Bài giảng Địa lí 10 - Bài 12: Sự phân bố khí áp. Một số loại gió chính - Nguyễn Thị Thắng

Bài giảng Địa lí 10 - Bài 12: Sự phân bố khí áp. Một số loại gió chính - Nguyễn Thị Thắng

Qua sự phân tích ở trên, em hãy cho biết: nguyên nhân chủ yếu hình thành gió mùa là gì ?

Chủ yếu là do sự nóng lên hoặc lạnh đi không đều giữa lục địa và đại dương theo mùa, từ đó có sự thay đổi của các vùng khí áp cao và khí áp thấp ở lục địa và đại dương.

 

ppt 28 trang Người đăng Văn Đô Ngày đăng 24/06/2023 Lượt xem 187Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Địa lí 10 - Bài 12: Sự phân bố khí áp. Một số loại gió chính - Nguyễn Thị Thắng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ 
ĐẾN DỰ TIẾT HỌC 
ĐỊA LÝ NGÀY HÔM NAY! 
GVTH: Nguyễn Thị Thắng 
Lớp 10c5 
Trường THPT Lê Quý Đôn 
Kiểm tra bài cũ: 
Dựa vào kiến thức đã học em hãy cho biết nhiệt độ thay đổi như thế nào từ xích đạo về hai cực? Giải thích? 
- Nhiệt độ không khí giảm dần từ xích đạo đến cực. 
- Vì: Càng xa xích đạo góc nhập xạ càng nhỏ dần -> lượng nhiệt nhận được càng ít. 
Bài 12. SỰ PHÂN BỐ KHÍ ÁP. 
MỘT SỐ LOẠI GIÓ CHÍNH 
I - SỰ PHÂN BỐ KHÍ ÁP 
II -MỘT SỐ LOẠI GIÓ CHÍNH 
Khái 
niệm 
Sự phân 
 bố 
khí áp 
Nguyên 
 nhân 
 thay đổi 
khí áp 
Gió 
Tây 
ôn đới 
Gió 
mậu 
 dịch 
Một số 
loại gió 
địa 
phương 
Gió mùa 
NỘI DUNG BÀI HỌC 
I - SỰ PHÂN BỐ KHÍ ÁP 
1. Khái niệm : 
 Khí áp là gì? 
  Khí áp là sức nén của không khí xuống bề mặt Trái Đất 
Có 2 dạng khí áp 
 Khí áp thấp (L) 
 Khí áp cao (H) 
2. Phân bố các đai khí áp trên Trái Đất 
I - SỰ PHÂN BỐ KHÍ ÁP 
-Có 7 đai áp 
-Phân bố xen kẽ và đối xứng 
nhau qua đai áp thấp xích 
đạo . 
Quan sát hình bên, em hãy 
cho biết:trên TĐ có mấy đai áp 
 các đai khí áp thấp và khí áp cao phân bố như thế 
Nào trên Trái Đất ? 
Mô hình các đai khí áp trên Trái Đất 
I - SỰ PHÂN BỐ KHÍ ÁP 
2. Phân bố các đai khí áp trên Trái Đất 
Dựa vào hình trên, em hãy cho biết các đai khí áp có phân bố liên tục không? Tại sao? 
3. Nguyên nhân thay đổi khí áp. 
Dựa vào kiến thức SGK kết hợp với vốn hiểu biết, em hãy: 
Nguyên nhân của sự thay đổi khí áp? 
Nguyên nhân làm khí áp thay đổi 
Theo độ cao 
Càng lên cao, 
khí áp 
càng giảm 
Theo nhiệt độ 
- Nhiệt độ tăng -> 
khí áp giảm, 
- Nhiệt độ giảm 
khí áp tăng 
Theo độ ẩm 
- Độ ẩm tăng -> 
khí áp giảm 
 Độ ẩm giảm -> 
khí áp tăng 
3. Nguyên nhân thay đổi khí áp : 
I - SỰ PHÂN BỐ KHÍ ÁP 
