm của ngành chăn nuôi
II. Các ngành chăn nuôi
III. Ngành nuôi trồng thuỷ sản
Bài 30. Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về sản lượng lương thực, dân số của thế giới và một số quốc gia.
4. Hoạt động luyện tập: 
 4. 1. Mục tiêu:
 - Nắm bắt học sinh có nắm được kiến thức đã ôn chưa, từ đó tìm ra nguyên nhân khắc phục để các em nắm bài thi đạt kết quả cao.
4.2. Phương thức: Cá nhân. 
Nội dung:
- Tại sao phải chú trọng đến việc trồng rừng?
- Hãy nêu vai trò của ngành nông nghiệp trong nền kinh tế và đời sống xã hội?
- Ngành sản xuất nông nghiệp có đặc điểm gì? Theo em, đặc điểm nào quan trọng nhất?
- Trình bày khi niệm, nguyên nhân và các biểu hiện của quy luật địa đới, quy luật phi địa đới?
 4. 3. Vận dụng: Học sinh về ôn lại toàn bộ kiến thức đã học để chuẩn bị cho thi học kì I.
	Trà Cú, ngày.tháng .năm 2019
 Duyệt của TP
 Kim Ngọc Thái

Tài liệu đính kèm:

  • docxgiao_an_dia_ly_lop_10_bai_30_thuc_hanh_ve_va_phan_tich_bieu.docx