Giáo án Địa lý Lớp 10 - Bài 38: Thực hành Báo cáo về kênh đào Xuy-ê

Giáo án Địa lý Lớp 10 - Bài 38: Thực hành Báo cáo về kênh đào Xuy-ê

* Lịch sử hình thành

- Được xây dựng vào năm 1859

- Mở cửa cho tàu đi lại vào ngày 17/11/1969, do Đế Quốc Anh quản lý

- 6/1956 Ai Cập tuyên bố quốc hữu hoá kênh đào.

-Kênh bị đóng cửa một lần duy nhất từ 1967 tới 1975 trong cuộc Chiến tranh Ả Rập - Israel

- Thời gian xây dựng: 1859 – 1869

- Quốc gia quản lí:

+ Từ 11/1869 - 6/1956: Anh

+ Từ 6/1956 đến nay: Ai Cập

- Chiều dài: 193,30km (120,11 dặm)

- Chiều rộng mặt kênh: 135 m

- Khúc hẹp nhất là 60m, và độ sâu tại đó là 16 m đủ khả năng cho tàu lớn 150.000 tấn qua được.

- Trọng tải tàu: 250 nghìn tấn

- Thời gian qua kênh: 11-12 giờ

 

doc 12 trang Người đăng Văn Đô Ngày đăng 20/06/2023 Lượt xem 242Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Địa lý Lớp 10 - Bài 38: Thực hành Báo cáo về kênh đào Xuy-ê", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm
BÀI 38
THỰC HÀNH: BÁO CÁO VỀ KÊNH ĐÀO XUY-Ê
—&–
ªTỔ 4ª
I. Vị trí địa lí:
- Cắt ngang eo đất Xuy-ê của Ai Cập.
- Nối biển Đỏ và biển Địa Trung Hải và nối Đại Tây Dương với Ấn Độ Dương.
Một số hình ảnh về kênh đào Xuy-ê trên bản đồ Các nước trên thế giới và bản đồ Tự nhiên thế giới
2. Đặc điểm
* Lịch sử hình thành
- Được xây dựng vào năm 1859
- Mở cửa cho tàu đi lại vào ngày 17/11/1969, do Đế Quốc Anh quản lý
- 6/1956 Ai Cập tuyên bố quốc hữu hoá kênh đào.
-Kênh bị đóng cửa một lần duy nhất từ 1967 tới 1975 trong cuộc Chiến tranh Ả Rập - Israel
- Thời gian xây dựng: 1859 – 1869
- Quốc gia quản lí:
+ Từ 11/1869 - 6/1956: Anh
+ Từ 6/1956 đến nay: Ai Cập
- Chiều dài: 193,30km (120,11 dặm)
- Chiều rộng mặt kênh: 135 m
- Khúc hẹp nhất là 60m, và độ sâu tại đó là 16 m đủ khả năng cho tàu lớn 150.000 tấn qua được.
- Trọng tải tàu: 250 nghìn tấn
- Thời gian qua kênh: 11-12 giờ 
Kênh đào Xuy-ê ngày xưa
Kênh đào Xuy-ê ngày nay
3. Lợi ích
- Giảm cước phí và thời gian vận chuyển, tăng khả năng cạnh tranh của hàng hoá. 
- Tránh được ảnh hưởng của thiên tai, an toàn hơn cho người và hàng hoá.
- Đem lại nguồn thu lớn cho Ai-cập thông qua thuế hải quan.
- Thúc đẩy giao lưu kinh tế giữa châu Âu, châu Phi, châu Á.
Kênh đào 50 năm qua vẫn là nơi của thương mại và chiến tranh .
Hiện mỗi ngày trung bình có hơn 40 lượt tàu qua kênh đào Xuy-ê, khiến nó trở thành một trong những nguồn thu ngoại tệ chính của Ai-Cập cùng với du lịch và xuất khẩu dầu. 
Năm 2005, hơn 18.700 tàu của các nước chở theo 665 triệu tấn hàng hoá các loại qua kênh đào Xuy-ê, mang lại cho Ai Cập 3,42 tỷ USD so với 3,275 tỷ USD của năm 2004.
Bảng 38.1. Quãng đường rút ngắn khi qua kênh Xuy-ê
Tuyến
Khoảng cách (hải lí)
Qua Xuy-ê
Vòng châu Phi
Ô-đet-xa - Mum-bai (Bom-bay)
4198
11818
Mi-na al a-hma-đi - Giê-noa
4705
11069
Mi-na al a-hma-đi - Giê-noa
5560
11932
Mi-na al a-hma-đi - Ban-ti-mo 
8681
12039
Ba-lik-pa-pan - Rôt-tec-đam
9303
12081
**Cách tính quãng đường (QĐ) vận chuyển rút ngắn:
QĐ rút ngắn (hải lí) =QĐ vòng qua châu Phi – QĐ qua Xuy-ê
 Ví dụ: Tính QĐ rút ngắn bao nhiêu hải lí của Ô-đet-xa - Mum-bai (Bom-bay)
 QĐ rút ngắn của Ô-đet-xa - Mum-bai (Bom-bay) (hải lí) = 11818 - 4198 = 7620
**Cách tính quãng đường (QĐ) vận chuyển theo phần trăn so với tuyến đi vòng châu Phi:
QĐ rút ngắn (hải lí) : QĐ vòng qua châu Phi x100
Ví dụ: Tính QĐ rút ngắn bao nhiêu phần trăm của Ô-đet-xa - Mum-bai (Bom-bay) 
QĐ rút ngắn của Ô-đet-xa - Mum-bai (Bom-bay) (%)=7620 :11818 x 100 = 64.5
Tuyến
Khoảng cách (hải lí)
Quãng đường được rút ngắn
Qua Xuy-ê
Vòng châu Phi
Hải lí
Phần trăm
Ô-đet-xa - Mum-bai (Bom-bay)
4198
11818
7620
64.5
Mi-na al a-hma-đi - Giê-noa
4705
11069
6364
57.5
Mi-na al a-hma-đi - Giê-noa
5560
11932
6372
53.4
Mi-na al a-hma-đi - Ban-ti-mo
8681
12039
3368
27.9
Ba-lik-pa-pan - Rôt-tec-đam
9303
12081
2778
23
3.Nếu kênh đào bị đóng cửa thì sẽ gây tổn thất:
* Đối với Ai Cập
- Mất đi nguồn thu nhập thông qua thuế hải quan.
- Giao lưu trao đổi buôn bán với các nước khác trên thế giới bị hạn chế. 
*Đối với các nước ven Địa Trung Hải và biển Đỏ
- Tăng chi phí vận chuyển.
- Kém an toàn cho người và hàng hóa,

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_dia_ly_lop_10_bai_38_thuc_hanh_bao_cao_ve_kenh_dao_x.doc