Bài giảng Địa lí 10 - Bài 28: Địa lí nghành trồng trọ

Bài giảng Địa lí 10 - Bài 28: Địa lí nghành trồng trọ

- Hiện nay, rừng đang bị tàn phá nghiêm trọng bởi con người.

- Diện tích rừng trồng trên thế giới ngày càng mở rộng.

- Các nước trồng nhiều rừng: Trung Quốc, LB Nga, Hoa Kỳ,

 

ppt 35 trang Người đăng Văn Đô Ngày đăng 26/06/2023 Lượt xem 441Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Địa lí 10 - Bài 28: Địa lí nghành trồng trọ", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHÀO MỪNG CÁC EM ĐẾN TIẾT HỌC ONLINE 
MÔN ĐỊA LÍ 10 
Bài 28 
ĐỊA LÍ NGÀNH TRỒNG TRỌT 
Bài 28 : ĐỊA LÍ NGÀNH TRỒNG TRỌT 
CÂY LƯƠNG THỰC 
I 
CÂY CÔNG NGHIỆP 
II 
 NGÀNH TRỒNG RỪNG 
III 
	CÂY LƯƠNG THỰC 
I 
1. Vai Trò 
Cung cấp tinh bột và các chất dinh dưỡng cần thiết cho con người 
	 I. CÂY LƯƠNG THỰC 
1. Vai Trò 
Cung cấp nguyên liệu cho ngành CN chế biến 
	 I. CÂY LƯƠNG THỰC 
1. Vai Trò 
Là nguồn hành XK có giá trị. 
	I. CÂY LƯƠNG THỰC 
1. Vai Trò 
Cung cấp tinh bột và các chất dinh dưỡng 
cần thiết cho con người và gia súc. 
Cung cấp nguyên liệu cho ngành CN chế biến 
Là nguồn hàn g xuất khẩu có giá trị. 
Lúa gạo 
Lúa mì 
Ngô 
2. Các cây lương thực chính 
	 I. CÂY LƯƠNG THỰC 
Lúa gạo 
2. Các cây lương thực chính 
CÂY 
LT 
ĐẶC ĐIỂM 
SINH THÁI 
PHÂN BỐ 
Lúa 
gạo 
 Ưa khí hậu nóng ẩm, chân ruộng ngập nước 
 Đất phù sa , cần nhiều phân bón 
	 CÂY LƯƠNG THỰC 
I 
2. Các cây lương thực chính 
	 CÂY LƯƠNG THỰC 
I 
Việt nam 
Thái Lan 
	CÂY LƯƠNG THỰC 
I 
CÂY 
LT 
ĐẶC ĐIỂM 
SINH THÁI 
PHÂN BỐ 
Lúa 
gạo 
 Ưa khí hậu nóng ẩm, chân ruộng ngập nước 
 Đất phù sa , cần nhiều phân bón 
 Miền nhiệt đới, đặc biệt là châu Á. 
 Trung Quốc, Ấn Độ, In-đô-nê-xi-a, Việt Nam, Thái Lan 
Băng-la-đét. 
2. Các cây lương thực chính 
Lúa mì 
Lúa mì 
- Ư a khí hậu ấm, khô, vào đầu thời kì sinh trưởng cần nhiệt độ thấp. 
- Đất đai màu mỡ, cần nhiều phân bón. 
CÂY 
 LT 
ĐẶC ĐIỂM SINH THÁI 
PHÂN BỐ 
	CÂY LƯƠNG THỰC 
I 
2. Các cây lương thực chính 
	CÂY LƯƠNG THỰC 
I 
Lúa mì 
- Ư a khí hậu nóng, khô, vào đầu thời kì sinh trưởng cần nhiệt độ thấp. 
- Đất đai màu mỡ, cần nhiều phân bón. 
- Miền ôn đới và cận nhiệt. 
- Các nước trồng nhiều: Trung Quốc, Ấn Độ, Hoa Kì, Pháp, LB Nga, Ca-na-da, 
CÂY 
 LT 
ĐẶC ĐIỂM SINH THÁI 
PHÂN BỐ 
	CÂY LƯƠNG THỰC 
I 
2. Các cây lương thực chính 
