Bài giảng Địa lí Khối 10 - Chương III - Bài 19: Sự phân bố sinh vật và đất trên trái đất

Bài giảng Địa lí Khối 10 - Chương III - Bài 19: Sự phân bố sinh vật và đất trên trái đất

- Chiếm ưu thế ở châu Phi, châu Mĩ, châu Á; ngoài ra còn có ở châu Đại Dương

Vì các châu lục này có diện tích rộng lớn nằm trong môi trường đới nóng, nhận được lượng nhiệt lớn quanh năm, độ ẩm và lượng mưa lớn.

- Châu Âu và châu Nam Cực không có

vì  lãnh thổ châu Âu nằm ở môi trường đới ôn hoà, châu Nam Cực nằm ở môi trường đới lạnh, khí hậu có nhiệt độ và độ ẩm thấp không thuận lợi cho sự sinh trưởng của các loài thực vật nhiệt đới ẩm, xích đạo ẩm.

 

pptx 13 trang Người đăng Văn Đô Ngày đăng 26/06/2023 Lượt xem 120Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Địa lí Khối 10 - Chương III - Bài 19: Sự phân bố sinh vật và đất trên trái đất", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chương III CẤU TRÚC CỦA TRÁI ĐẤT. CÁC QUYỂN CỦA LỚP VỎ ĐỊA LÍ 
 Thảm thực vật là gì? 
 Sự phân bố các thảm thực vật trên Trái Đất phụ thuộc vào những yếu tố nào? 
→ vì vậy với mỗi kiểu khí hậu sẽ có kiểu thảm thực vật và nhóm đất tương ứng. 
6 
Các nhóm đất chính trên thế giới 
Các kiểu thảm thực vật chính trên thế giới 
I. Sự phân bố sinh vật và đất theo vĩ độ 
sự phân bố sinh vật và đất lại phụ thuộc nhiều vào yếu tố khí hậu. Mỗi loại khí hậu khác nhau sẽ cho ra một kiểu  thảm thực vậy và nhóm đất tương ứng. 
8 
phía Bắc Châu Mĩ (Canada), Bắc châu Á (Bắc Liên Bang Nga), châu Âu (Bắc Âu). 
PHÂN BỐ ở các châu lục 
từ khoảng vĩ tuyến 60° về cực . 
PHẠM VI 
đây là những khu vực ở vĩ độ cao, khí hậu lạnh, lượng mưa 200 - 750 mm/năm. Thích hợp cho sự sinh trưởng của các loài rêu, địa y, cỏ và cây bụi...; hình thành đất pốtdôn. 
NGUYÊN NHÂN 
châu Á, châu Âu, châu Mĩ, châu Phi, châu Đại Dương. 
PHÂN BỐ ở các châu lục 
đới này có diện tích lục địa rộng lớn và phân hóa thành nhiều kiểu khí hậu khác nhau 
NGUYÊN NHÂN 
Những kiểu thảm thực vật và nhóm đất ở môi trường đới ôn hòa 
Những kiểu thảm thực vật và nhóm đất môi trường đới nóng 
Châu Âu và châu Nam Cực không có 
vì  lãnh thổ châu Âu nằm ở môi trường đới ôn hoà, châu Nam Cực nằm ở môi trường đới lạnh, khí hậu có nhiệt độ và độ ẩm thấp không thuận lợi cho sự sinh trưởng của các loài thực vật nhiệt đới ẩm, xích đạo ẩm. 
Chiếm ưu thế ở châu Phi, châu Mĩ, châu Á; ngoài ra còn có ở châu Đại Dương. 
Vì các châu lục này có diện tích rộng lớn nằm trong môi trường đới nóng, nhận được lượng nhiệt lớn quanh năm, độ ẩm và lượng mưa lớn. 
Các vành đai thực vật và đất thay đổi từ chân núi 
Nguyên nhân: Nhiệt độ và lượng mưa thay đổi theo độ cao dẫn đến sự thay đổi các thảm thực vật và đất. 
II.  Sự phân bố sinh vật và đất theo độ cao 
Ở Việt Nam 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_dia_li_khoi_10_chuong_iii_bai_19_su_phan_bo_sinh_v.pptx