II – MỘT SỐ LOẠI GIÓ CHÍNH 
Khái niệm 
- Gió là sự di chuyển của các khối khí, từ nơi có khí áp cao xuống nơi có khí áp thấp. 
Sự di chuyển của các khối khí từ nơi có 
Chia lớp thành 4 nhóm. Mỗi nhóm tìm hiểu một loại gió về phạm vi hoạt động, thời gian hoạt động, hướng gió, tính chất. Thời gian 4 phút: 
Nhóm 1: gió Tây ôn đơí. 
Nhóm 2: Gió mậu dịch. 
Nhóm 3: Gió mùa. 
Nhóm 4: Gió địa phương. 
Mô hình các đai khí áp trên Trái Đất 
Gió 
Phạm vi hoạt động 
Thời gian hoạt động 
Tính chất 
Hướng 
Đặc điểm 
Tây ôn đới 
Mậu dịch (Tín phong) 
Áp cao cận Chí tuyến về áp thấp Ôn đới 
2 Áp cao cận Chí tuyến về áp thấp Xích đạo 
Thổi quanh năm 
Thổi quanh năm 
- BBC: TN 
- NBC: TB 
- BBC: ĐB 
- NBC: ĐN 
Ẩm, ẩm 
Khô nóng 
1. Gió Tây ôn đới, gió Mậu dịch 
II – MỘT SỐ LỌAI GIÓ CHÍNH 
II: một số loại gió chính 
Đặc điểm 
3. Gió mùa. 
4. Gió địa phương 
- Phạm vi hoạt động: 
- Hướng 
-Thời gian 
- Tính chất của gió: 
Thường có ở đới nóng. 
- Hướng gió ở hai mùa có chiều ngược lại nhau. 
+ mùa hạ: hướng Tây nam. 
+ Mùa đông: hướng Đông Bắc 
Theo mùa 
Mùa hạ: ẩm, mưa nhiều. 
Mùa Đông: lạnh, khô BBC; Khô, nóng ở NBC. 
Quanh năm 
- Ban ngày khô, nóng; Ban đêm khô, lạnh. 
- Gió fơn khô, nóng. 
- Gió biển gió đất: Ban ngày từ biển thổi vào đất liền, ban đêm từ đất liền thổi ra biển. 
- Gió fơn thổi ở sườn khuất gió 
Gió biển, gió đất hình thành ở vùng ven biển. 
Gió fơn là loại gió khô nóng khi xuống núi. 
Đông Nam Hoa Kì 
Đông Nam Á 
Nam Á 
Đông Phi 
Đông Bắc Úc 
Gió thổi từ áp cao Xibia về các hạ áp này theo hướng ĐB 
Tháng 1 : mùa đông ở BBC 
 Lục địa Á - Âu nhận được ít nhiệt hình thành cao áp Xibia, ở TBD ấm hơn hình thành áp thấp Alêut. 
 NBC là mùa hạ nên hình thành áp thấp Ôxtrâylia 
II – MỘT SỐ LỌAI GIÓ CHÍNH 
2. Gió mùa 
Quan sát hình 12.3, em hãy 
đọc tên và giải thích sự hình 
thành các trung tâm khí áp ? 
Tháng 7: mùa hạ ở BBC 
 Lục địa Á-Âu bị đốt nóng hình thành áp thấp (Hạ áp Iran) . 
 Thái Bình Dương mát hơn 
 hình thành cao áp Haoai. 
 NBC là mùa đông: hình thành cao áp Ấn Độ Dương, Ôxtrâylia 
Gió từ cao áp Ấn Độ Dương, Ôxtrâylia về hạ áp Iran theo hướng ĐN, vượt xích đạo đổi hướng TN. 
II – MỘT SỐ LỌAI GIÓ CHÍNH 
2. Gió mùa 
Quan sát hình 12.2, em 
Hãy đọc tên và giải thích 
sự hình thành các trung 
tâm khí áp ? 
- 
2. Gió mùa 
II – MỘT SỐ LỌAI GIÓ CHÍNH 
Qua sự phân tích ở trên, em hãy cho biết: 
