Bài giảng Địa lí Lớp 10 - Bài 31: Vai trò và đặc điểm của công nghiệp. các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố công nghiệp

Bài giảng Địa lí Lớp 10 - Bài 31: Vai trò và đặc điểm của công nghiệp. các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố công nghiệp

- Qui mô, cơ cấu, phân bố, hình thức tổ chức lãnh thổ CN là cơ sở quan trọng của sự phát triển và phân bố CN

- Thúc đẩy hay kìm hãm sự phát triển CN có ảnh hưởng trực tiếp, quyết định đến sự phát triển và phân bố CN

- Lựa chọn địa điểm xây dựng các nhà máy, xí nghiệp, khu CN, khu chế xuất.

 

ppt 42 trang Người đăng Văn Đô Ngày đăng 26/06/2023 Lượt xem 156Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Địa lí Lớp 10 - Bài 31: Vai trò và đặc điểm của công nghiệp. các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố công nghiệp", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI 31 
VAI TRÒ VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG NGHIỆP.CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI PHÁT TRIỂN 
VÀ PHÂN BỐ CÔNG NGHIỆP 
NỘI DUNG BÀI HỌC 
Vai trò và đặc điểm của công nghiệp 
các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố công nghiệp 
1. Vai trò: 
*Dựa vào mục I.1 ( SGK trang 118) và các hình ảnh sau em hãy cho biết : 
 -Vai trò của ngành công nghiệp? 
I. Vai trò và đặc điểm của CN 
Chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
XÂY DỰNG 
THÔNG TIN LIÊN LẠC 
GIAO THÔNG VẬN TẢI 
NÔNG NGHIỆP 
Thúc đẩy nhiều ngành kinh tế khác 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
Củng cố 
an ninh 
quốc phòng 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
Khai thác có hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
Trước đây 
Hiện nay 
Giảm mức độ chênh lệch về trình độ phát triển giữa các vùng 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
Sản xuất ra nhiều sản phẩm mới  tạo nhiều việc làm, tăng thu nhập 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
Nhà máy luyện thép ở thành phố Đường Sơn, Trung Quốc 
Ở nhiều thành phố tại Trung Quốc, đeo khẩu trang nhằm chống lại ô nhiễm không khí. 
Nhà máy Fomusa – Hà Tĩnh 
ống xả ngầm nhà máy Fomusa 
Cá, tôm chết hàng loạt 
 PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG 
	 2. Đặc điểm và phân loại. 
 	 a. Đặc điểm 
	 * Dựa vào mục I.2(SGK) và vốn hiểu biết hãy cho biết các hình ảnh sau thể hiện đặc điểm gì của ngành công nghiệp? 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
TLSX và vật phẩm tiêu dùng 
Giai đoạn 1 
Nguyên liệu 
Giai đoạn 2 
Máy móc 
Tác động vào ĐTLĐ 
Chế biến nguyên liệu 
Hình 1 
Hình 2 
Hình 3 
TLSX và vật phẩm tiêu dùng 
Giai đoạn 1 
Nguyên liệu 
Giai đoạn 2 
Máy móc 
Tác động vào ĐTLĐ 
Chế biến nguyên liệu 
Sản xuất công nghiệp gồm 2 giai đoạn 
SƠ ĐỒ VỀ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP 
Giai đoạn 2 
Nguyên Liệu 
Giai đoạn 1 
Tư liệu sản xuất và 
 vật phẩm tiêu dùng 
Sản xuất bằng 
 máy móc 
Tác động vào đối tượng lao động 
Chế biến nguyên liệu 
 2. Đặc điểm 
Sản xuất công nghiệp có tính tập trung cao độ 
CÔNG NHÂN 
MÁY MÓC VÀ KĨ THUẬT 
NGUYÊN LIỆU 
SẢN PHẨM 
 2. Đặc điểm 
- Có tính tập trung cao độ 
- Gồm hai giai đoạn. 
Sản xuất CN bao gồm nhiều ngành phức tạp, được phân công tỉ mỉ, có sự phối hợp của nhiều ngành để cùng tạo ra sản phẩm. 
- Gồm nhiều ngành phức tạp, được phân công tỉ mỉ và có sự phối hợp chặt chẽ để tạo ra sản phẩm cuối cùng. 
 2. Đặc điểm 
- Có tính tập trung cao độ 
- Gồm hai giai đoạn. 
CN khai khoáng 
Sản xuất bao bì 
Đóng gói 
C ơ khí 
Tạo ra máy móc cho sx 
Cung cấp nguyên liệu 
b. Phân loại : 
PHÂN LOẠI CÔNG NGHIỆP 
PHÂN LOẠI CÔNG NGHIỆP 
PHÂN LOẠI CÔNG NGHIỆP 
PHÂN LOẠI CÔNG NGHIỆP 
PHÂN LOẠI CÔNG NGHIỆP 
PHÂN LOẠI CÔNG NGHIỆP 
PHÂN LOẠI CÔNG NGHIỆP 
PHÂN LOẠI CÔNG NGHIỆP 
PHÂN LOẠI CÔNG NGHIỆP 
Dựa vào tính chất tác động đến đối tượng lao động 
CN khai thác 
CN chế biến 
CN nặng (nhóm A) 
CN nhẹ (nhóm B) 