	CÂY LƯƠNG THỰC 
I 
Ngô 
2. Các cây lương thực chính 
Ngô 
CÂY LT 
ĐẶC ĐIỂM SINH THÁI 
PHÂN BỐ 
	CÂY LƯƠNG THỰC 
I 
2. Các cây lương thực chính 
Ư a khí hậu nóng, đất ẩm, nhiều mùn, dễ thoát nước. 
Dễ thích nghi với sự dao động của khí hậu. 
	CÂY LƯƠNG THỰC 
I 
Ngô 
- Ư a khí hậu nóng, đất ẩm, nhiều mùn, dễ thoát nước. 
- Dễ thích nghi với sự dao động của khí hậu. 
- Miền nhiệt đới, cận nhiệt và ôn đới nóng. 
- Các nước trồng nhiều: Hoa Kì, Trung Quốc, Braxin, Mêhico, Pháp 
CÂY LT 
ĐẶC ĐIỂM SINH THÁI 
PHÂN BỐ 
	CÂY LƯƠNG THỰC 
I 
2. Các cây lương thực chính 
	II. CÂY CÔNG NGHIỆP 
Vai trò 
Đặc điểm 
Cung cấp nguyên liệu cho các ngành CN. 
Tận dụng đất, khắc phục tính mùa vụ. phá thế độc canh, bảo vệ môi trường. 
Phục vụ xuất khẩu. 
Ưa nhiệt, ẩm, cần đất thích hợp. 
Cần nhiều LĐ có kinh nghiệm và kỹ thuật. 
Trồng tập trung ở những nơi có điều kiện thuận lợi. 
	II. CÂY CÔNG NGHIỆP 
1. Vai trò và đặc điểm 
III. NGÀNH TRỒNG RỪNG 
1. Vai trò của rừng 
Em hãy cho biết, rừng có những vai trò gì? 
 III. NGÀNH TRỒNG RỪNG 
- Về sinh thái: 
+ Điều hòa khí hậu 
+ Giảm thiểu thiên tai 
+ Điều hòa lượng nước 
+ Bảo vệ, duy trì, phát triển các nguồn gen động thực vật,... 
1. Vai trò của rừng 
- Về kinh tế: 
+ Cung cấp các lâm sản, đặc sản... 
+ Khái thác giá trị du lịch sinh thái,... 
III. NGÀNH TRỒNG RỪNG 
1. Vai trò của rừng 
III. NGÀNH TRỒNG RỪNG 
2. Tình hình trồng rừng 
III. NGÀNH TRỒNG RỪNG 
2. Tình hình trồng rừng 
	 NGÀNH TRỒNG RỪNG 
III 
2 . Tình hình trồng rừng 
III. NGÀNH TRỒNG RỪNG 
2 . Tình hình trồng rừng 
Các em hãy nêu thực trạng của rừng hiện nay. 
III. NGÀNH TRỒNG RỪNG 
2 Tình hình trồng rừng 
- Hiện nay, rừng đang bị tàn phá nghiêm trọng bởi con người. 
- Diện tích rừng trồng trên thế giới ngày càng mở rộng. 
- Các nước trồng nhiều rừng: Trung Quốc, LB Nga, Hoa Kỳ, 
CỦNG CỐ 
 CÂY LƯƠNG THỰC 
1. LÚA GẠO 
2. LÚA MÌ 
3. NGÔ 
ĐẶC ĐIỂM SINH THÁI 
A. - Ưa khí hậu ấm, khô, vào đầu thời 
kì sinh trưởng cần nhiệt độ thấp. 
- Đất đai màu mỡ, cần nhiều 
phân bón. 
B . - Ưa khí hậu nóng, đất ẩm, nhiều 
mùn, dễ thoát nước. 
- Dễ thích nghi với sự dao động của 
khí hậu . 
C . - Ưa khí hậu nóng, ẩm, chân ruộng 
ngập nước, 
- Đất phù sa và cần nhiều phân 
bón. 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_dia_li_10_bai_28_dia_li_nghanh_trong_tro.ppt