Bài giảng Địa lí Lớp 10 - Tiết 28, Bài 22: Dân số và sự gia tăng dân số

Bài giảng Địa lí Lớp 10 - Tiết 28, Bài 22: Dân số và sự gia tăng dân số

Dân số trung bình của toàn thế giới năm 2017 là 7,5 tỉ người,

a/ Nếu Tỉ suất sinh thô trong năm là 18,8‰, tính số trẻ em được sinh ra trong năm.

b/ Nếu tỉ suất tử thô là 8‰ thì số người chết trong năm là bao nhiêu người. Trong năm 2017 Trái đất có thêm bao nhiêu người?

 

ppt 18 trang Người đăng Văn Đô Ngày đăng 26/06/2023 Lượt xem 181Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Địa lí Lớp 10 - Tiết 28, Bài 22: Dân số và sự gia tăng dân số", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHƯƠNG V: ĐỊA LÝ DÂN CƯ 
TIẾT 28 - BÀI 22. 
DÂN SỐ VÀ SỰ GIA TĂNG DÂN SỐ 
PHẦN II ĐỊA LÝ KINH TẾ - XÃ HỘI 
2005: 6,477 tỉ người. 
2017: khoảng 7,5 tỉ người. 
Quy mô dân số có sự khác nhau giữa các nước. 
I. Dân số và tình hình phát triển dân số thế giới. 
1. Dân số thế giới 
17 quốc gia 
61% 
0,018% 
38,982% 
172 quốc gia 
11 quốc gia 
Khác biệt về quy mô dân số 
Dân số một số nước trên thế giới-năm 2017 
2.Tình hình phát triển dân số thế giới 
Gia tăng tự nhiên 
II. GIA TĂNG DÂN SỐ 
S ( ‰ ) 
= 
s 
x 
1000 
Dtb 
 Trong đó: S : tỉ suất sinh thô 
 s : số trẻ em sinh ra trong năm 
 Dtb : tổng số dân trung bình 
Năm 2017: nước ta có 
- Dân số: 95,145 triệu người 
 - Số trẻ em sinh ra: 1,563 triệu trẻ 
- Tính tỉ suất sinh thô của Việt Nam ? 
a. Tỉ suất sinh thô 
= 16,42 ‰ 
X 1000 
95,145 
 S = 
1,563 
b. Tỉ suất tử thô 
- Trong đó: T : tỉ suất sinh thô 
 t : số người chết trong năm 
 Dtb : tổng số dân trung bình 
T 
= 
t 
x 
1000 
= 
‰ 
Dtb 
Năm 2017: nước ta có 
- Dân số: 95,145 triệu người 
 - Số người chết: 553.770 
- Tính tỉ suất tử thô của Việt Nam ? 
= 5,82 ‰ 
X 1000 
 95,145 
 T = 
553.770 
Thảm họa kép động đất - sóng thần 
ở Nhật Bản tháng 3 - 2011. 
Quang cảnh đổ nát ở Taccoban, Philippines 
Lũ lụt ở Tam Kỳ, Quảng Nam, Việt Nam 
Hạn hán ở Châu Phi 
c. Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên 
Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên (Tg) 
= 
S (‰) - T(‰) 
(%) 
10 
Môi trường 
Sức ép dân số 
Kinh tế 
Xã hội 
Lao 
động, việc làm 
Tôc độ tăng trưởng kinh tế 
Tiêu dùng, tích, lũy vốn 
Giáo dục, y tế, nhà ở 
Trật tự-tệ nạn xã hội 
Thu nhập, mức sống 
Cạn kiệt TN 
Ô nhiễm môi trường 
Phát triển bền vững 
d. Ảnh hưởng của gia tăng dân số đối với sự phát triển KT-XH 
2. Gia tăng cơ học 
3. Gia tăng dân số 
= GTTN + GTCH 
Gia tăng cơ học = Nc - Xc 
- Trong đó: Nc : số người nhập cư trong năm 
 Xc : số người xuất cư trong năm 
CỦNG CỐ 
Trả lời câu hỏi trắc nghiệm 
 Câu 1. Quốc gia nào có số dân đông nhất 
thế giới? 
A. Ấn Độ 
 B. Trung Quốc 
 C. Việt Nam 
 D. Đông Timo 
Câu 4. Ý nào sau đây đúng với tình hình sinh và tử trên thế giới từ năm 1950 – 2000 : 
A. Tỉ suất sinh thô giảm ở các nước phát triển, tỉ suất tử thô tăng ở các nước đang phát triển. 
B. Tỉ suất sinh thô tăng ở các nước đang phát triển, tỉ suất tử thô giảm ở các nước đang phát triển. 
C. Tỉ suất sinh thô giảm ở các nước phát triển, tỉ suất tử thô giảm ở các nước đang phát triển. 
D. Tỉ suất sinh thô giảm ở các nước phát triển và đang phát triển, tỉ suất tử thô tăng ở các nước đang phát triển. 
 DẶN DÒ BÀI TẬP VỀ NHÀ 
 - CH : Vì sao ở nhiều nước đang phát triển lại chú ý giảm tốc độ gia tăng dân số, còn ở một số nước phát triển lại khuyến khích sinh đẻ? 
 - Đọc trước các mục còn lại chuẩn bị cho tiết học sau. 
Củng cố 
Dân số trung bình của toàn thế giới năm 2017 là 7,5 tỉ người, 
a/ Nếu Tỉ suất sinh thô trong năm là 18,8‰, tính số trẻ em được sinh 
ra trong năm. 
b/ Nếu tỉ suất tử thô là 8‰ thì số người chết trong năm là 
bao nhiêu người. Trong năm 2017 Trái đất có thêm bao nhiêu người? 
Trả lời : 
 Số trẻ em được sinh ra trong năm: 
(7,5 tỉ x 18,8) : 1000 = 141 triệu trẻ 
- Số người chết trong năm: 
(7,5 tỉ x 8) : 1000 = 60 triệu người 
- Số người tăng thêm trong năm: 141 – 60 = 81 triệu người 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_dia_li_lop_10_tiet_28_bai_22_dan_so_va_su_gia_tang.ppt