nguyên nhân chủ yếu hình thành gió mùa là gì ? 
Chủ yếu là do sự nóng lên hoặc lạnh đi không đều giữa 
lục địa và đại dương theo mùa, từ đó có sự thay đổi của 
các vùng khí áp cao và khí áp thấp ở lục địa và đại dương. 
Giã §«ng B¾c 
Giã T©y Nam 
II – MỘT SỐ LỌAI GIÓ CHÍNH 
2. Gió mùa 
Quan sát lược đồ khí hậu 
Việt Nam, em hãy cho biết: 
ở Việt Nam có những loại 
gió mùa nào? 
Hướng gió và tính chất của 
những loại gió mùa này? 
Việt Nam có 2 loại gió mùa là: 
+ Gió mùa mùa hạ 
+ Gió mùa mùa đông 
Gió mùa mùa hạ: thổi hướng Tây Nam, tính chất nóng ẩm và gây mưa 
Gió mùa mùa đông: thổi hướng Đông Bắc, tính chất lạnh và khô. 
II – MỘT SỐ LỌAI GIÓ CHÍNH 
3. Gió địa phương 
a, Gió biển, gió đất 
Trình bày sự hình thành 
và hoạt động của gió biển, 
gió đất ? 
II – MỘT SỐ LỌAI GIÓ CHÍNH 
3. Gió địa phương 
b, Gió phơn 
II – MỘT SỐ LỌAI GIÓ CHÍNH 
3. Gió địa phương 
b, Gió phơn 
- Nguồn gốc: là gió mùa Tây Nam ở Vịnh Bengan qua Lào vượt dãy Trường Sơn đến Việt Nam biến tính trở nên khô nóng: 
Ở Việt Nam, gió phơn hoạt 
động ở khu vực nào? 
Nguồn gốc và tính chất 
của gió này khi đến 
Việt Nam? 
- Ở Việt Nam,gió phơn 
hoạt động chủ yếu ở 
khu vực Tây Bắc và 
Bắc Trung Bộ. 
ÑAÙNH GIAÙ 
Saép xeáp yù ôû coät A vaø coät B sao cho ñuùng 
GIOÙ 
B. PHAÏM VI HOAÏT ÑOÄNG 
1. Gioù Taây oân ñôùi 
a.Thoåi töø aùp cao ñòa cöïc veà aùp thaáp oân ñôùi. 
2. Gioù Maäu dòch 
b.Thoåi töø aùp cao caän chí tuyeán veà aùp thaáp oân ñôùi. 
3. Gioù Ñoâng cöïc 
c.Thoåi töø aùp cao caän chí tuyeán veà aùp thaáp xích ñaïo. 
1.b 
2.c 
3.a 
1. Khu vực có gió mùa điển hình trên thế giới là : 
a, Nam Á b, Đông Nam Á 
c, Đông Phi d, tất cả đều đúng 
2. Loại gió thổi đều đặn, thường xuyên từ cao áp cận nhiệt đới về hạ áp xích đạo được gọi là: 
a, Gió Tây ôn đới 
b, Gió Mậu Dịch 
c, Gió mùa 
d, Gió phơn 
a, Thay đổi theo độ cao 
b, Thay đổi theo nhiệt độ 
d, Tất cả các ý trên 
c, Thay đổi theo độ ẩm 
4. Nguyên nhân thay đổi khí áp : 
3. Loại gió nào sau đây không được gọi là gió địa phương : 
a, Gió mùa b, Gió biển và gió đất 
c, Gió núi và thung lũng d, Gió fơn 
1, Hoàn thành các câu hỏi và bài tập trong Sgk- trang 48 
2, Chuẩn bị bài 13-Sgk-trang 49 :Sự ngưng đọng hơi nước trong khí quyển. Mưa 
HOẠT ĐỘNG TIẾP NỐI 
CẢM ƠN THẦY CÔ VÀ CÁC EM ĐÃ LẮNG NGHE! 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_dia_li_10_bai_12_su_phan_bo_khi_ap_mot_so_loai_gio.ppt