Dựa vào công dụng kinh tế của sản phẩm 
CN khai thác 
Khai thác than 
Khai thác dầu 
Chế biến thủy sản 
Sản xuất n ước giải khát 
CN chế biến 
Dựa vào tính chất tác động đến đối tượng lao động 
CN nhẹ (Nhóm B): Sản xuất sản phẩm tiêu dùng, phục vụ cho tiêu dùng và đời sống của con người 
CN nặng ( Nhóm A): S ản xuất tư liệu sản xuất , phục vụ cho sản xuất 
Dựa vào công dụng kinh tế của sản phẩm 
CÁC NHÂN TỐ 
VỊ TRÍ 
ĐỊA LÍ 
TỰ NHIÊN 
KINH TẾ-XÃ HỘI 
TỰ 
 NHIÊN, 
 KINH 
TẾ, 
 CHÍNH 
TRỊ 
 KHOÁNG 
 SẢN 
KHÍ 
HẬU 
NƯỚC 
TIẾN 
 BỘ 
KHOA 
HỌC 
KĨ 
 THUẬT 
THỊ 
TRƯỜNG 
CƠ SỞ 
HẠ 
TẦNG 
VẬT 
CHẤT 
KĨ 
THUẬT 
ĐƯỜNG 
 LỐI 
 CHÍNH 
 SÁCH 
DÂN 
CƯ, 
 LAO 
ĐỘNG 
ĐẤT, 
RỪNG, 
BIỂN 
II. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CÔNG NGHIỆP 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
Nối nhân tố với ảnh hưởng thích hợp của các nhân tố đó đến phát triển và phân bố công nghiệp. Lấy ví dụ cụ thể 
Vị trí địa lí 
Tự nhiên 
Kinh tế - xã hội 
Qui mô, cơ cấu, phân bố, hình thức tổ chức lãnh thổ CN  là cơ sở quan trọng của sự phát triển và phân bố CN 
Thúc đẩy hay kìm hãm sự phát triển 
CN  có ảnh hưởng trực tiếp, quyết 
định đến sự phát triển và phân bố CN 
Lựa chọn địa điểm xây dựng các nhà máy, xí nghiệp, khu CN, khu chế xuất. 
Vị trí địa lí 
Tự nhiên 
Kinh tế - xã hội 
Lựa chọn địa điểm xây dựng các nhà máy, xí nghiệp, khu CN, khu chế xuất. 
Qui mô, cơ cấu, phân bố, hình thức tổ chức lãnh thổ CN  là cơ sở quan trọng của sự phát triển và phân bố CN 
Thúc đẩy hay kìm hãm sự phát triển 
CN  có ảnh hưởng trực tiếp, quyết 
định đến sự phát triển và phân bố CN 
VÙNG KHAI THÁC THAN Ở QUẢNG NINH 
NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN UÔNG BÍ - QUẢNG NINH 
Suối nước khoáng Phú Sen 
Sản phẩm của Cty 
CP Kỹ Nghệ Thực Phẩm Phú yên 
Biển 
Rừng 
Lao động 
phổ thông đông 
Lao động 
kĩ thuật cao, lành nghề 
C + O 2  →    CO 2  (1) 
C + CO 2  →   2 CO    (2) 
C + H 2 O   → CO + H 2  (3) 
C + 2H 2  → CH 4  (4) 
CO + 3H 2  →  CH 4  + H 2 O (5) 
CO + H 2 O →  CO 2  + H 2  (6) 
Công nghệ khí hóa than 
	 P hương pháp khí hóa than ngay trong lòng đất không những làm thay đổi hẳn điều kiện lao động mà còn cho phép khai thác những mỏ than ở sâu trong lòng đất mà trước đây chưa thể khai thác được . 
KHOA HỌC KĨ THUẬT: 
Hệ thống máy tự động 
Tro xỉ từ nhiệt điện là 
nguyên liệu sản xuất xi măng 
Năng lượng mặt trời 
Kết hợp giữa các hệ thống ảo 
và thực thể, vạn vật kết nối Internet 
Tro xỉ từ nhiệt điện là 
nguyên liệu sản xuất xi măng 
Hệ thống máy tự động 
Xu hướng thay thế xe máy bằng xe điện tại thị trường Việt Nam 
Tăng cường sản xuất xe đạp điện giả xe máy 
CƠ SỞ HẠ TẦNG, 
VẬT CHẤT – KĨ THUẬT 
CHÍNH SÁCH CÔNG NGHIỆP 
ĐỊNH H ƯỚNG 
NÔNG NGHIỆP 
CÔNG NGHIỆP 
Đối t ượng sản xuất 
T ư liệu sản xuất 
Quá trình sản xuất 
Không gian sản xuất 
Mức độ phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên 
So sánh sự khác biệt của đặc điểm sản xuất công nghiệp so với nông nghiệp 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
NÔNG NGHIỆP 
CÔNG NGHIỆP 
Đối t ượng sản xuất 
Cây trồng, vật nuôi 
Khoáng sản 
T ư liệu sản xuất 
Đất 
Máy móc, thiết bị, công nghệ 
Quá trình sản xuất 
Theo quy trình bắt buộc, trên cùng địa điểm 
2 giai đ oạn sản xuất có thể diễn ra đồng thời, ở những địa điểm khác nhau 
Không gian sản xuất 
Phân tán 
Tập trung cao độ 
Mức độ phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên 
Nhiều 
Ít 
CÔNG NGHIỆP 
I. VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM 
Vai trò 
Chủ đạo 
Đặc đ iểm 
Gồm 2 giai đ oạn, tập trung cao độ , phân công tỉ mỉ 
II. CÁC NHÂN TỐ ẢNH H ƯỞNG 
Vị trí địa lí 
Tự nhiên 
Là c ơ sở quan trọng với phát triển và phân bố công nghiệp 
Kinh tế - xã hội 
Có ảnh h ưởng trực tiếp, quyết định đối với sự phát triển và phân bố công nghiệp 
TỔNG KẾT 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_dia_li_lop_10_bai_31_vai_tro_va_dac_diem_cua_cong.ppt